Partnerzy serwisu:

Poznańska Kolej Metropolitalna. Problemy na linii do Jarocina

Jakub Rösler 18.07.2022 2,8k

Poznańska Kolej Metropolitalna. Problemy na linii do Jarocina
Fot. Pesa
Mimo tego, że Poznańska Kolej Metropolitalna już wkrótce zacznie funkcjonować na ostatniej linii wychodzącej z poznańskiego węzła kolejowego, a więc na trasie do Wronek, nie oznacza to, że PKM to pasmo samym sukcesów. Ostatnio okazało się bowiem, że ze współfinansowania połączeń wycofała się część samorządów wzdłuż linii do Jarocina, czego efektem jest skrócenie relacji niektórych kursów.
Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) to inicjatywa wielkopolskich samorządów różnych szczebli, na czele z samorządem województwa. PKM jest systemem transportowym, w ramach którego poszczególne samorządy współfinansują dodatkowe połączenia kolejowe na liniach wychodzących z poznańskiego węzła kolejowego. Obecnie kolej metropolitalna funkcjonuje na 8 z 9 linii docierających do Poznania. Na ostatnią z nich, do Wronek, pociągi regionalne w ramach PKM-ki wjadą już od 1 stycznia 2023 roku. Wydawać by się mogło więc, że projekt PKM jest wyłącznie sukcesem, jednak nie jest to do końca prawda.

Kursy na linii PKM 4 skrócone do Środy Wielkopolskiej

W ostatnich dniach okazało się bowiem, iż niektóre kursy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, które poruszają się w ramach trasy PKM 4, zostały skrócone do stacji Środa Wielkopolska, a więc przestały dojeżdżać do Jarocina. Jest to efekt decyzji kilku samorządów, które nie były w stanie dalej dofinansowywać przewozów w ramach PKM i musiały wycofać się z tego zadania. Mowa o powiecie jarocińskim oraz gminach pomiędzy Środą Wielkopolską oraz Jarocinem, w tym także gminą Jarocin.

– Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) opiera się na zasadzie solidaryzmu. Oznacza to jedno – wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) położone wzdłuż danego odcinka PKM solidarnie partycypują w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Tak jak to zostało określone w zawartym porozumieniu, w przypadku wystąpienia choć jednej JST z projektu, następuje zakończenie realizacji dodatkowych kursów pociągów. W przypadku odcinka Poznań Gł. – Jarocin decyzję o wycofaniu się z finansowania podjął Powiat Jarociński. W 2022 r. wysokość dofinansowania ze strony tej jednostki powinna wynosić niecałe 230 tys. zł, natomiast na 2023 r. była zaplanowana kwota 234 tys. złotych – mówi nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Powiat Jarociński wycofał się z powodu kosztów

O całą sytuację zapytaliśmy więc powiat jarociński, wskazywany przez województwo jako ten samorząd, który zdecydował się na zaprzestanie dotowania połączeń w ramach PKM.

– Od 1 lipca 2021 roku Powiat Jarociński nie partycypuje w kosztach związanych z dofinansowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W wyniku czego od 1 lipca 2022 roku trzy pary pociągów PKM 4 kursują w skróconej relacji do/z Środy Wielkopolskiej zamiast do Jarocina – przekazała nam starościna powiatu jarocińskiego, Lidia Czechak.

Jak mówi nam samorządowczyni, powodem zaprzestania dofinansowywania kursów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej był znaczny wzrost kosztów, jakie powiat miał ponosić w ramach finansowania dodatkowych połączeń kolejowych. Wobec porozumienia z jesieni 2020 roku, powiat jarociński miał wspomóc finansowanie połączeń kwotą niespełna 114 tysięcy złotych w całym 2021 roku. Niedługo potem okazało się jednak, iż zgodnie z nowymi wyliczeniami i potrzebami województwa, kwota jaką miał przekazywać powiat na finansowanie PKM wzrosła do poziomu około 225 tysięcy złotych. Lidia Czechak mówi nam, że samorząd nie był w stanie udźwignąć tego zadania.

Dwukrotny wzrost kosztów w ciągu kilku miesięcy

– Na podstawie umowy nr DT/III/111/2021 z dnia 19 lutego 2021r. zaproponowana wcześniej pomoc finansowa w kwocie 111 506,92 zł została udzielona na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. a więc na I półrocze 2021r. Pismem z dnia 04 października 2021r. przesłanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowaliśmy, że nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy finansowej na II półrocze, uzasadniając to występującą sytuacją epidemiologiczną i ponoszonymi z tego tytułu wydatkami. Pismem z dnia 11 kwietnia 2022r. Urząd Marszałkowski poinformował, iż zgodnie z zapowiedzią od 12 czerwca br. trzy pary pociągów PKM 4 będą kursowały w skróconej relacji do/z Środy Wielkopolskiej zamiast do Jarocina – dodaje Lidia Czechak.

Starościna jarocińska przekazała nam także, że powiat jarociński dofinansowywał połączenia w ramach PKM od 2018 roku. W 2018 roku samorząd przeznaczył na to zadanie około 66 tysięcy złotych, w 2019 już 143 tysiące złotych, a w 2020 roku kwota w wyniosła niespełna 139 tysięcy złotych. Powiat był też gotowy dofinansować przewozy w ramach PKM kwotą 100 tysięcy złotych na rok 2022, jednak propozycja ta nie spotkała się z przychylnością władz województwa wielkopolskiego.

Na razie skrócono relację tylko 3 par pociągów

Wspomniane przez Lidię Czechak połączenia rzeczywiście zostały skrócone do stacji Środa Wielkopolska. Aktualnie są to trzy pary kursów. O szczegółach tego działania mówi nam ponownie Wojciech Jankowiak.

– Z uwagi na chęć pozostania w projekcie pozostałych jednostek na tym odcinku PKM zadanie jest nadal realizowane, lecz w skróconej relacji – do Środy Wielkopolskiej. Powyższe wynika z przyczyn technicznych – Środa Wielkopolska jest ostatnią stacją kolejową przed Jarocinem, na której istnieje możliwość zakończenia biegu pociągu. Z uwagi na fakt wystąpienia jednostki w trakcie trwającego (zamówionego już wcześniej) rozkładu jazdy, skróceniu uległy na razie kursy 3 par pociągów – dodaje wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Połączeń nie finansują już także 3 gminy

Okazuje się także, że poza powiatem jarocińskim ze współfinansowania połączeń musiały się też wycofać trzy gminy w tym miasto Jarocin, o czym poinformował nas Robert Ziółkowski, zastępca burmistrza Jarocina.

– Gmina Jarocin podjęła niezwłoczne działania mające na celu utrzymanie połączeń w ramach PKM i Rada Miejska w Jarocinie wystosowała apel do Powiatu Jarocińskiego o przeniesienie środków i podjęcie uchwał w sprawie związanej z udzieleniem Województwu Wielkopolskiemu dotacji celowej na realizację projektu poznańskiej kolei metropolitalnej.
Jednakże powyższe działania nie osiągnęły zamierzonego rezultatu, na co Gmina Jarocin nie ma już wpływu – dodał Robert Ziółkowski.

Jak działa kolej regionalna w Wielkopolsce?

Funkcjonowanie podstawowej siatki połączeń regionalnych w Wielkopolsce jest z założenia finansowane tylko przez władze województwa wielkopolskiego. Poznańska Kolej Metropolitalna ma natomiast na celu zwiększenie liczby połączeń na danej linii o dodatkowe kursy, które są współfinansowane zarówno przez gminy, powiaty jak i województwo. W przypadku linii do Jarocina jest to 6 dodatkowych par, z czego obecnie 3 kursują już tylko do Środy Wielkopolskiej.

Dokładne zasady finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej tłumaczy nam wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

– Na wydatki związane z pokryciem rekompensaty wynikającej z bilansowania usługi publicznej składają się gminy, powiaty oraz Województwo Wielkopolskie. Dla każdego odcinka PKM wyznaczona zostaje liczba par pociągów podlegających wspólnemu finansowaniu. 40 % rekompensaty wynikającej z uruchomienia dodatkowych par pociągów pokrywa Województwo Wielkopolskie, 20 % - powiaty oraz 40 % gminy. W następnym kroku wartości wyznaczone w ww. sposób dla powiatów i gmin są dzielone na liczbę jednostek danego szczebla położonych wzdłuż odcinka PKM. W odniesieniu do wszystkich par pociągów funkcjonujących na poszczególnych odcinkach dofinansowanie ze strony JST wynosi ok. 12-15 %. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Województwo Wielkopolskie na odcinku Poznań Gł. – Jarocin finansuje w 100 % 22 pary pociągów (w tym 3 pary przyśpieszone) oraz partycypuje w 40 % finansowania 6 par pociągów PKM – przekazał nam samorządowiec.

Rozwiązaniem sytuacji tylko powrót do dopłat?

Warto też postawić pytanie, od czego zależy powrót do sytuacji sprzed skrócenia relacji trzech kursów PKM?

– Ewentualne ponowne wydłużenie kursowania pociągów do Jarocina jest zależne tylko i wyłącznie od deklaracji JST udziału w projekcie na jednakowych zasadach wypracowanych dla wszystkich odcinków PKM – odpowiada na tak postawione pytanie wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Jak finansować połączenia regionalne w aglomeracjach?

Oczywiście w tym miejscu należy dodać, że skrócenie kursów trzech par połączeń jest niewątpliwie sytuacją negatywną, jednak z drugiej strony do Jarocina, a także miejscowości między Jarocinem, a Poznaniem nadal dociera ponad 20 par pociągów regionalnych. Jest to liczba, której pozazdrościłoby wielu mieszkańców innych regionów naszego kraju.

Sytuacja z linią PKM 4 jest natomiast ważna z innego powodu, bo pokazuje ona jak kosztowny jest obecnie transport kolejowy. Wielkopolski model finansowania połączeń metropolitalnych do tej pory działał bez zarzutów, teraz jednak może się to zmienić, a decyzja powiatu jarocińskiego może być przyczynkiem do dyskusji o tym, jak finansować transport publiczny w aglomeracjach, a w szczególności połączenia kolejowe, które choć kosztowne, to ciągle są najbardziej efektywnym sposobem poruszania się w ramach aglomeracji, w tym przypadku aglomeracji poznańskiej.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony