Partnerzy serwisu:

Powstanie studium wykonalności dla modernizacji terminalu Małaszewicze

Martyn Janduła 07.03.2017 1,2k

Powstanie studium wykonalności dla modernizacji terminalu Małaszewicze
Małaszewiczefot. RK
Cargotor wskazało już najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie studium wykonalności dla modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Zarządca chce w tym miejscu przebudować stacje przeładunkowe i dostosować infrastrukturę kolejową do wyższych parametrów. Czas na opracowanie studium to 670 dni od podpisania umowy.
Cargotor to polski zarządca infrastruktury kolejowej, który wchodzi w skład holdingu PKP Cargo Logistics. W gestii spółki jest przede wszystkim zarząd nad zasadniczą częścią rejonu przeładunkowego Małaszewicze, na którą składa się około 170 km torów ze stacjami: Raniewo, Chotyłów, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Południowe, Kobylany, Bór, Zaborze, Wólka, Podsędków. To rejon o międzynarodowym znaczeniu gospodarczym, gdyż znajduje się blisko granicy z Białorusią.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla zadania „Modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarz nr 8 linii towarowych na granicy Unii Europejskiej z Białorusią”. Szacowano, że wartość zadania w związku z opracowaniem studium wykonalności wyniesie ok. 13,5 mln zł.

Niskie ceny

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Wszystkie oceniano pod kątem ceny (60%) oraz okresu gwarancji (40%). Wszyscy złożyli zbieżną ofertę w związku z ostatnim parametrem, oznacza to, że o wyborze zadecydowała cena. A te były bardzo zróżnicowane. Najtańsza oferta od konsorcjum warszawskiego TPF oraz hiszpańskiego Getinsa-Payma opiewała na 6 mln zł brutto. Druga w kolejności oferta francuskiej Systry to z kolei 8 mln zł. Najdroższa oferta pochodzi od konsorcjum Egis i Wyg International, gdzie firmy zaproponowały kwotę prawie 16 mln zł brutto. Z uwagi na rażąco niską cenę polsko-hiszpańskiego konsorcjum, Cargotor za najkorzystniejszą ofertę wybrał tę pochodzącą od francuskiej Systry.

Wykonawca będzie miał teraz 670 dni od czasu podpisania umowy na wykonanie zadania. Projekt obejmuje wykonanie studium wykonalności, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze.

Co w zakresie?

W ramach całej inwestycji planowane jest wykonanie dziewięciu projektów cząstkowych. Pierwszy polega na optymalizacji i przebudowie układów torowych 1520 mm wraz z infrastrukturą kolejową w celu efektywnego wykorzystania Rejonu Przeładunkowego m. in. poprzez zwiększenie jego przepustowości oraz zwiększenia dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś.

Drugi projekt cząstkowy dotyczy przebudowy samej stacji Kobylany w celu likwidacji wąskiego gardła przepływu towarów na granicy Unii Europejskiej. Jak zaznacza Cargotor w dokumencie, wynika to z ograniczeń stacji Terespol. Poprawa miałaby nastąpić poprzez zwiększenie ilości towarów przewożonych jednym składem pociągowym, zwiększenie ilości składów pociągowych możliwych do przyjęcia w ciągu doby i uzyskanie możliwości prowadzenia kontroli celnych. Prace budowlane na stacji obejmą optymalizację i przebudowę układu torowego stacji z uwzględnieniem budowy toru do awaryjnego odstawiania składów, przystosowanie torów 1520 mm do dopuszczalnego nacisku 245 kN/oś, wydłużenie torów przyjazdowych i torów odjazdowych do długości ok. 1050 m, przystosowanie stacji do prowadzenia kontroli celnych na torach przyjazdowych i torach odjazdowych

Trzeci projekt cząstkowy przewiduje optymalizację i przebudowę układów torowych 1435 mm w celu efektywnego wykorzystania Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze m. in. poprzez zwiększenie przepustowości, rozbudowę istniejących i budowę nowych punktów przeładunkowych oraz budowę sieci trakcyjnej. Czwarty projekt to budowa połączenia normalnotorowego (1435 mm) wraz z siecią trakcyjną pomiędzy stacjami Bór i Chotyłów a stacją Małaszewicze (długość odcinka toru wynosi ok. 2,8 km).

Na piąty projekt cząstkowy przewiduje zabudowę nowoczesnych układów sterowania ruchem kolejowym przy założeniu kierowania pracą całego Rejonu z centrum sterowania, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości lokalnego nastawiania zwrotnic lub przebiegów przez drużynę manewrową.

Wyposażenie

Kolejne dwa projekty przewidują wyposażenie jednostki utrzymaniowej we właściwe uzbrojenie techniczne, zaplecze biurowo-socjalne, warsztatowe, magazynowo-składowe oraz maszyny, urządzenia, pojazdy i środki trakcyjne, pojazdy drogowo-szynowe dostosowane do pracy na układach torowych o różnej szerokości wraz z osprzętem wymiennym pozwalającym na prowadzenie robót o szerokim spektrum rodzajowym. Dalsza część przewiduje z kolei budowę odpowiedniego potencjału magazynowo-składowego dla bezpiecznego przechowywania materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w celu umożliwienia właściwego utrzymania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz stworzenie monitorowanych stanowisk postojowych i zaplecza utrzymaniowego.

Ostatnie dwa projekty cząstkowe mają polegać na optymalizacji i przebudowie linii K-W-K (tor dojazdowy Kobylany – Wólka – Kobylany) w celu zwiększenia jej przepustowości i usprawnienia pracy manewrowej, związanej z obsługą terminali oraz modernizacja skrzyżowań torów o różnym rozstawie szyn w jednym poziomie. Ostatni polega z kolei na budowie systemów monitoringu wizyjnego i fonicznego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na zarządzanym terenie.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony