Partnerzy serwisu:

Prezydent podpisał ważne dla kolei ustawy

Jakub Madrjas 13.10.2020 6,1k

Prezydent podpisał ważne dla kolei ustawy
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ważne - przede wszystkim dla kolei - ustawy. Pierwsza to tzw. część techniczna IV pakietu kolejowego. Drugą jest tzw. ustawa Covidowa, która ma przeciwdziałać skutkom gospodarczym pandemii m. in. poprzez znaczne dokapitalowanie PKP PLK.
Podpisana przez prezydenta Polski ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym implementuje do prawodawstwa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Powyższe dyrektywy składają się na tzw. filar techniczny IV pakietu kolejowego, którego celem jest dalsze usprawnianie funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej. Projekt ten został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UC40. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Natomiast ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Jeśli chodzi o sektor kolejowy, to jej najważniejszym elementem jest podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK o 1,85 mld złotych, z których 1 mld zł zostanie przeznaczony na realizację Programu Przystankowego, a pozostałe 850 mln – na inwestycje kapitałowe w spółkach należących do PKP PLK. Długoterminowym celem jest zajęcie przez Grupę PKP PLK dominującej pozycji na rynku infrastrukturalnych robót budowlanych.

Realizacja nowych tytułów wydatkowych z Funduszu Kolejowego będzie możliwa dzięki stosownym zmianom w opłacie paliwowej oraz zwiększonym procentowo udziałom Funduszu Kolejowego we wpływach z opłaty paliwowej (do wielkości 19,45% wobec obecnie obowiązujących 18,5%). O szczegółach tych rozwiązań pisaliśmy w tym miejscu.

Podpisy prezydenta Andrzeja Dudy kończą procedury legislacyjne dla obu ustaw. - Oznacza to przystąpienie do realizacji Programu Przystankowego oraz zmiany na kolei w myśl prawa Unii Europejskiej - skomentował na swoim Facebooku Andrzej Bittel, sekretarz stanu w min. infrastruktury odpowiedzialny za kolej.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport