Partnerzy serwisu:

Raport RBF: Budownictwo infrastrukturalne w Polsce już do pobrania

simetra 24.11.2021 936

Raport RBF: Budownictwo infrastrukturalne w Polsce już do pobrania
fot. PKP PLK
Railway Business Forum zaprezentowało raport „Budownictwo Infrastrukturalne w Polsce do 2030 Roku. Plany Inwestycyjne i Potencjał Branży Wykonawczej”. – Najważniejszy postulat to stabilność i przewidywalność rynku – powiedział podczas prezentacji opracowania prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Jak podkreślił, realne jest zagrożenie powtórką sytuacji z lat 2012 i 2018.
Według Furgalskiego brak potwierdzenia finansowania inwestycji kolejowych jest dziś głównym, ale nie jedynym problemem. – Gdyby rynek był stabilny i przewidywalny, firmy mogłyby zwiększać potencjał – ale tak nie jest i nie zanosi się na poprawę. PKP PLK będzie miało poziom wydatkowania zbliżony do obecnego. Jestem sceptykiem co do realności CPK – a będzie to dodatkowy wysiłek inwestycyjny, z którym branża może sobie nie poradzić – stwierdził prezes ZDG TOR. Jak zaznaczył, po okresie inwestycyjnej „suszy” zapowiada się kolejny szczyt – zbyt duża liczba przedsięwzięć realizowanych jednocześnie wywoła kolejne problemy.

Waloryzacja - do poprawy

– Jako bariery rozwoju ankietowane firmy wskazywały – między innymi – dostępność materiałów, możliwość dopuszczenia tłucznia staroużytecznego po oczyszczeniu, a także niedostosowane do potrzeb instrukcje PKP PLK w sprawie dopuszczenia pewnych produktów na polski rynek – poinformował Furgalski. Przedstawiciele Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i PKP PLK zobowiązali się jednak do przedyskutowania odświeżenia tych instrukcji.

Główne rekomendacje raportu to – oprócz wspomnianej już stabilności zamówień – waloryzacja kontraktów adekwatna do okoliczności. – Górny pułap w wysokości 5% jest niewystarczający. Branża wspomina o postulacie 15%. Wzrost cen powinien być też liczony od dnia złożenia oferty, nie od podpisania umowy. Potrzeba też opracowania koszyka waloryzacyjnego dla kolei – wyliczał prezes ZDG TOR. Inne oczekiwania to planowanie inwestycji w perspektywie 10-letniej, ograniczenie lub likwidacja aukcji elektronicznych, monitorowanie braków kadrowych i usprawnienie szkolenia, uwolnienie rynku bieżącego utrzymania. – O wielu z tych postulatów mówimy od lat – i nie możemy doczekać się pozytywnego finału – podkreślił Furgalski.

Wielkie inwestycje, wielkie wyzwania

Ostatnia dekada to lata prowadzonych w bezprecedensowej skali inwestycji w zakresie rozbudowy sieci dróg i linii kolejowych. W przypadku kolei proces inwestycyjny rozpoczął się od realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycji Kolejowych (WPIK), znacząco zaś przyspieszył wraz z przyjęciem 15 września 2015 r. zastępującego WPIK Krajowego Programu Kolejowego (KPK). W programie tym zawarto (po kolejnych aktualizacjach dokumentu) ponad 230 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości prawie 77 mld zł. Inwestycje na sieci drogowej to przede wszystkim realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zatwierdzonego 8 września 2015 r.

Jednakże to nie koniec. Potrzeb na kolei jest dużo, zaś budowa nowoczesnego systemu kolejowego, przyjaznego dla pasażerów i otoczenia oraz sprawnego w realizacji przewozów, wymaga kolejnych inwestycji. Podobnie jest w przypadku dalszego rozwoju sieci drogowej. Przyszłe lata to kolejne programy mające na celu budowę spójnej sieci drogowej.

Plany są bardzo ambitne. Skala projektów przeznaczonych do realizacji do roku 2030 w ramach szeregu programów uchwalonych na poziomie krajowym jest bez wątpienia bezprecedensowa. Można śmiało powiedzieć, iż jesteśmy u progu największego boomu inwestycyjnego w historii polskich dróg i kolei.

Pierwszy tak przekrojowy raport

Wykonanie tak ambitnych zamierzeń stanowi ogromne wyzwanie. Będzie ono wymagać zaangażowania, sprawnego zarządzania procesem inwestycyjnym, koordynacji działań i wreszcie – rozwiązywania problemów. Stąd też niezbędne są prace i działania, mające na celu identyfikację możliwych barier w realizacji zamiarów i wskazanie rekomendacji dla ich przezwyciężenia. Takiego zadania podjęła się Railway Business Forum – organizacja zrzeszająca największe polskie firmy z branży kolejowej i infrastrukturalnej – tworząc raport na temat perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

Stanowi on próbę oszacowania skali inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku wraz z opisem zidentyfikowanych szans i zagrożeń. W tym celu dokonano analizy dostępnych danych oraz przede wszystkim przeprowadzono ocenę przyszłych perspektyw z punktu widzenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Co szczególnie cenne, raport ma charakter przekrojowy, opisując zarówno rynek kolejowy, jak i drogowy.

Opracowanie zostało właśnie opublikowane i jest dostępne pod tym linkiem. Oficjalna prezentacja raportu Railway Business Forum odbyła się podczas XI Kongresu Kolejowego – największego tego typu wydarzenia w Polsce, dedykowanemu branży kolejowej.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Kongres Kolejowy
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony