Partnerzy serwisu:

ProKolej: Ograniczajmy łamanie przepisów a nie prędkość pociągów

Jakub Majewski 04.05.2022 4,3k

ProKolej: Ograniczajmy łamanie przepisów a nie prędkość pociągów
zdjęcie ilustracyjneFot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Podzielając troskę o zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, Fundacja „Pro Kolej” zaproponowała szereg uwag do projektu nowych przepisów technicznych, przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wypadki na przejazdach są generalnie efektem nieprzestrzegania przepisów przez kierowców i w sferze organizacji ruchu drogowego należy szukać rozwiązań. Złym pomysłem jest natomiast pogarszanie parametrów linii kolejowych lub wprowadzanie ograniczeń eksploatacyjnych dla pociągów – czytamy w stanowisku Fundacji.
Opinia, przygotowana w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie, została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury w zeszłym miesiącu. Fundacja zwraca w niej uwagę m.in. na konieczność wzmocnienia presji na kierowców i innych użytkowników dróg oraz potencjał środków technicznych, ograniczających naruszanie przepisów drogowych. Z uznaniem należy np. przyjąć propozycje uzupełnienia oznakowania, wprowadzenia przed przejazdami sygnalizatorów drogowych, zabudowę separatorów pasów ruchu – uniemożliwiających omijanie opuszczonych rogatek czy systemów koncentracji uwagi kierowców przed przejazdami kat. D. Wskazuje jednocześnie, że odpowiedzialność za te urządzenia, zwłaszcza poza pasem kolejowym, należy przypisać do zadań zarządców dróg.

Jednocześnie organizacja zwraca uwagę, żeby unikać rozwiązań, które w poszukiwaniu poprawy bezpieczeństwa pogarszają parametry linii kolejowych lub wymuszają wprowadzanie ograniczeń eksploatacyjnych. A taki skutek może mieć proponowane w rozporządzeniu automatyczne podniesienie kategorii wszystkich przejazdów położonych w obrębie stacji, nowe wymagania w zakresie trójkątów widoczności, czy utrzymywanie rygorystycznych wymagań odnośnie redukcji przechyłki na łukach toru – w celu zniwelowania pochylenia dróg kołowych. Skutkiem proponowanych przepisów będzie wzrost liczby ograniczeń prędkości dla pociągów i kolejne kuriozalne sytuacje – obserwowane m.in. na linii nr 8 – gdy po modernizacji przejazdów obniża się prędkość pociągów.

Aby nie przerzucać niezawinionych obciążeń na kolej, Fundacja proponuje wykreślenie wybranych zapisów z projektu rozporządzenia. Argumentuje, że ich wprowadzenie doprowadzi do dalszego spadku konkurencyjności tej branży względem gałęzi transportu, która nie radzi sobie z egzekwowaniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa. Ograniczenia prędkości dla pociągów, rozwlekanie rozkładu jazdy, wzrost zużycia energii trakcyjnej, czy rezygnacja płynnej jazdy na rzecz chaotycznego hamowania i rozruchu pociągów nie powinny być instrumentami kompensowania błędów kierowców.

Dostrzegając zarówno pozytywne jak i negatywne, potencjalne skutki konsultowanego projektu rozporządzenia, organizacja zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z prośbą o organizację spotkania konsultacyjnego, mającego na celu przedyskutowanie poszczególnych rozwiązań i wypracowanie zapisów podnoszących bezpieczeństwo, a jednocześnie usuwających bariery dla rozwoju oferty transportu kolejowego.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony