Partnerzy serwisu:

Przewozy jednak powrócą na linię 410? Zachodniopomorskie deklaruje remont w kolejnej perspektywie UE

Jakub Madrjas 09.04.2019 179

Przewozy jednak powrócą na linię 410? Zachodniopomorskie deklaruje remont w kolejnej perspektywie UE
fot. Kasper Fiszer
Samorządy chcą powrotu pociągów na linię 410 i deklarują chęć uruchomienia pociągów. Remont odcinka Drawno – Choszczno, nieobjętego inwestycją MON, ma zostać umieszczony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i strona rządowa obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością za wieloletnie zaniedbanie linii 410. Oba podmioty zapowiadają też starania w kierunku powrotu pociągów pasażerskich na linię, ale na razie się na to nie zanosi. W zaplanowanym na aż siedem lat remoncie odcinka Złocieniec – Drawno nie uwzględniono infrastruktury pasażerskiej.

Projekt w RPO na przyszłą perspektywę

Jest szansa na to, że sprawa powrotu pociągów pasażerskich na linię 410 nie zakończy się jedynie na politycznej burzy. Kluczowy dla reaktywacji jest nieobjęty remontem MON odcinek Drawno – Choszczno. – Województwo Zachodniopomorskie pismem z dnia 29 stycznia br. do prezesa PKP PLK S.A. zadeklarowało gotowość do ujęcia rewitalizacji odcinka Drawno – Choszczno linii nr 410 (nieobjętego inwestycją MON) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027 i podtrzymuje złożoną deklarację – poinformowało "Rynek Kolejowy" biuro prasowe urzędu marszałkowskiego. Jak czytamy, PKP PLK zadeklarowała określenie zakresu rzeczowego oraz oszacowanie kosztu inwestycji, co jest niezbędne dla umożliwienia umieszczenia zadania na liście projektów pozakonkursowych w przyszłym RPO.

3 kwietnia 2019 roku w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie w sprawie reaktywacji linii kolejowej 410 na odcinku Złocieniec-Choszczno; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz Województwa Zachodniopomorskiego. – Stwierdzono, że z punktu widzenia mieszkańców oraz samorządów lokalnych, kluczowe jest połączenie pociągami pasażerskimi miejscowości położonych przy linii nr 410 z Choszcznem, gdzie istnieje możliwość przesiadki na pociągi kursujące w kierunku Szczecina i całego kraju – relacjonuje urząd marszałkowski. Choszczno to stacja na magistrali E59 Poznań – Szczecin (przyp. JM.).

Powstanie stowarzyszenie dla reaktywacji przewozów na linii 410

Jak relacjonuje samorząd, wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że remont odcinka Grotniki Drawskie – Drawno wykonywany przez PKP PLK na zlecenie MON, jest szansą na przełamanie trwającego już 23 lata wykluczenia komunikacyjnego (ostatni pociąg pasażerski przemierzył trasę w 1996 roku), na trwałą poprawę dostępności komunikacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i obszarów położonych przy tej linii kolejowej, jednak remont ten bezwzględnie powinien objąć także infrastrukturę pasażerską. – Perony i dojścia do nich, wiaty, oświetlenie stacji i przystanków oraz inne elementy infrastruktury pasażerskiej na linii nr 410 są zdewastowane i rozkradzione, dlatego wykonanie na zlecenie MON remontu odcinka Złocieniec – Drawno z pominięciem tej infrastruktury nie pozwoli przywrócić przewozów pasażerskich nawet na odcinku Złocieniec – Kalisz Pomorski – wskazuje UM.

– W związku z powyższym, za niezrozumiałą i krótkowzroczną uznano decyzję PKP PLK o całkowitym pominięciu infrastruktury pasażerskiej podczas już zakontraktowanego remontu linii nr 410, tym bardziej, że koszty remontu tej infrastruktury stanowiłyby zaledwie kilka procent wysokiego budżetu przygotowywanej inwestycji. Remont lub przebudowa peronów po zakończeniu inwestycji MON w niektórych przypadkach spowoduje konieczność ponownej ingerencji w podtorze i nawierzchnię kolejową, co może spowodować utratę jej właściwości uzyskanych dzięki inwestycji MON. Zasadnym jest więc, by prace związane z podtorzem, nawierzchnią i infrastrukturą przystankową wykonywane były w jednym zadaniu oraz by były na bieżąco koordynowane przez jeden podmiot odpowiedzialny za całość budowy – czytamy w stanowisku.

Efektem spotkania jest także deklaracja jego uczestników o powołaniu stowarzyszenia samorządowego z udziałem samorządów wszystkich szczebli, którego zadaniem będzie lobbowanie i wspieranie działań na rzecz jak najszybszej modernizacji całej linii kolejowej nr 410 oraz reaktywacji przewozów pasażerskich na tej linii – podsumowuje samorząd, który jako organizator transportu ma w ręku wszystkie argumenty, by sfinansować remont i uruchomienie pociągów do Choszczna.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony