Partnerzy serwisu:

Rząd zmienił Krajowy Program Kolejowy. Nowy projekt na liście podstawowej

Jakub Madrjas 27.07.2017 11,7k

Rząd zmienił Krajowy Program Kolejowy. Nowy projekt na liście podstawowej
Fot. PKP PLK
Rząd zmodyfikował Krajowy Program Kolejowy. Dzięki oszczędnościom na liście podstawowej znalazł się jeden nowy projekt z listy rezerwowej. Wzrosła też liczba środków dla Magistrali Węglowej a spadła – m.in. dla linii 202 do Słupska.
Jak informowaliśmy wczoraj, Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego za rok 2016. Jednocześnie wyrażona została zgodna na aktualizację programu – bez zmiany limitu wydatków z budżetu państwa. Jakie zmiany nastąpiły w KPK?

ERTMS na liście podstawowej

Przede wszystkim, wbrew pesymistycznym zapowiedziom ministerstwa, dzięki oszczędnościom przetargowym PKP PLK udało się wprowadzić na listę podstawową programu nowy projekt z listy rezerwowej. Chodzi o „Zabudowę ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”, przewidzianą do finansowania z POIiŚ. Jak podkreślają autorzy dokumentu, projekt ma dużą wagę i jest konieczny w realizacji nawet jeżeli nie uzyska dofinansowania ze środków CEF.

Wartość projektu została określona na 1 359,1 mln zł, co ma umożliwić podpisanie umów na odcinek linii E 20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) oraz linii E 30 Kraków – Rzeszów. O opóźnieniach we wdrażaniu ERTMS/ETCS pisaliśmy tutaj.

Projekty rezerwowe bliżej realizacji

Jak czytamy, spośród pozostałych 31 projektów rezerwowych dla dwunastu przewidywane są do roku 2023 prace ze środków krajowych lub w ramach przygotowania tras objazdowych dla innego projektu (np. linia 30 Parczew – Łuków). Ponadto w pięciu przypadkach (C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów. obwodnica towarowej Poznania, linia 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów, E 59 na odcinku Wronki – Słonice oraz linia Podłęże – Piekiełko) zakładane jest opracowanie dokumentacji projektowej, co umożliwi realizację tych inwestycji w bieżącej perspektywie – w przypadku wygospodarowania środków – lub w przyszłej perspektywie.

Dla części przedsięwzięć rozpoczęto już działania w celu uruchomienia studiów wykonalności. W projektach naprawy i elektryfikacji odcinków Krotoszyn/ Durzyn – Leszno – Głogów i Piła Główna – Krzyż rozpisano już przetargi, wykonane zostaną też studia dla remontów odcinków Bydgoszcz Główna – Piła Główna i Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk. Pozostałe projekty z listy rezerwowej będą dalej analizowane.

Zwiększenie wydatków na „Węglówkę” i trzeci etap projektu przejazdowego

Kolejną istotną zmianą jest zwiększenie z 1 000 mln zł do 2 133 mln zł wartości projektu Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo; odcinek Chorzów Batory – Zduńska Wola Karsznice, czyli na Magistrali Węglowej. Jak czytamy w dokumencie, zwiększenie wartości jest spowodowane wyborem wariantu inwestycyjnego, co pozwoli na „pozyskanie zapewnienia finansowania” i zawarcie kontraktów dla projektu.

Kolejną zmianą jest zwiększenie z 399,8 mln zł do 650 mln zł wartości projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami" w celu umożliwienia uruchomienia etapu III projektu związanego z budową, w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, dwupoziomowych skrzyżowań w miejsce likwidowanych przejazdów kolejowych w poziomie szyn.

Jeden tor do Słupska?

Niepokojące jest natomiast ograniczenie z 2 000 mln zł do 1 320 mln zł środków przypisanych do projektu prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Rodzi to obawy o ponowne ograniczenie projektu do modernizacji linii jednotorowej. Na konieczność budowy drugiego toru do Słupska wielokrotnie wskazywali eksperci, społecznicy i samorządowcy.

Autorzy dokumentu zapewniają jednak, że ograniczenie budżetu „nie wstrzymuje prowadzenia dalszych działań przygotowawczych, w tym prac projektowych”, i zakładają zabezpieczenie pełnej kwoty projektu w terminie umożliwiającym uruchomienie procedury przetargowej i podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w terminie pozwalającym na realizację całego przedsięwzięcia.

Wpisano oszczędności przetargowe

Oprócz powyższych zmian, do programu wpisano zmiany wartości projektów, dla których wystąpiły oszczędności w przetargach. Chodzi m.in. o 14 projektów dofinansowanych w ramach CEF czy modernizację linii nr 7 (zmniejszenie z 3 957,5 mln zł do 3 556,2 mln zł). Zmieniły się też szacunki wartości projektów. Na przykład projekt na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów zmniejszono z 500 mln zł do 400 mln zł, a modernizację linii nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów szacuje się teraz na 474,6 mln zł, a nie 593,4 mln zł.

Zdaniem prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego to niekoniecznie dobre rozwiązanie. – W poprzedniej perspektywie unijnej wielokrotnie mieliśmy przykłady projektów, w których trzeba było zamawiać prace dodatkowe; w niektórych przypadkach trzeba było nawet zmieniać wykonawcę prac – przypomina. Dlatego jego zdaniem warto mieć zapisane środki na niespodziewane wydatki. – Teraz cieszymy się, że rozstrzygamy przetargi dużo poniżej budżetu, ale jeśli coś się nie uda, nie będzie możliwości finansowych by zamówić dodatkowe prace – przestrzega.

Więcej pieniędzy na obronność

Ostatnim elementem jest zwiększenie wartości projektu Linie obronne realizowane zgodnie z „Programem pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022" do 74,1 mln złotych oraz korekta jego nazwy na Linie obronne realizowane zgodnie z „Programem pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony