Partnerzy serwisu:

Podlaskie: Brak decyzji dotyczącej finansowania rewitalizacji linii do Białowieży

jar, Rynek Kolejowy 17.01.2019 71

Podlaskie: Brak decyzji dotyczącej finansowania rewitalizacji linii do Białowieży
fot. jar (2005)
Wstępnie planowane na bieżący rok roboty budowlane na odcinku Nieznany Bór – Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac linii kolejowej nr 52 raczej nie rozpoczną się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jak ustalił „Rynek Kolejowy”, nadal brak jest decyzji samorządu wojewódzkiego w sprawie finansowanie inwestycji.
Położona w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego linia nr 52 Lewki – Białowieża Towarowa jedynie w części włączona jest do sieci PKP PLK. Jej wschodni odcinek wraz z linią nr 451 Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac zarządzane są przez Starostę Hajnowskiego. W ostatnich latach infrastruktura odcinka wykorzystywana była jedynie przez kolej drezynową oraz do przejazdów okolicznościowych. Na stacji Białowieża Towarowa budynki dostosowano do nowych funkcji: restauracyjnej i hotelarskiej, do podobnych celów wykorzystywany jest historyczny tabor.

Przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 52 odc. Hajnówka – Białowieża zostało wpisane do dokumentów o charakterze planistycznym i programowym – do Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 oraz do Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej. Realizację ostatniego z dokumentów zakłada Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego, zawarty między stroną rządową i samorządową. W Regionalnym Programie Transportowym określono, że wartość projektu wyniesie 28 mln, z czego dofinansowanie w wysokości niespełna 24 mln ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa. Dokument zakłada realizację projektu w latach 2016–2019.

Problem z finansowaniem inwestycji

Jednak założony w Regionalnym planie transportowym harmonogram nie jest realizowany. Zakładał on m.in. pozyskanie studium wykonalności w 2016 r., a wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

Jak wyjaśnia „Rynkowi Kolejowemu” Walentyna Pietroczuk, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, samorząd wojewódzki nie podjął decyzji w sprawie finansowania inwestycji. Jak wynika z przesłanych do „Rynku Kolejowego” informacji, poprzedni Zarząd Województwa Podlaskiego stał na stanowisku, że do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie finansowania niezbędne są dane ze studium wykonalności, takie jak określenie długoterminowej prognozy ruchu pasażerskiego wraz z szacowaną docelową liczbą osób korzystających z usług przewozowych, analizy korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych.

Natomiast Powiat Hajnowski nie zdecydował się na pozyskanie studium, którego koszt wykonania oszacowano na 500–850 tys. zł, z uwagi na brak deklaracji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odnośnie do finansowania inwestycji. – W niedługim czasie ponownie zwrócimy się do Zarządu Województwa Podlaskiego o zajęcie stanowiska w sprawie finansowania inwestycji – zapewnia Walentyna Pietroczuk.

Zakres rzeczowy projektu

Planowane przedsięwzięcie zakłada uzyskanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości ok. 23 km. W ramach robót budowlanych zakłada się remont infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi: wymianę podkładów kolejowych i szyn, naprawę m.in. mostów i przepustów, utworzenie nowego przystanku końcowego oraz utwardzenie czterech innych. Planowana jest również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów po jednym z pasów przeciwpożarowych.

Po wykonaniu robót Powiat Hajnowski zakłada prowadzenie ruchu kolejowego. Przewozy ma realizować wyłoniony podmiot zewnętrzny dysponujący własnym taborem.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony