Partnerzy serwisu:

Rekord na Rail Baltice – PLK trzeci rok szuka projektanta

Łukasz Kuś 07.04.2016 234

Rekord na Rail Baltice – PLK trzeci rok szuka projektanta
fot. PLK
KIO uwzględniło odwołanie Getinsy w przetargu na projekt modernizacji fragmentu linii Rail Baltica Czyżew – Białystok i nakazało PLK ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentacji. Wybór projektanta tej inwestycji przetarg trwa już trzeci rok. 
Zgodnie z wyrokiem z 15 marca, PLK będą musiały ponownie wezwać hiszpańską spółkę do dostarczenia uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów udziału w zamówieniu. Jak zapewniają PLK, odwołanie i jego następstwa nie spowodują przekroczenia harmonogramu inwestycji.

3 lata przetargu

Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji odcinka Rail Baltica Czyżew – Białystok o długości 77 km trwa już ponad 3 lata. W marcu 2013 roku PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji linii. W lutym 2014 roku zarządca infrastruktury wybrał zwycięzcę, którym zostało konsorcjum KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne (Polska) i KV Consultores de Ingenieria (Hiszpania). Zaoferowana cena wynosiła 15,2 mln złotych brutto – było to jedyne kryterium wyboru oferty. Po raz pierwszy w przypadku tak dużego postępowania, PLK odrzuciła wiele ofert, o czym pisaliśmy tutaj.

Z powodu szeregu zdarzeń, w tym wykluczenia wielu wykonawców i odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, był to jeden z najdłużej prowadzonych przetargów przez zarządcę infrastruktury. Odwołujący się zarzucali wyłonionemu wykonawcy stosowanie rażąco niskiej ceny. Wartość oferty wynosiła zaledwie 20% kosztorysu PKP PLK, który wynosił 72 mln zł brutto Ostatnie pismo z sądu z uzasadnieniem PLK otrzymały w czerwcu i przez kolejne miesiące analizowały dokumenty. Pod koniec ubiegłego roku zarządca infrastruktury podjął decyzję o unieważnieniu przetargu, co opisywaliśmy na Rynku Kolejowym.

Getinsa się odwołuje

We wznowionym postępowaniu 25 lutego 2016 r. PLK wezwały Getinsę do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów mających potwierdzać spełnianie przez spółkę warunków dopuszczających do udziału w zamówieniu. Hiszpanie odwołali się do KIO z wnioskiem o unieważnienie tego wezwania. Getinsa uzasadniała, że przeszła już pozytywną weryfikację podczas prekwalifikacji.

W wyroku wydanym 23 marca Krajowa Izba Odwoławcza nakazała PLK unieważnienie czynności wezwania Getinsy do dostarczenia wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów oraz ponowne przeprowadzenie wezwania z uwzględnieniem określonych wytycznych. Jak zapewnił Rynek Kolejowy rzecznik PLK, wyrok ten został wykonany, a procedura wybory oferty jest kontynuowana.

Jak informuje przedstawiciel zarządcy infrastruktury, Komisja Przetargowa dokonała weryfikacji i oceny ofert w kontekście wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (syg. akt KIO 397/14) oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (syg. akt XXIII Ga 269/15), a także wyroku KIO (o sygnaturze akt 296/16), o którym mowa powyżej.

– W najbliższych dniach Komisja Przetargowa przekaże wnioski, które PLK przeanalizują w celu podjęcia decyzji o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu – powiedział Mirosław Siemieniec, rzecznik PLK.

Nie będzie opóźnienia


Projekt modernizacji Rail Baltika ma zapewnione dofinansowanie ze środków funduszu Łącząc Europę. W ubiegłym roku PLK zapowiadało, że planuje rozpocząć prace w 2018 r. Najpierw jednak musi zostać wykonany projekt. Jeśli przetarg na jego opracowanie będzie się dalej przedłużał może zaistnieć problem niedotrzymania harmonogramu. PLK zapewniają jednak, że nie ma takiego ryzyka.

– W kontekście możliwości realizacji projektu do końca 2023 roku, informuję, że nie zachodzą żadne przesłanki do tego, aby wydłużanie postępowania przetargowego mogło spowodować niezrealizowanie inwestycji do 2023 r. – zapewnił Siemieniec.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony