Partnerzy serwisu:

Pomoc publiczna zatwierdzona. Pół miliarda euro dla DB

Przemysław Farsewicz 09.09.2021 1,4k

Pomoc publiczna zatwierdzona. Pół miliarda euro dla DB
Fot. Nelso Silva, flickr
Komisja Europejska zaakceptowała 550 mln euro wsparcia niemieckiego rządu na rzecz Deutsche Bahn AG. Uznano, że jest to zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Kapitałowy zastrzyk ma na celu zrekompensowanie szkód Deutsche Bahn poniesionych w związku z ograniczeniami w czasie pandemii między 16 marca a 7 czerwca 2020 r. Ucierpiały na tym połączenia dalekobieżne, a do 30 czerwca także połączenia międzynarodowe. W tym czasie, mimo obostrzeń, pociągi kursowały według standardowego rozkładu jazdy.
– Dzięki finansowemu wsparciu Deutsche Bahn przez Niemcy zrekompensowane zostaną szkody poniesione przez spółkę zależną DB Fernverkehr w okresie od marca do czerwca 2020 r. Ma to związek z ograniczeniami nałożonymi w celu powstrzymania epidemii koronawirusa – przekazała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE, odpowiedzialna za politykę konkurencji. – Kontynuujemy ścisłą współpracę z Niemcami i wszystkimi innymi państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze wdrożenie krajowych środków wsparcia do wszystkich sektorów dotkniętych kryzysem, w tym sektora kolejowego, zgodnie z przepisami UE – podkreśliła.

DB Fernverkehr, spółka zależna Deutsche Bahn, jest niemieckim operatorem kolejowym, który świadczy krajowe i międzynarodowe dalekobieżne przewozy pasażerskie w Niemczech. DB Fernverkehr, podobnie jak inne firmy działające w sektorze kolejowym, doświadczyła znacznego spadku liczby pasażerów kolei dalekobieżnych ze względu na środki, które Niemcy i inne państwa członkowskie musiały wdrożyć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kursowanie pociągów było utrzymane podczas lockdownu


Należy podkreślić, że podczas szczytu pandemii niemieckie pociągi kursowały według standardowego rozkładu jazdy, mimo że okresowo ich obłożenie wynosiło 10 proc. Od marca do czerwca 2020 r. liczba pasażerów kolei dalekobieżnych DB Fernverkehr osiągnęła zaledwie około 1/3 liczby pasażerów w analogicznym okresie 2019 r. Spowodowało to duże straty operacyjne i znaczny spadek przychodów spółki w tym okresie .

Nic dziwnego, że DB niecierpliwie wyczekuje wsparcia finansowego ze strony podatników, które uzależnione było od zgody z Brukseli. Rok 2020 był rekordowy pod względem strat, które w Kolejach Niemieckich wyniosły 2,9 mld euro. Na chwilę obecną na rok 2021 prognozowana jest strata 2 mld euro (wynik EBIT).

Co ciekawe, fakt że Deutsche Bahn przez cały czas trwania pandemii oferowały niemal pełny rozkład i otrzymywały wsparcie z budżetu centralnego stał się podstawą skargi do Komisji Europejskiej złożonej przez prywatnego Flixbusa, uruchamiającego konkurencyjne pociągi Flixtrain bez dofinansowania.

Ponad pół miliarda euro rekompensaty


Niemcy zgłosiły Unii Europejskiej, że chcą dokonać kapitałowego wsparcia kolejowej spółki w wysokości 550 mln euro w celu zrekompensowania przedsiębiorstwu pokrycia strat poniesionych od 16 marca do 7 czerwca 2020 r. w przypadku podróży krajowych oraz od 16 marca do 30 czerwca 2020 r. w przypadku podróży międzynarodowych. Powołano się na artykuł 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Umożliwia on Komisji Europejskiej zatwierdzanie środków pomocy publicznej przyznanych przez państwa członkowskie, aby zrekompensować szkody określonym przedsiębiorstwom lub sektorom bezpośrednio spowodowanych zdarzeniami nadzwyczajnymi. Za takie właśnie zdarzenie uznano wybuch pandemii koronawirusa.

– Niemieckie wsparcie finansowe zrekompensuje szkody, które są bezpośrednio związane z wybuchem pandemii koronawirusa. Środek jest proporcjonalny do strat, ponieważ przewidywana rekompensata nie przekracza tego, co jest konieczne do naprawienia szkody – wyjaśnia KE. – Komisja stwierdziła zatem, że środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa – podkreślono w komunikacie.

Przy wyliczaniu wysokości publicznej pomocy dla DB uwzględniono także inne programy pomocowe Niemiec, które Komisja Europejska zaakceptowała z końcem lipca. Wówczas KE zgodziła się na obniżenie stawek dostępu do torów. Pierwszy środek, którego budżet szacuje się na 2,1 mld euro, zwalnia przewoźników pasażerskich kolei dalekobieżnych z około 98 proc. opłat infrastrukturalnych uiszczanych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2022 r. Drugi środek, w wysokości 410 mln euro, w podobny sposób wspiera operatorów kolejowych przewozów towarowych, ale w okresie do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo zaznaczono, że jeżeli publiczne wsparcie dla Deutsche Bahn przekroczy szkody faktycznie poniesione, uruchomiony zostanie mechanizm zwrotu przez spółkę środków, ale tylko tych, które przewyższają stratę.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport