Partnerzy serwisu:

Poznań ma zyskać trzeci tor dla kolei miejskiej

UMWW 07.10.2016 408

Poznań ma zyskać trzeci tor dla kolei miejskiej
Poznań przygotowuje się do budowy Poznańskiej Kolei MetropolitalnejFot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
10 października w Poznaniu Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Maciej Wudarski, zastępca prezydenta miasta Poznania oraz Paweł Neumann, dyrektor Regionu Realizacji Inwestycji PKP PLK podpiszą porozumienie o współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód”.
Jednym z negatywnych zjawisk, które obserwuje się w aglomeracji poznańskiej jest wzrastające w godzinach szczytowych natężenie ruchu na sieci drogowej. Ich przyczyną jest m.in. intensywny proces suburbanizacji oraz wysoki wskaźnik motoryzacji. Chcąc przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku podjęta została decyzja o utworzeniu sprawnego systemu kolei metropolitalnej, która ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej.

PKM w promieniu 50 kilometrów od Poznania

Zakłada się, że Poznańska Kolej Metropolitalna ma docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania. Możliwość realizacji powyższych założeń uwarunkowana jest odpowiednią przepustowością infrastruktury kolejowej Poznańskiego Węzła Kolejowego. Podstawowym elementem, niezbędnym dla zniesienia bariery w zakresie jego przepustowości, jest budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód. W sprawie tej prowadzona była w ostatnich latach liczna korespondencja zarówno z władzami spółki PLK, jak i z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Potrzeba uwzględnienia takich inwestycji zgłaszana była także przy okazji konsultacji społecznych dokumentów strategicznych związanych z planowaniem rozwoju infrastruktury kolejowej.

Studium wykonalności dla trzeciego toru

Decyzję w sprawie trzeciego toru należy uznać za jedną z kluczowych decyzji pozwalających na budowę zintegrowanego, zrównoważonego systemu komunikacji publicznej w mieście i aglomeracji poznańskiej. Elementem wyjściowym dla realizacji tego zadania jest wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wstępnym etapem tego projektu będzie porozumienie o współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla realizacji zadania pn „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód”. Porozumienie o współpracy podpisane zostanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań a PKP Polskie Linie Kolejowe. 4 sierpnia 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie podpisania przedmiotowego porozumienia.

Wykonanie Studium wraz z decyzjami administracyjnymi powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Strony porozumienia planują podpisanie do końca bieżącego roku umowy o współfinansowaniu kosztów.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony