Partnerzy serwisu:

CTL Logistics podsumowuje 2020 r.

inf. pras 22.02.2021 1,9k

CTL Logistics podsumowuje 2020 r.
Fot. CTL
– Wszystko zaczęło się „normalnie” czyli zimowe miesiące, planowane ze znacznym udziałem węgla w przewiezionej masie i klimat pokazuje na co go stać. Na rynku zdecydowane, bo prawie 13% spadki styczniowe w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Później już nie tylko klimat pokazuje, ale także a przede wszystkim COVID-19 i jest, a w zasadzie było "Jak u Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie narastać". Niestety to nie kino, to rzeczywistość która była pełna zwrotów akcji, zaskoczeń, trudnych i dobrych momentów. Patrząc na całościowy obraz roku, skończyło się happy endem – podsumowuje 2020 rok w bardzo ciekawym komunikacie CTL Logistics.
Jak przypomina CTL, pandemia koronawirusa i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy spowodowały, że wg danych UTK przewieziono o 13,2 mln ton ładunków mniej niż w 2019 roku. Praca eksploatacyjna to dla całego rynku tylko 3 miesiące z wynikiem lepszym niż w 2019 roku, pozostałe miesiące to spadki, szczególnie widoczne w trzech miesiącach twardego lockdownu i tuż po czyli marzec, kwiecień i maj. Końcówka roku – odbicie i poprawa parametrów w stosunku do 2019 roku. Wykonana praca przewozowa dla rynku analogicznie jak eksploatacyjna – wrzesień, listopad i grudzień 2020 na plusie vs 2019, pozostałe miesiące pod mniejszą lub większą kreską.

2020 rok był próbą i jednocześnie sprawdzianem, czy praca nad doskonaleniem zarządzania procesem sprzedaży, zmiana w podejściu do planowania przewozów kolejowych oraz zacieśnianie współpracy między naszymi spółkami z Niemiec, Czech ale także Gdyni w dobie kryzysu przyniesie zakładany efekt i Firma w miarę suchą stopą przejdzie przez ten rok. Dla mnie najważniejsze doświadczenie tego roku to bardzo dobra praca zespołowa ekipy sprzedażowej i ekipy operacji. Były to dwa obszary stricte biznesowe które funkcjonowały niemal bez pracy zdalnej, reagując na bieżąco na sytuację, na zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych, w czasowych przestojach produkcyjnych u Klientów, czy brakach kadrowych w portach i innych miejscach załadunku czy rozładunku towarów – komentuje Przemysław Palonka, członek zarządu i dyrektor ds. Rozwoju Grupy CTL.

Wg danych UTK udział CTL Logistics wg masy towarów w 2020 roku wyniósł 3,55% co jest równoznaczne z 6 miejscem w tej kategorii statystycznej. W roku 2019 udział CTL Logistics to także 3,55% co oznacza statystyczną stabilność w niestabilnym 2020 roku. Biorąc pod uwagę pracę przewozową udział CTL w rynku wyniósł 4,31% vs 3,95% w 2019 roku co oznacza poprawę i 5 miejsce w 2020 roku.

CTL Logistics przewiózł w 2020 r. 7 886 mln ton a praca przewozowa wyniosła 2 226 [mln tono-km]. Masa przewożonych towarów nie była równomiernie rozłożona w poszczególnych miesiącach, co jest zgodne z ogólną sytuacją na rynku. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa przewozów przez okres 3 miesięcy na początku roku, lekkie obniżenie masy w kwietniu i maju oraz dynamiczne odbicie od marca 2020. CTL Logistics rekordowe przewozy ładunków notował w czerwcu i lipcu 2020. W kolejnych miesiącach CTL Logistics realizował przewozy na stabilnym poziomie (maksymalne odchylenie masy miesiąc do miesiąca wynosiło 8,3%). CTL Logistics największa pracę przewozową wykonał w marcu, we wrześniu i w grudniu 2020 a najmniejszą w styczniu i kwietniu 2020. CTL Logistics wykonał najdłuższe średnie odległości w maju i we wrześniu 2020.

– Patrząc na udział przewoźników wg masy towarów, CTL Logistics na miejscu 6 z identycznym udziałem jak w roku 2019. Z piątki przewoźników którzy nas wyprzedzają dwóch poprawiło swój udział w stosunku do roku 2019, pozostali stracili. Ci którzy zyskali są w sytuacji komfortowej – mają własnego gestora ładunku. My takiego komfortu nie mamy, ale też nie trzeba mieć własnej fabryki aby realizować przewozy. Pozostaje kwestia opłacalności i tego jakie praktyki stosują poszczególni gracze rynkowi gdy do transportu towarów koleją jest mniej. Nasza obserwacja i praktyka codzienna wskazuje na jedno – im lepiej u dużych przewoźników tym lepiej w całej branży dlatego trzymamy kciuki za cały rynek przewozów towarów w 2021 roku. A CTL ma na tym rynku niezachwianą pozycję od prawie 30 lat i robimy wszystko aby tak zostało – dodaje w komunikacie Palonka.

Sektor energetyczny

Jak czytamy, w okresie wiosennego lockdownu 2020 roku zmniejszało się na rynku zapotrzebowanie na węgiel i koks, a tym samym obniżyła się masa węgla i koksu przewożonego koleją. CTL Logistics w o wiele mniejszym stopniu niż rynek odczuł te niedogodności z uwagi zarówno na bardzo szeroki portfel Klientów, jak i dywersyfikację miejsc podaży węgla i koksu. W rezultacie zmniejszania wydobycia w polskich kopalniach i bardzo ograniczonym dostępem sortymentów węgli wysokojakościowych, ciężar przewozów przesunął się na relacje wysokomarżowe, długodystansowe – importowe z kierunków wschodnich jak i portów morskich. Okres stopniowego wychodzenia z obostrzeń wynikających z pandemii w CTL Logistics zaowocował coraz większymi wolumenami transportu węgla, zarówno dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną i cieplną, jak i dla importerów. CTL Logistics spodziewa się w najbliższych miesiącach stabilizacji przewozów węgla i koksu, co wpisuje się w posiadane zdolności zasobowe.

Sektor stalowy:

Jak pisze CTL, 2020 rok był dla sektora stalowego niezwykle trudny dla wszystkich podmiotów operujących na rynku, zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej. Ograniczanie produkcji w polskich hutach i branży automotive wymagało od CTL Logistics optymalnego dostawania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Mniejsza o 30% produkcja samochodów osobowych w Polsce w 2020 r. skutkowała ograniczeniem wytwarzania złomu poprodukcyjnego, co w rezultacie przekładało się na mniejszą ilość zleceń na jego transport. Ponadto, mniejsza produkcja w hutach skutkowała o wiele mniejszą ilością rudy żelaza do transportu koleją W wyniku zmian rynkowych CTL Logistics przeorganizował pierwotne założenia przewozowe i dzięki posiadaniu specjalistycznego taboru skoncentrował się na przewozach wyspecjalizowanych, w tym transgranicznych realizując transporty zarówno w kraju, jak i do Europy południowej i zachodniej. Pomimo dużej konkurencji ze strony transportu drogowego (ceny paliw w okresie lockdownu w Polsce były wyjątkowo niskie) z sukcesem konkurowaliśmy z transportem samochodowym oferując tak istotną dla Klientów kompleksową usługę first i last mile).W grudniu 2020 zgodnie z trendem rynkowym, CTL Logistics osiągnął szczyt przewozów wyrobów stalowych, głównie w relacjach transgranicznych. CTL Logistics spodziewa się osiągnąć poziom przewozów wyrobów stalowych sprzed pandemii w II kwartale 2021 między innymi z powodu wysoce prawdopodobnego odbicia na rynku motoryzacyjnym i rozpoczęciem szeregu programów infrastrukturalnych, które z powodu pandemii uległy spowolnienie.

Sektor Intermodalny

Pandemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 w istotny sposób zaburzyła transport intermodalny na polskim rynku przewozów towarowych. Pojawiły się spore problemy związane z istotnym ograniczeniem dostaw kontenerów z Chin do Polski drogą morską. Zmiana warunków rynkowych wymagała od CTL Logistics przekonfigurowania realizacji przewozowych uwzględniających ograniczoną podaż kontenerów w portach morskich. Okres lockdownu i kolejne miesiące to dla CTL Logistics bardzo efektywnie wykorzystany czas na systematycznie poszerzenie bazy posiadanych wagonów typu platforma dla intensyfikacji przewozów transgranicznych, głównie do Niemiec z zaangażowaniem CTL Logistics GmbH. Przewozy Intermodalne CTL Logistics, podobnie jak rynek pomimo pandemii wykazały wyraźną tendencje wzrostową i stanowią fundament dalszego rozwoju Spółki. Stopniowe wychodzenie z pandemii i wyraźne opanowanie sytuacji w Chinach ma wpływ na jeszcze większe zdynamizowanie przewozów w tym transgranicznych na Zachód Europy oraz w relacjach krajowych z wykorzystaniem potencjału zasobowego spółki. Bardzo dobrze obrazują sytuację CTL w segmencie intermodalnym dane UTK za III kw. 2020. Zarówno wg masy jak i pracy przewozowej odnotowaliśmy kwartał po kwartale wzrost udziału w przewozach intermodalnych i dwa razy lepsze wyniki dla obu parametrów w 2020r. w porównaniu do 2019. Dzięki naszym Spółkom w Berlinie, Ostravie i Gdyni, długoletniemu doświadczeniu i kompetencjom możliwe jest systematyczne budowanie rynku tego rynku – podkreśla przewoźnik.

Sektor paliwa i chemia

Zamrożenie gospodarki w Polsce w okresie pandemii zdeterminowało silny spadek popytu na paliwa, zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym. Spadający popyt spowodował wzrost poziomu zapasów paliw u krajowych producentów. CTL Logistics okazał się zdecydowanie mniej wrażliwy niż rynek na spadek popytu na paliwa na rynku i wyraźny wzrost podaży, ponieważ intensyfikował przewozy paliw dla kluczowych polskich producentów tego asortymentu w relacjach importowych z portów i granicy wschodniej oraz z Niemiec do baz paliw zlokalizowanych na terenie Polski. Rok 2020 okazał się rokiem większego zapotrzebowania na nawozy co przełożyło się zwiększonymi przewozami tego produktu w stosunku do 2019 roku. Także segment stricte paliwowy zaowocował poszerzeniem współpracy z wiodącą w Polsce grupę paliwową. Stopniowe odmrażanie gospodarki wpływało na wzrost popytu na paliwo na rynku i pozwoliło CTL Logistics systematycznie zwiększać transportowany wolumen w ramach dotychczasowego portfela klientów, jak i istotnych nowo pozyskanych kluczowych Klientów. W CTL Logistics ostatnie 2 kwartały 2020 to zdecydowanie wyższe transportowane wolumeny paliw niż w analogicznym okresie 2019 – podaje przewoźnik.

– Podsumowując 2020 rok należy powiedzieć jedno – spadki nas nie ominęły, jednak ze względu na skalę firmy, możliwość płynnej adaptacji do zmieniającej się sytuacji, dużego portfolio Klientów utrzymaliśmy niezachwianą pozycję na rynku. To co nas wyróżnia i stanowi naszą przewagę to elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji. Jeśli coś dzieje się ze składem, potrzebna jest szybka analiza przyczyn i natychmiastowa decyzja, co z tym zrobić – my ją podejmujemy. Osoby, które zajmują się śledzeniem przewozów mają większe możliwości w podejmowaniu samodzielnych decyzji, ścieżka decyzyjna jest krótka bo zdajemy sobie sprawę, że szybka i oczywiście właściwa decyzja wpływa na poprawę realizacji tego przewozu na następnych etapach – informuje Przemysław Palonka. – Jestem pewien, że obecny dział handlowy jest dostosowany nie tylko do potrzeb klientów zewnętrznych, ale też dużo lepiej integruje się z innymi działami firmy, biorącymi udział w procesie zarządzania i realizacji przewozów. Praca zespołowa, satysfakcja klienta i najefektywniejsze wykorzystanie zasobów to coś co przyświeca nam każdego dnia – dodaje.

Plany 2021 rok

Jak czytamy w komunikacie, prawdopodobnie najważniejszym z punktu widzenia firmy, obsługi klienta, jakości i efektywności pracy będzie finisz wdrożenia systemu RailSoft. Poszczególne moduły wdrażano w 2020 roku co było ogromnym wyzwaniem w pandemicznym roku, opartym w ogromnej mierze na pracy zdalnej, na dystansie społecznym, na minimalizowaniu spotkań bezpośrednich. System posiada około 70 modułów a przez CTL Logistics ostatnia prosta stąd ogromna mobilizacja na wszystkich frontach. System obejmie swoim zasięgiem handel, poczynając od złożenia zapytania ofertowego przez klienta, ofertę i umowę poprzez planowanie przewozów, drużyn trakcyjnych, dyspozyturę, maszynistów, rewidentów, działy techniczne, pracowniczy, finanse i kontroling. W skład systemu wchodzą również warsztaty, czyli proces napraw okresowych i bieżących taboru.

Wdrożenie tego narzędzia informatycznego pozwoli wprowadzić Grupę CTL Logistics w XXI wiek. Do tej pory większość działań operacji odbywało się poprzez wykorzystanie wdrożonego w niepełnym zakresie systemu Logistyka, wspieranego przez setki arkuszy Exceli. Po wdrożeniu Railsoft wszystkie operacje będą rejestrowane online. Maszyniści będą logować się na urządzeniach mobilnych i na podstawie zapisów ich czas pracy będzie rozliczany na bieżąco. Również próby hamulca będą wykonywane na urządzeniach mobilnych, co pozwoli na automatyczne wysłanie R7 do systemu i bieżący monitoring przebiegu wagonów. Monitoring pociągów i wykonywane na nich operacje również będą śledzone na bieżąco przez dyspozyturę a docelowo i klientów, bo klient jest w tym biznesie najważniejszy – podsumowuje CTL.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony