Partnerzy serwisu:

Podlaskie: Brak środków na rewitalizację odcinka Lewki – Czeremcha

jar, Rynek Kolejowy 25.04.2018 2,9k

Podlaskie: Brak środków na rewitalizację odcinka Lewki – Czeremcha
Kadr z linii 32 koło stacji Lewki - fotografia z 2016 r. fot. jar
Rewitalizacja odcinka linii kolejowej 32 na odcinku Lewki – Czeremcha nie ma zagwarantowanych środków na realizację, mimo że znalazła się na liście podstawowej m.in. Krajowego Programu Kolejowego. Jednak realizacja innego zadania przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury tej trasy.
Za mało środków w podlaskim RPO

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego oraz w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Prace na linii nr 32 odc. Lewki – Czeremcha" znalazło się na liście podstawowej projektów do realizacji. Miało być ono dofinansowanie ze środków unijnych przyznanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jednak z odpowiedzi na interpelację poselską (dotyczącej likwidacji przystanku Suchowolce), zgłoszoną przez Krzysztofa Truskolaskiego z Partii Nowoczesna wynika, że może nie wystarczyć środków na jego realizację. – Z uwagi na brak pełnej alokacji środków finansowych niezbędnych do realizacji wszystkich zaplanowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, PKP PLK SA wspólnie z dysponentem środków pochodzących z RPO – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – podjęła decyzję o odłożeniu realizacji przedmiotowego projektu do czasu zapewnienia środków finansowych na ten cel – można przeczytać w odpowiedzi Andrzeja Bittela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Jednocześnie informuję, że z uwagi na potrzebę dostosowania infrastruktury pasażerskiej na przedmiotowej linii do potrzeb lokalnej społeczności, prowadzone są obecnie działania mające na celu pozyskanie źródeł finansowania dla rewitalizacji linii kolejowej nr 32 – dodał.

Informację o braku środków na wykonanie robót między Lewkami a Czeremchą potwierdził „Rynkowi Kolejowemu” Karol Jakubowski z Zespołu prasowego PKP PLK. Dlatego po konsultacjach z marszałkiem województwa podlaskiego podjęto decyzję o wpisaniu inwestycji na listę rezerwową inwestycji realizowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych w "Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku", co ma nastąpić podczas kolejnej aktualizacji dokumentu. Na pytanie odnośnie do sfinansowania inwestycji z innych środków (np. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) nasz rozmówca poinformował, że nie ma możliwości, aby zostały tam skierowane środki z tego programu. Nie uzyskaliśmy informacji, czy inne projekty do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020 są zagrożone ze względu na brak środków.

Poprawa między Lewkami a Czeremchą

Warto podkreślić, że na odcinku linii nr 32 trwają prace, których wykonanie przyczyni się do szybszych przejazdów. – W ramach projektu pn. "Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach objazdowych 31, 32, 36" prowadzonego od stycznia 2017 r. na linii 32 dokonano kompleksowej wymiany nawierzchni torowej, wybudowano i wymieniono rozjazdy. Efektem prac jest podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 100 km/h, a towarowych do 60 km/h. Docelowo, po zakończeniu prac na linii, pociągi osobowe pojadą z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h – informuje Karol Jakubowski.

Zmiany w sieci przystanków

Wracając do interpelacji, przedstawiciel PKP PLK potwierdził, że w przypadku realizacji inwestycji planowana była likwidacja przystanku Suchowolce. – Zgodnie z dokumentacją przedprojektową na przedmiotowym odcinku planowana była budowa nowego przystanku w obrębie zalewu Repczyce. Zlikwidowany miał zostać przystanek osobowy Suchowolce, ale z uwagi na to, że projekt nie będzie realizowany – przystanek pozostanie czynny. Na linii 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) będą wybudowane trzy nowe przystanki osobowe w lokalizacjach Orzechowicze, Hryniewicze i Nowe Miasto – wyjaśnił. Jednak jest szansa na pozostanie tego przystanku. – W przypadku zapewnienia finansowania dla omawianej inwestycji PKP PLK deklaruje podjęcie działań mających na celu pozostawienie i przebudowę przedmiotowego przystanku. Uzależnione będzie to w szczególności od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako dysponenta środków pochodzących z RPO. Koszt przebudowy przystanku Suchowolce szacowany jest na 600-700 tys. zł – poinformował Andrzej Bittel.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Fundusze unijne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony