Partnerzy serwisu:

Polregio: Podczas pandemii przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo

Roman Czubiński 20.04.2020 3,4k

Polregio: Podczas pandemii przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo
fot. MS
Polregio dokłada wszelkich starań, by chronić przed zakażeniem swoich pasażerów oraz pracowników – zapewnia rzecznik prasowy przewoźnika Dominik Lebda. Współpraca z branżą kolejową oraz administracją państwową przebiega w tym zakresie bez zakłóceń. Spółka nie odpowiedziała jednak na pytania o szacowaną skalę utraconych przychodów oraz o plan odbudowy oferty po zniesieniu ograniczeń w poruszaniu się.
Z uwagi na sytuację epidemiczną i niską frekwencję, w porozumieniu z władzami samorządów województw, część pociągów Polregio została zawieszona (rzecznik nie podaje jednak statystyk). Co oczywiste, przestały też kursować pociągi międzynarodowe. Zanim jeszcze to nastąpiło, przewoźnik objął je szczególnymi środkami ostrożności. – Przed zamknięciem międzynarodowego ruchu pasażerskiego w pociągach transgranicznych i obsługujących ruch do i z lotnisk były dystrybuowane ulotki Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pociągi te były objęte kontrolami sanitarnymi w zakresie pomiaru temperatury ciała pasażerów – zapewnia rzecznik. Pasażerom tych pociągów rozdawano też karty lokalizacji w formie ankiety w języku polskim i angielskim w celu umożliwienia ewentualnego kontaktu.

Polregio współdziała z instytucjami państwowymi

Nasz rozmówca zapewnia, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest traktowana przez spółkę odpowiednio poważnie. – W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników Spółka na bieżąco wdraża niezbędne wytyczne oraz stale monitoruje sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – informuje. Polregio współdziała z instytucjami państwowymi, organami odpowiedzialnymi za zdrowie i bezpieczeństwo oraz z podmiotami z branży. Dane na temat rozprzestrzeniania się choroby są na bieżąco raportowane do Urzędu Transportu Kolejowego. Przewoźnik należy też do powołanego przez PKP PLK Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pracownicy Polregio otrzymali zgodne z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia i UTK wytyczne w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19. Podobnie jak w pozostałych kolejowych spółkach pasażerskich, szczególny nacisk położono na przeszkolenie personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami. – Odpowiednie procedury określają, między innymi, sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2 w zakresie m. in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu – uściśla Lebda. Pracownikom spółki przypomniano też o podstawowych zasadach higieny, istotnych dla obniżenia ryzyka zarażenia wirusami.

Na pokładach pociągów znajdują się apteczki z maskami ochronnymi i rękawiczkami. Wzmocniono też nadzór nad sprzątaniem i dezynfekcją taboru i nieruchomości. – W ramach codziennego czyszczenia wszystkich pociągów i budynków Spółka zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność. Są to odpowiednio: poręcze, klamki i panele sterowania drzwiami (przyciski wewnątrz i na zewnątrz wagonu) – wylicza rzecznik. Dezynfekcji podlegają też kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu oraz biura Polregio.

Kontakt z podróżnymi tylko w konieczności

W pociągach wydzielono strefy bezpieczeństwa dla drużyn konduktorskich. Kolejnym rozwiązaniem tożsamym z tymi wprowadzonymi przez innych przewoźników jest samoczynne otwieranie drzwi na stacjach i przystankach, eliminujące konieczność użycia przycisku. – W czasie kontroli biletów obsługa pociągu ogranicza do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z podróżnymi poprzez kontrolę wzrokową dokumentów przewozu, tj. niedotykanie biletów, dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi, kart płatniczych, biletów zakodowanych na kartach, telefonach komórkowych itp. Zaprzestano kasowania biletów papierowych znakownikiem, ograniczono się do skanowania przy użyciu terminala – opisuje Lebda. Jeśli legalizacja konkretnego typu biletu (np. okresowego lub karnetu) wymaga wpisania danych jego właściciela, podróżny wpisuje je sam.

– W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia obowiązują specjalne obostrzenia, polegające na możliwości przejazdu podróżnych w liczbie odpowiadającej maksymalnie 50% dostępnych miejsc siedzących w pociągu. W tym celu wprowadzono odpowiednie oznakowanie drzwi w pociągach, bieżący monitoring frekwencji w celu ewentualnej korekty zestawienia pociągu w porozumieniu z samorządami województw, a także komunikaty głosowe dotyczące konieczności zachowania właściwego odstępu pomiędzy pasażerami dla ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby – kontynuuje rzecznik Polregio. Od czwartku, w związku z wprowadzeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, członkowie drużyn pociągowych i inni pracownicy Polregio w trakcie pełnienia obowiązków służbowych korzystają z masek.

Zatrudnionym w spółce przekazano też dotyczące tych środków ochrony instrukcje i wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych. Przy zakupie biletów – zarówno w kasach biletowych, jak i u konduktora – przewoźnik zachęca do płatności bezgotówkowej. Najbezpieczniejszą możliwością kupna biletu jest jednak skorzystanie z systemu sprzedaży internetowej lub aplikacji mobilnej.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport