Partnerzy serwisu:

Podlaskie: Zagrożone projekty z podlaskiego RPO na liniach nr 36 i 49?

jar, Rynek Kolejowy 29.01.2019 56

Podlaskie: Zagrożone projekty z podlaskiego RPO na liniach nr 36 i 49?
Kadr ze stacji Śniadowofot. jar (2015)
PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiły o przesunięcie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. Dla zapewnienia niezbędnego dofinansowania trzech projektów infrastrukturalnych we wschodniej części województwa, należy przesunąć na ich realizację większość środków zaplanowanych na rewitalizację linii lokalnych na odcinku Łapy – Śniadowo – Łomża.
Na terenie województwa podlaskiego w ramach RPO na lata 2014–2020 zaplanowano rewitalizację 6 odcinków linii kolejowych. Wszystkie projekty wpisano na listę podstawową. Ich łączną wartość oszacowano na 232 mln zł. Zadania dotyczą rewitalizacji tras, po których głównie mają się poruszać pociągi towarowe.

Mniej inwestycji ze względu na wysokie ceny


Pojawiły się informacje (np. w odpowiedzi Andrzeja Bittela, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej), że PKP PLK dąży do ograniczenia liczby rewitalizacji odcinków linii kolejowych z dofinansowaniem z podlaskiego RPO. We wniosku skierowanym do samorządu województwa, będącego dysponentem środków w wymienionym programie, spółka zaproponowała rezygnację z realizacji projektu dotyczącego linii nr 36 o szacowanej wartości 41,3 mln zł. Natomiast zadanie pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża o szacowanej wartości 35,9 mln ograniczyć do pozyskania dokumentacji projektowej.

„Zaoszczędzone” w ten sposób środki na dofinansowanie inwestycji zarządca linii kolejowych proponuje przesunąć na przedsięwzięcia we wschodniej części regionu (tj. na rewitalizację szerokotorowych linii kolejowych: nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów, nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze oraz nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo), których wykonanie wymaga wyższego zaangażowania finansowego, niż było to planowane. Uzasadnieniem do odstąpienia od wcześniej zakładanych prac były przeprowadzone prace infrastrukturalne między Ostrołęką a Łapami dla wykorzystania jej jako trasy objazdowej dla modernizowanej linii nr 8.

Prace wykonano z myślą o przewozie ładunków. Ponadto linie szerokotorowe w rejonie Kuźnicy Białostockiej mają zdecydowanie większe znaczenie dla ruchu towarowego od lokalnych tras położonych na pograniczu z województwem mazowieckim, co potwierdzają dane o ruchu. Jak informuje „Rynek Kolejowemu” Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK, średnio w miesiącu na odcinku Sokółka – Kuźnica Białostocka linii nr 57 przejeżdża około 600 pociągów, a dalej do granicy jedzie 480 składów. Natomiast linią kolejową nr 36 na odcinku Ostrołęka – Śniadowo w miesiącu przejeżdża około 130 pociągów, a na odcinku Śniadowo – Łapy około 36 pociągów. Linią nr 49 w miesiącu przejeżdża około 35 pociągów. Zapewne dlatego „priorytetem dla samorządu województwa są projekty na liniach szerokotorowych”, o czym poinformował we wspomnianej odpowiedzi Andrzej Bittel.

I tak będzie dokumentacja projektowa dla linii nr 49


Jak zaznacza Karol Jakubowski, PKP PLK dąży dla wykonania gruntownej naprawy linii nr 49. – Linia kolejowa nr 49 Śniadowo – Łomża wymaga rewitalizacji. PLK zaproponowały przygotowanie w obecnej perspektywie dokumentacji projektowej w oparciu o nakłady RPO Województwa Podlaskiego. Pozwoli to na niezwłoczne przystąpienie do robót budowlanych w przypadku zabezpieczenia środków finansowych na ten cel – wyjaśnia. – Dotychczas brak jest stanowiska UM w tej sprawie – dodaje.

Do czasu rozpoczęcia większego przedsięwzięcia zarządca narodowej sieci kolejowej prowadzi bieżące prace utrzymaniowe. W ubiegłym roku wymieniono 430 podkładów – poinformował przedstawiciel spółki.

Brak decyzji samorządu wojewódzkiego


Sprawa dotycząca przesunięcia środków w ramach podlaskiego RPO nadal nie została zakończona. – PKP Polskie Linie Kolejowe nie otrzymały jeszcze ostatecznego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przesunięcia nakładów RPO Województwa Podlaskiego z projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa na rewitalizację linii nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze – informuje Karol Jakubowski.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Fundusze unijne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony