Partnerzy serwisu:

Jest dofinansowanie dla przygotowania modernizacji linii nr 8 Skarżysko – Kielce – Kozłów

inf. pras. oprac. jm 30.06.2020 2,7k

Jest dofinansowanie dla przygotowania modernizacji linii nr 8 Skarżysko – Kielce – Kozłów
Fot. Marcin Kucięba, SM42.pl
Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP PLK umowę o dofinansowanie inwestycji na linii nr 8. Kwota 18 mln zostanie przekazana na przygotowanie przez PLK dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych do modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.
W 2019 roku podczas nowelizacji Krajowego Programu Kolejowego znacznie zmniejszono środki na finansowanie prac na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów  – z 593,4 mln złotych do 20,8 mln złotych. Oznaczało to, że w obecnej perspektywie UE zostanie zrealizowana jedynie dokumentacja projektowa  przedsięwzięcia, przeciw czemu zaprotestował marszałek województwa. Jak informowaliśmy, niedawno PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększyły zakres prac do wykonania dla planowanej modernizacji.

Dziś (30 czerwca) podpisana została umowa na dofinansowanie prac przygotowawczych. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 18 mln zł. Główne prace związane z projektem to przygotowanie dokumentacji pozwalającej na pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, uzyskanie deklaracji organu właściwego za gospodarkę wodną, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzyskanie pozwoleń na budowę i wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Jak informuje MFiPR, w efekcie wykonanych prac modernizacyjnych nastąpi skrócenie czasu jazdy, poprawa przepustowości linii, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, zwiększenie dostępności transportu kolejowego, usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej, poprawa bezpieczeństwa, racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

– Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Ale korzyści z podpisywanej umowy można już krótko podsumować. Będzie szybciej, bezpieczniej i ekologicznej – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak cytowana w komunikacie. – Na rozwój transportu kolejowego w Polsce w tej perspektywie w POIiŚ przeznaczyliśmy blisko 22 mld złotych. Jest to około 18% dostępnych środków w programie. Podpisaliśmy już 70 umów o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości 34,6 mld złotych, z czego wkład UE to prawie 20 mld złotych – dodała. 

– Cieszę się, że polska kolej cały czas się rozwija. Podpisana dziś umowa to kluczowy moment dla każdej inwestycji. Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstanie dokumentacja pozwalająca PKP PLK wybrać wykonawcę do modernizacji linii kolejowej łączącej Małopolskie i Świętokrzyskie. Dla pasażerów kolei oznacza to, że ich podróż już wkrótce stanie się bezpieczna i komfortowa – podkreśla w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Po raz kolejny decyzje podjęte w przeszłości przez Polaków, którzy w 2003 r. głosowali za przystąpieniem Polski do UE – wspólnoty wartości, prawa i rozwoju – wpływają na współczesność. Chodzi nie tylko o to, co zwykle dostrzegają urzędnicy i eksperci, czyli wynikające z obecności Polski w UE lepsze warunki prowadzenia biznesu i wzrost gospodarczy. Liczą się konkrety. Bo przecież umowa o dofinansowanie projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” to konkret. Z ponad 27 mln zł kosztu projektów UE wydaje ponad 17,5 mln zł. To 65% całej sumy. Wkład budżetu państwa wyniósł 3 mln zł. Dziękujemy za to. Pamiętajmy o roli Unii w podnoszeniu jakości życia nas wszystkich jako obywateli Polski i Wspólnoty. Unia Europejska w działaniu – to nowe i wyremontowane szlaki kolejowe ułatwiające dojazd do pracy, szkoły czy wakacyjne wyjazdy – powiedział Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W tej perspektywie UE w ramach umów zawartych przez CUPT przeznaczono na rozwój transportu kolejowego w województwach małopolskim i świętokrzyskim prawie 6 mld zł z trzech programów POIiŚ, CEF i POPW. W kolejnej perspektywie projekty kolejowe również mogą liczyć na priorytetowe wsparcie unijne jako bardziej ekologiczne, co jest ściśle powiązane z celami Unii Europejskiej – powiedziała p.o Dyrektora CUPT Joanna Lech.

Podpisana umowa i zapewnienie dofinansowania oznacza przygotowanie projektu atrakcyjnych i bardziej komfortowych podróży koleją na ważnej dla mieszkańców linii Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów. Pociągami będziemy podróżować sprawniej i wygodniej w obszarze regionu i w połączeniach dalekobieżnych m.in. do Krakowa i Warszawy. Pamiętamy o komforcie stacji i przystanków – będą dostępniejsze i przygotowane dla wszystkich podróżnych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Dofinansowany projekt:
  • „Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce – Kozłów - prace przygotowawcze” nr POIS.05.01.00-00-0041/19
  • Beneficjent: PKP PLK S.A
  • Wartość ogółem: 27 796 137,78 zł
  • Wartość kwalifikowalna: 20 801 920,00 zł
  • Dofinansowanie UE: 17 681 632,00 zł
  • Budżet państwa: 3 120 288,00 zł

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony