Partnerzy serwisu:

Ponad 350 mln zł na remont trzech linii na Podlasiu. Oferty poza budżetem

Martyn Janduła 10.03.2017 2,5k

Ponad 350 mln zł na remont trzech linii na Podlasiu. Oferty poza budżetem
Linia kolejowa nr 52Fot. Krzysztof M. Różański, puszczanska.kolej.drezynowa.pl/
PKP PLK rozpisały przetarg na opracowanie projektu wraz z wykonaniem robót w województwie podlaskim. W składzie przetargu znalazły się aż trzy projekty skupione na remoncie linii z Białegostoku do Hajnówki. Wszystkie w formule „projektuj i wybuduj”. Do postępowania przetargowego zgłosiło się siedmiu oferentów.
Przetarg PKP PLK dotyczy aż trzech przetargów poprawy parametrów linii kolejowych nr 31, na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) oraz nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka. Wszystkie linie są niezelektryfikowane i jednotorowe. Z racji na obecność w przetargu aż trzech projektów, zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca ma wiec możliwość złożenia ofert na dowolne części zamówienia.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, a następnie na jej podstawie wykonanie wszystkich wymaganych robót. W ostatnim etapie zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia. Zakres robót obejmie nawierzchnię kolejową, podtorze, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowe, a także obiekty obsługi podróżnych i prowadzenia ruchu kolejowego oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

PKP PLK dokonały już otwarcia kopert w przetargu, w którym udział wzięło siedmiu oferentów. Ich oferty oceniane będą teraz pod kątem ceny – 60%, terminu realizacji – 35% oraz doświadczenia personelu wykonawcy – 5%. Zamawiający określił maksymalny termin realizacji każdego projektu. Dla części pierwszej na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka określono 32 miesiące. Z kolei na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) oraz Lewki – Hajnówka wskazano 28 miesięcy. PKP PLK premiować będzie tych wykonawców, którzy zaoferują szybszy czas realizacji.

Siedmiu chętnych

Dla zadania pierwszego na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka zgłoszono trzy oferty. Najtańsza pochodzi od firmy Intop z Warszawy. Oferent zaproponował, że wykona prace za 209,9 mln zł brutto w 22 miesiące. Druga w kolejności jest oferta konsorcjum Trakcji PRKiI i Unibep za 212,6 mln zł brutto i terminem realizacji 29 miesięcy. Trzecia oferta pochodzi od Torpolu – 213,3 mln zł brutto i 20 miesięcy realizacji. Budżet dla tej części zamówienia to 193,2 mln zł brutto.

W zadaniu drugim, dotyczącym odcinka Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki), również spłynęły trzy oferty. Najtaniej prace wycenił Torpol. Firma zaproponowała też 21-miesięczny okres realizacji inwestycji. Druga w kolejności oferta pochodzi od konsorcjum Trakcji PRKiI i Unibep za 80 mln zł brutto i 24 miesiące realizacji. Ostatnia oferta należy do konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud i Torkol – 81,4 mln zł i 22 miesiące realizacji. Budżet dla tego zadania to 53,9 mln zł brutto.

Pięć ofert spłynęło z kolei na trzecią część zamówienia na odcinek Lewki – Hajnówka. Najtańsza oferta pochodzi od konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud i Torkol – 89,4 mln zł brutto i 22 miesiące realizacji. Kolejne propozycje pochodzą od konsorcjum Trakcja PRKiI i Unibep – 92,8 mln zł brutto i 24 miesiące realizacji, Alusta – 103 mln zł brutto, Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol – 103,3 mln zł i 19 miesięcy oraz hiszpańska Balzola – 104,4 mln zł i 19 miesięcy realizacji. Budżet dla tego zadania to 106 mln zł brutto.

Jakie przewidziano prace?

Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka obejmą remont 37 km torów, wymianę rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie perony na 10 stacjach i przystankach na odcinku Siemiatycze – Hajnówka zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyższy poziom obsługi podróżnych zapewnią nowe wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzięki pracom na 40 przejazdach kolejowo – drogowych. Inwestycja PLK obejmie również budowę nowych mostów i przepustów oraz remont 28 istniejących obiektów inżynieryjnych - wiaduktów, mostów, przepustów i kładek dla pieszych. Koszt inwestycji oszacowano na 170 mln zł.

Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) obejmą wymianę torów, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostaną perony, które zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie do pociągu. Podróżni na stacjach i przystankach osobowych: Bielsk Podlaski, Strabla, Zimnochy, Hołówki Duże, Lewickie, Białystok Stadion zyskają komfortową obsługę podróżnych – lepsze oznakowanie, nowe wiaty i ławki oraz dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wygodny dostęp do pociągów na tej linii zapewnią nowe 3 przystanki osobowe – Orzechowicze, Hryniewicze, Nowe Miasto. Inwestycja PLK obejmie również 28 obiektów inżynieryjnych, w tym budowę 12 nowych obiektów i remont 16 istniejących. Remont 25 przejazdów kolejowo-drogowych ułatwi ruch drogowy i zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością rozkładową do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Koszt prac szacuje się na ponad 50 mln zł.

Z kolei prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka obejmą z kolei przebudowę stacji i przystanków kolejowych – Lewki, Morze, Stare Berezowo, Chytra, Hajnówka. Zaplanowana jest także budowa nowego przystanku Mikłasze, który ułatwi mieszkańcom regionu dostęp do kolei. Na wszystkich nowych obiektach zapewniona będzie dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach prac PLK wyremontują także tory i przejazdy kolejowo-drogowe oraz wybudują nowe mosty i przepusty. Zaplanowane prace na tym odcinku mają na celu przywrócenie ruchu pociągów na tej trasie. Koszt inwestycji to ponad 80 mln zł.

Szybsza podróż

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie, efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Czeremcha oraz linii nr 31 na odcinku Czeremcha – granica województwa, o 45 minut skróci się podróż pociągiem na trasie Siedlce – Czeremcha – Białystok (z 3h 8 min do 2 h 23 min) oraz o 23 minuty na trasie Czeremcha – Białystok (z 1h 34 min do 1h 11 min). Z kolei prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka pozwolą na dobrą podróż w czasie ok. 24 min.


mat. PKP PLK

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony