Partnerzy serwisu:

Polska szybciej zliberalizuje rynek kolejowy. Cena za pomoc Przewozom Regionalnym

Jakub Madrjas 25.07.2017 5,4k

Polska szybciej zliberalizuje rynek kolejowy. Cena za pomoc Przewozom Regionalnym
Fot. Kolejarz Dawid, SM42.pl
Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła pomocy publicznej, jaką otrzymały Przewozy Regionalne w 2015 roku. W toku rozmów polski rząd zgodził się, by kompensacją za dokapitalizowanie PR kwotą ponad 600 mln złotych było wcześniejsze otwarcie rynku przewozów pasażerskich, niż wynika to z tzw. IV Pakietu Kolejowego.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nowelizacja oprócz ustawy o ptz dotyka również ustawy o transporcie kolejowym oraz o Funduszu Kolejowym. Celem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia z Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 14 grudnia, w którym przyjęto tzw. IV Pakiet Kolejowy. Wejdzie ono w życie 24 grudnia 2017 roku i do tego czasu należy do niego dostosować prawo krajowe, w szczególności w zakresie liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

Po nowelizacji, zgodnie z nowym prawem unijnym, zawieranie umów w trybie bezprzetargowym będzie możliwe na dotychczasowych zasadach do 24 grudnia 2023 roku. Potem bezprzetargowo będzie można zlecać przewozy tylko pod pewnymi warunkami (m. in. podmiotom wewnętrznym, o czym mówi art. 5 rozporządzenia). Według założeń IV Pakietu Kolejowego umowy zawarte pomiędzy 3 grudnia 2019 a 24 grudnia 2023 roku nie będą mogły być dłuższe niż 10 lat. Organizator transportu podczas przetargu będzie też musiał udostępnić specyfikacje infrastruktury, na której mają się odbywać przewozy, a zarządcy mają aktywnie wspierać organizatorów w tym zakresie.

Ustępstwa w sprawie pomocy Przewozom Regionalnym

Jak czytamy w projekcie, drugą przyczyną zmian są oczekiwania Komisji Europejskiej w związku z trwającym procesem notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne w 2015 roku. Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła wówczas większość udziałów przedsiębiorstwa i zasiliła je kwotą ponad 600 milionów złotych. Komisja Europejska wymaga kompensacji takich działań, które zaburzają wolny rynek. Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", rezygnacja PR z połączeń Interregio nie wystarczyła Komisji, ale spółka nie może zaproponować nic więcej. Dlatego KE naciskała Polskę na szybsze otwarcie rynku przewozów pasażerskich. 

Jak czytamy w projekcie ustawy, polski rząd uzgodnił z Komisją Europejską, że umowy na przewozy zawarte z tzw. wolnej ręki w trybie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy stracą moc 14 grudnia 2030 roku – a więc wcześniej, niż wynika to z IV Pakietu Kolejowego (maksymalnie 10 lat od grudnia 2023 roku). Oznacza to szybsze wprowadzenie liberalizacji przewozów niż w pozostałych krajach, gdzie będą one mogły obowiązywać (teoretycznie) maksymalnie do 2033 roku.

Według uzasadnienia ustawy, rząd zgodził się również na rezygnację z odstępstw od ogólnej zasady konkurencyjnego trybu zlecania przewozów w wojewódzkim transporcie kolejowym. – Rozwiązanie to wprowadzono w celu rzeczywistej realizacji uzgodnień z Komisją Europejską – czytamy w uzasadnieniu. Jednak jak wskazują "RK" eksperci, według treści ustawy wciąż będzie można zlecać przewozy podmiotom wewnętrznym; wyłączenie odstępstw dotyczyłoby zatem zlecania przewozów podmiotom zewnętrznym co pod pewnymi warunkami, dopuszcza IV Pakiet Kolejowy. Sprawa prawdopodobnie będzie jeszcze przedmiotem konsultacji.

Chcą usprawnić połączenia stykowe i transgraniczne

Trzeci aspekt zmian w ustawie adresuje problem z połączeniami „stykowymi” na granicach województw. Zalecenia dla samorządów w tej sprawie mają zostać dodane do krajowego Planu Transportowego, za który odpowiada MIB. Znowelizowana ustawa umożliwia też ministrom ds. transportu i ds. rozwoju regionalnego dotowanie przewozów organizowanych przez marszałków – zarówno w zakresie rekompensaty, jak i inwestycji w tabor.

Ciekawym aspektem nowelizacji jest umożliwienie ministrowi ds. transportu zawierania jednej umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie międzywojewódzkim i międzynarodowym (obecnie oboma zajmuje się PKP Intercity). Ma to zapewnić spójność oferty przewozowej i bardziej efektywne wykorzystanie środków. Dodatkowo w Funduszu Kolejowym mają pojawić się zachęty dla samorządów do organizowania połączeń transgranicznych.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obserwator Legislacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony