Partnerzy serwisu:

Projekt krajowego planu transportowego: Z Płocka do Katowic, Krakowa, Łodzi i Grudziądza.

jar, Rynek Kolejowy 23.12.2019 10k

Projekt krajowego planu transportowego: Z Płocka do Katowic, Krakowa, Łodzi i Grudziądza.
Kadr ze stacji Płockfot. jar (2013)
W udostępnionym projekcie aktualizacji planu transportowego z map połączeń zniknął Płock. Jak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury - miasto wróci na nie. Obsłużą go pociągi z Katowic i Krakowa do Grudziądza. Przynajmniej na razie nie są planowane bezpośrednie pociągi do Warszawy.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji przed około dwoma miesiącami zamieszczono projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Generalnie dokument zakłada rozwój sieci połączeń dalekobieżnych. Są jednak większe ośrodki i całe linie, z których obsługi organizator przewozów planuje zrezygnować.

Trasa Kutno – Płock – Brodnica obecnie

Jednym z nich jest Płock. Jest on położony na linii kolejowa nr 33 Kutno – Brodnica. To trasa o długości ok. 142 km, częściowo zelektryfikowana i zaliczona do linii o państwowym znaczeniu. Przebiega ona w rejonie granicy administracyjnej dwóch regionów – kujawsko- pomorskiego i mazowieckiego. Przy trasie położone są większe ośrodki: Brodnica (28,5 tys. mieszkańców), Gostynin (19,1 tys.), Łąck (1,8 tys.), Płock (119 tys.), Rypin (16,9 tys.) i Sierpc (18,8 tys.). Obecnie trasa częściowo jest obsługiwana przez w kolejowym ruchu regionalnym – pociągi Kolei Mazowieckich kursują między Kutnem, Płockiem a Sierpcem, do Brodnicy przewozy realizuje Arriva RP. Na „transgranicznym” odcinku między Brodnicą a Sierpcem o długości ok. 55 km pasażerski ruch kolejowy został zlikwidowany.

Omawiany ciąg komunikacyjny nie jest obsługiwany w ruchu dalekobieżnym – przewoźnicy regionalni zapewniają dojazd do stacji węzłowych oraz wybranymi bezpośrednimi pociągami do stolic regionów – z Brodnicy do Bydgoszczy i Torunia oraz z Płocka do Warszawy. Nadzieję na choć niewielką zmianę tego stanu daje jeszcze obowiązujący krajowy plan transportowy. W scenariuszu pożądanym zakłada on, że planowana do roku 2025 sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich obejmie odcinek Kutno - Płock (3-4 pary pociągów). Niedawno opublikowany dokument nie zakłada się wjazdu pociągów dalekobieżnych na linię nr 33, a tym samym rezygnację z obsługi jednego z większych miast środkowej Polski.

Cała linia 33 w planie

Jak zapewnia „Rynek Kolejowy” Szymon Huptyś, Rzecznik prasowy w Ministerstwie Infrastruktury, Płock wróci na mapę organizowanych połączeń krajowych. - Planowana jest obsługa odcinka Płock – Kutno w ramach połączeń międzywojewódzkich o charakterze służby publicznej (PSC). Odpowiednia modyfikacja sieci połączeń dla scenariusza pożądanego w rozkładzie jazdy 2023/24 zostanie wprowadzona w ramach procedowanej obecnie aktualizacji rozporządzenia w sprawie Planu transportowego – informuje.

Z materiałów przesłanych do redakcji wynika, że będzie obsługiwana cała linia nr 33. Planowane jest uruchomienie dwóch par pociągów relacji: Katowice/ Kraków - Częstochowa - Łódź – Kutno - Płock – Sierpc – Rypin – Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz. Będzie to zatem połączenie północ- południe.

CMK Północ szansą dla Płocka

W najbliższych latach nie jest planowane połączenie z Płocka na kierunku wschód – zachód, np. do Warszawy. Jak wyjaśnia Szynom Huptyś, wynika to z braku dogodnego połączenia na tym kierunku. Planowane jest to po wybudowaniu nowej linii kolejowej. - Szansą na rozwój oferty połączeń dalekobieżnych Płocka z Warszawą jest budowa linii kolejowej nr 5 (tzw. „CMK Północ”), planowana w ramach komponentu kolejowego CPK. Realizacja tej inwestycji umożliwi stworzenie systemowej oferty przewozowej na ciągu Katowice/Kraków – Trójmiasto przez Płock, jak również skierowanie przez Płock pociągów jadących na trasie Warszawa – Grudziądz/Bydgoszcz. Budowa tej nowej linii jest zakładana w perspektywie średniookresowej (po 2030 roku), zatem wykracza poza horyzont czasowy przyjęty dla aktualizacji rozporządzenia w sprawie Planu transportowego. Do tego czasu obsługa relacji Płock -  Warszawa (de facto relacja wojewódzka) byłaby wysoce nieefektywna. Rozwiązaniem doraźnym jest właściwe skomunikowanie na stacji w Kutnie połączeń wykorzystujących linię kolejową nr 3 z pociągami regionalnymi korzystającymi z linii nr 33 – obszernie wyjaśnia Rzecznik prasowy w MI.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Nowe linie kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony