Partnerzy serwisu:

Polska Wschodnia: Środki na kolej w budżetach województw

jar, Rynek Kolejowy 03.01.2020 4,8k

Polska Wschodnia: Środki na kolej w budżetach województw
Kadr ze stacji Rzeszówfot. jar (2017)
W urzędach marszałkowskich województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko- mazurskiego zaplanowano wydatki na transport kolejowy. Samorządowe władze regionów, obok dotacji dla regionalnych przewozów pasażerskich, zakładają inwestycje w tabor. Ujawniają również plany związane z budową infrastruktury drogowej, w tym wiaduktów nad torami.
Lubelskie

Na przyszły rok władze regionu w projekcie budżetu zaplanowały łączne dochody na poziomie 994.304.621,38 zł, zaś łącznie wydatki - 1 053 255 629,38 zł. Na transport kolejowy przewiduje się wydanie łącznej ponad 70 mln zł.

W projekcie budżetu na przyszły rok założono wydatki na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w wysokości 70,4 mln zł, w tym środki prawie 58 mln środków własnych oraz niespełna 12,3 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego. Kwotę 150 tys. zł zarezerwowano „na zlecenie w razie bieżących potrzeb, prac analitycznych w zakresie oferty przewozowej kolei w ramach rozkładów jazdy pociągów organizowanych przez Województwo Lubelskie oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej taboru kolejowego”. Dodatkowo 80 tys. zł zarezerwowano na realizację projektu „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie”. Wynikiem zadania, które powinno zakończyć się pod koniec 2021 r., będzie pozyskanie 8 jednostek taboru przeznaczonego do obsługi tras zelektryfikowanych.

Podkarpackie

W 2020 r. województwo podkarpackie zaplanowało łączne dochody w wysokości 1.156.334.363 zł, zaś wydatki - 1.335.071.005 zł. Na transport kolejowy – przewozy regionalne oraz infrastrukturę - zaplanowano wydatki w wysokości niespełna 300 mln zł. Samorząd zamierza zaangażować głównie środki własne. Kwota ta obejmuje dotacje z Funduszu Kolejowego w łącznej wysokości ok. 38 mln zł oraz dofinansowania ze środków unijnych (78,8 mln zł).

Najwięcej środków zarezerwowano na kolejowe przewozy regionalne – organizację przewozów oraz tabor. Na „rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej” zaplanowano wydatkować 78,9 mln zł. Reszta środków ma trafić na tabor. Na naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych zarezerwowano ok. 7,4 mln zł, zaś na modernizacje posiadanego taboru – 6,8 mln zł. Powyższe środki mają pozwolić na odnowienie łącznie 11 jednostek. Na zakup taboru w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” przeznaczono kwotę 195.766.802 zł. Efektem wykonania zadania będzie pozyskanie 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 spalinowych zespołów trakcyjnych.

Samorząd wojewódzki realizuje również zadanie infrastrukturalne w ramach wspomnianego projektu dotyczącego PKA polegające na budowie zaplecza technicznego. Na bieżący rok zaplanowano wydatkować ok. 8,9 mln zł. Wartość całego zadania, które powinno zostać ukończone w 2023 r. to ok. 102,4 mln zł.

Dodatkowo w ramach środków na drogi wojewódzkie samorząd wojewódzki zaangażuje się w budowę wiaduktu kolejowego lub tunelu drogowego w Łańcucie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z pomocą finansową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie likwidacja przejazdu kolejowo- drogowego kat. A w km 174,744 linii kolejowej nr 91. Wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2020-2023. Na bieżący rok zarezerwowano niespełna milion zł. Ponadto 104 tys zł przeznaczono na realizację zadania pn. "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy"

Podlaskie

W projekcie budżetu władze regionu zaplanowały łączne dochody w wysokości 725 647 590 zł zł, zaś wydatki – 851 258 251 zł. Na transport kolejowy ma być wydanych o łącznej wysokości 39 539 tys. zł. Część środków na ten cel pochodzi z Funduszu Kolejowego (ponad 7,8 mln zł)

Najwięcej środków zarezerwowano na organizację przewozów pasażerskich w regionie. W 2020 r. planuje się wydać na ten cel niewiele ponad 31.6 mln. Z powyższej kwoty zaplanowano sfinansowanie codziennych, całorocznych kolejowych połączeń regionalnych, organizację połączenia transgranicznego do Kowna oraz finansowanie połączeń sezonowych – z Białegostoku do Walił oraz z Hajnówki do Siemianówki. W projekcie budżetu zarezerwowano również ok. 7,8 mln zł na zakup usług polegających na remoncie lub modernizacji pojazdów kolejowych.

Z projektu budżetu wynika, że władze regionu planują kolejne działania mające związek z transportem kolejowym. Zakłada się wykonanie Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego (200 tys. zł). Samorząd zarezerwował również środki na inwestycje polegające na wybudowaniu wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6 (obwodnica Uhowa) oraz budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka.

Świętokrzyskie

W 2020 r. w analizowanym projekcie budżetu województwo świętokrzyskie zaplanowało łączne dochody w wysokości 623 841 641 zł, zaś łączne wydatki - 697 602 248 zł. Na transport kolejowy zaplanowano ok. 41,7 mln zł.

Niewiele ponad 37,6 mln zł będzie wydanych na dotacje na kolejowy przewozy pasażerskie w regionie. Na ten cel z Funduszu Kolejowego wyasygnowano 3,1 mln zł. Kwotą ok. 1,1 mln zł budżet regionu wesprze samorządy województw małopolskiego i podkarpackiego z przeznaczeniem na obsługę połączeń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przewidziano środki na tabor. Kwotą 1,2 mln zł z Funduszu Kolejowego zaplanowano sfinansować przeglądy P3 oraz P4 (naprawa rewizyjna) pojazdów będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz pojazdów operatora realizującego połączenia. Wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” zaplanowano na ok. 1,8 mln zł. Trafią one na „zakup usług remontowych”.

Warmińsko- mazurskie

W projekcie budżetu na przyszły rok zarząd województwa zaplanował łączne dochody w wysokości 816 306 289 zł, zaplanowane wydatki ogółem – 843 385 216 zł. Na kolejowe przewozy w regionie ma być wydanych łącznie 57.549.558 zł. Prawie 10 mln środków na ten cel pochodzi z Funduszu Kolejowego.

Województwo warmińsko- mazurskie w projekcie budżetu na przyszły rok założyło na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w regionie w wysokości – 54,3 mln zł. Na powyższą kwotę "składają się" środki własne regionu oraz dotacje: wskazana wyżej z Funduszu Kolejowego oraz od samorządu województwa pomorskiego w kwocie 4,3 mln zł. Ponadto zaplanowano dotację dla regionu pomorskiego na organizację przewozów regionalnych w granicach warmińsko- mazurskiego w wysokości 3 180 tys. zł. Na koszty pozostałe związane z realizacją zadań związanych w kolejowym ruchem pasażerskim w regionie zarezerwowano 70 000 zł.

Dodatkowo w budżecie znalazły się środki na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 wylot w kierunku msc. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika”. Jest to zadanie o wartości 4 mln zł.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony