Partnerzy serwisu:

Punkty zaplecza technicznego jako obiekty infrastruktury usługowej

inf. pras 05.10.2021 881

Punkty zaplecza technicznego jako obiekty infrastruktury usługowej
Punkty zaplecza technicznego stanowią obiekty infrastruktury usługowej (OIU). UTK dokonał przeglądu sposobu funkcjonowania obiektów, w których świadczone są usługi z zakresu utrzymania i naprawy taboru kolejowego. W związku z możliwymi problemami z interpretacją przepisów, Urząd Transportu Kolejowego przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości jest określenie, czy infrastruktura wchodząca w skład OIU, w którym są świadczone usługi na rzecz przewoźników kolejowych, powinna mieć status infrastruktury prywatnej. Infrastrukturą prywatną jest infrastruktura, która służy wyłącznie jej właścicielowi lub zarządcy. Jeżeli z punktów obsługi i utrzymania taboru kolejowego korzystają przewoźnicy kolejowi, infrastruktura ta nie jest infrastrukturą prywatną.

Jeżeli jednak obsługa taboru jest prowadzona wyłącznie na własne potrzeby właściciela innego niż przewoźnik kolejowy w celu obsługi podstawowej działalności (tzn. dla którego korzystanie z taboru kolejowego pełni funkcję służebną w stosunku do jego działalności), obiekt taki może być zakwalifikowany jako infrastruktura prywatna.

W przypadku producentów taboru kolejowego, którzy wytwarzają produkty oraz zawierają kontrakty na obsługę posprzedażną taboru, należy poddać ocenie rodzaj świadczonych tam usług i charakteru infrastruktury, z którą jest on połączony.

Obowiązek udostępniania Oiu

Dyrektywa 2012/34/UE i ustawa o transporcie kolejowym wskazują obowiązek zapewnienia dostępu do usług świadczonych w OIU dla wszystkich przewoźników kolejowych. Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej polega na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, dostępu do torów kolejowych w tym obiekcie oraz korzystania z usług, do których świadczenia obiekt został specjalnie przystosowany.

Dostęp do obiektu obejmuje punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza. Kwestia punktów wymagających specjalistycznego zaplecza została uregulowana w załączniku nr 2 do ustawy. Usługami, które mogą być świadczone w tych punktach na rzecz przewoźników kolejowych są m.in. utrzymanie naprawcze taboru kolejowego świadczone w punktach zaplecza technicznego przeznaczonego dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza. Taka usługa została określona jako usługa pomocnicza.

Zestaw pytań i odpowiedzi Punkty zaplecza technicznego dla transportu kolejowego – najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad udostępniania obiektów, został zamieszczony na stronie UTK.

Mapa przedstawiającą lokalizację i podstawowe informację o punktach zaplecza technicznego, zakwalifikowanych przez operatorów jako obiekty infrastruktury usługowej, powstała w oparciu o dane przekazane do Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE. L 2012 Nr 343, str. 32)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) - Rozdział 6a oraz załącznik 2 ust. 2 i 3 do ustawy
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony