Partnerzy serwisu:

Rail Baltiką do Trakiszek jednak szybciej. Aktualizacja studium

Martyn Janduła 07.07.2017 4,2k

Rail Baltiką do Trakiszek jednak szybciej. Aktualizacja studium
TrakiszkiFot. Aphranius, CC BY-SA 3.0
Polskie Linie Kolejowe uruchomiły właśnie przetarg, w którym poszukują wykonawcy dla wykonania aktualizacji studium wykonalności modernizacji odcinka Ełk – Trakiszki. Zarządca zmienił koncepcję dla prac na ostatnim odcinku Rail Baltiki. PLK chcą, by pociągi da samej granicy Polski z Litwą jechały co najmniej 160 km/h. To będzie wymagało jednak olbrzymich nakładów finansowych.
Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki –Trakiszki – (granica państwa), etap II odcinek Ełk – Trakiszki (granica państwa)” to przedmiot obecnego zamówienia PKP Polskich Linii Kolejowych. Za 3,875 mln zł netto zarządca chce zaktualizować wcześniejsze studium, które wykonano w 2011 roku. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych, PLK nie przystąpiły do realizacji dalszych etapów prac bezpośrednio po jego zakończeniu. Jak czytamy w dokumentacji, już w 2014 roku pojawiła się potrzeba aktualizacji opracowanej już dokumentacji przede wszystkim ze względu na zmianę w podejściu do realizacji planowanej inwestycji.

Korytarz paneuropejski

Linia kolejowa E75, jest częścią korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Jest elementem ciągu komunikacyjnego Rail Baltica w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych. Stanowi priorytetowy projekt UE, który zakłada modernizację korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem.

Wcześniejsze założenia dla odcinka Ełk – Trakiszki (granica państwa) nie spełniają już aktualnych założeń strategii w kontekście połączenia ze stroną litewską. Dlatego wykonawca będzie musiał wykonać dodatkowe analizy. Wykonawca zdefiniuje nowe warianty inwestycyjne, określi optymalny wariant inwestycyjny w zakresie realizacji projektu, a także stworzy model finansowania projektu i jego wpływu na sytuację finansową zamawiającego.

Trzy warianty inwestycji

Pod uwagę brane są teraz trzy warianty. Pierwszy z nich zakłada, że ostatni odcinek Rail Baltiki będzie dwutorowy i zelektryfikowany. Dokumentacja przedprojektowa będzie musiała założyć dobudowę drugiego toru szlakowego oraz zwiększenie prędkości maksymalnej do 160 km/h dla odcinka Ełk – łącznica omijająca Olecko – Cimochy oraz 120-140 km/h na dalszym odcinku. Wariant drugi zakłada zwiększenie tych prędkości do 160-200 km/h, przy założeniu częściowego wykorzystania istniejącego śladu na odcinku Ełk – łącznica omijająca Olecko. Ostatni wariant natomiast zakłada uzyskanie prędkości 230 km/h.

Oczywiście, we wszystkich przypadkach linia ma być dwutorowa i zeelektryfikowana. Dodatkowo zaplanowano także budowę linii łączącej linie nr 39 i 41, umożliwiającej przejazd bez zmiany czoła pociągu z pominięciem stacji Olecko oraz łącznicy pomiędzy liniami nr 39 i 51, umożliwiającej przejazd bez zmiany czoła pociągu z pominięciem stacji Suwałki.

Skomplikowany odcinek Rail Baltiki

Zakres zamówienia obejmuje połączenie kolejowe na odcinku: Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), który tworzą odcinki jednotorowych linii kolejowych, nr 39 Olecko – Suwałki, nr 41 Ełk – Olecko – Gołdap, nr 51 Suwałki – Trakiszki – granica państwa wraz z łącznicami nr 517 Papiernia – Las Suwalski i nr 518. PODG Łęgówek – PODG Lesk. Niestety, zły stan techniczny infrastruktury oraz geometria linii nie pozwalają na prowadzenie pociągów z prędkością 160 km/h w ruchu pasażerskim i 120 km/h w ruchu towarowym, przy nacisku na oś 221 kN. Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, w rozmowie z Rynkiem Kolejowym, zapowiadał, że inwestycyjnie będzie to najtrudniejszy odcinek Rail Baltiki. Otrzymanie zakładanych założeń będzie wymagało wytyczenie linii w większości nowym szlakiem. Odcinek ten ma być także jedną z najdroższych inwestycji i kosztować ok. 2,5 mld zł. O całej rozmowie oraz terminie zakończenia inwestycji piszemy tutaj.

Wykonawca na zaktualizowanie studium wykonalności będzie miał maksymalnie 390 dni. Jednak punktowane będzie skrócenie terminu opracowania dokumentów (20%). PLK wezmą pod uwagę również doświadczenie personelu (20%) i oczywiście cenę (60%). Składanie ofert potrwa do 17 sierpnia.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony