Partnerzy serwisu:

Podkarpackie: Lokalne samorządy i województwo razem zrealizują 9 projektów kolejowych

jar, Rynek Kolejowy 04.08.2016 24

Podkarpackie: Lokalne samorządy i województwo razem zrealizują 9 projektów kolejowych
9 projektów ma być dofinansowanych z WFKfot. Rafał Jasiński
W ubiegłym roku rozpoczęto prace nad stworzeniem Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w województwie podkarpackim. Wspólne przedsięwzięcie samorządów różnych szczebli ma przynieść efekty już w tym roku. Na inwestycje wydanych zostanie ok. 0,5 mln zł. Większość tych środków trafi na parkingu, zlokalizowane w pobliżu przystanków kolejowych.
Samorządy dla kolei

W ubiegłym roku zapowiedziano uruchomienie Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. To wspólne przedsięwzięcie samorządu wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, mające na celu poprawę stanu „niewielkiej” infrastruktury kolejowej i „okołokolejowej”. W ramach inicjatywy zapowiedziano budowę nowych przystanków w lokalizacjach dogodnych dla mieszkańców, remonty istniejących budowli przeznaczonych dla podróżnych, budowę miejsc postojowych dla samochodów przy stacjach i przystankach, bezpieczne dojazdy i dojścia do peronów itp.

Sygnatariusze porozumienia oczekiwali, że realizacja niewielkich inwestycji, obok innych działań realizowanych głównie przez zarządcę infrastruktury kolejowej, przyczyni się do większej frekwencji w pociągach regionalnych. Środki na fundusz miały trafiać z budżetów zainteresowanych gmin, położonych wzdłuż linii kolejowych lub ich odcinków, tj. nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 71 Rzeszów – Ocice, nr 91 Kraków Główny – Medyka, nr 101 Munina – Hrebenne, nr 106 Rzeszów Główny – Jasło i nr 108 Stróże – Krościenko. Swój wkład zapowiedział również samorząd wojewódzki.

Jak działa fundusz w praktyce?

W 2016 r. przedsięwzięcie jest już na etapie realizacji.

– Projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jest wspólną inicjatywą Województwa Podkarpackiego oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowych, zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej m.in. poprzez poprawę stanu technicznego przystanków, budowę parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków bądź dworców – informuje Daniel Kozik z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

– Projekt zakłada, że funkcję inwestora dla poszczególnych robót inwestycyjnych pełnić będzie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego (lub kilka jednostek), na terenie której prowadzona będzie inwestycja zgodnie z wypracowanym przez jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowanymi wzdłuż danej linii kolejowej harmonogramem robót na kolejne lata. Jednostki samorządu terytorialnego na etapie zawierania wzajemnych porozumień dokonały wyboru samorządów realizujących zadania w kolejnych latach trwania ww. projektu – wyjaśnia Kozik.

Jak wynika z informacji przesłanych z UMWP, w projekcie bierze udział 31 gmin (w tym miasta na prawach powiatu) oraz Województwo Podkarpackie. W roku bieżącym każda z jednostek samorządu terytorialnego wpłaciła do Funduszu 20 tys. zł. Budżet województwa wsparł przedsięwzięcie kwotą 130 000 zł w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację poszczególnych inwestycji.

W ramach projektu samorządy lokalne położone wzdłuż poszczególnych linii kolejowych lub ich odcinków stworzyły „grupy”. Łącznie jest ich 7. Najwięcej samorządów, których teren przecina „droga żelazna”, zaangażowało się wzdłuż linii nr 106 (8 jednostek samorządu terytorialnego), najmniej wzdłuż linii nr 68 oraz „części wschodniej” linii nr 91 (po 2).

Inwestycje samorządowe w 2016 r.

Zgromadzone w funduszu środki pozwolą na zrealizowanie 9 inwestycji. Najwięcej zadań dotyczy budowy lub modernizacji parkingów zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych i przystanków. Nowe miejsca postojowe dla samochodów powstaną w pobliżu przystanków Kalembina na linii nr 106 (zadanie realizuje Gmina Wiśniowa), Krosno-Polanka na linii nr 108 (Miasto Krosno) i Targowiska na linii nr 108 (Gmina Miasto Piastowe). Ponadto obok miejsc postojowych wybudowany zostanie dojazd do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju (Gmina Horyniec Zdrój) oraz oświetlone dojście do przystanku Rogoźnica k. Rzeszowa (Gmina Głogów Małopolski). Zmodernizowane mają zostać parkingi w Jarosławiu i Sędziszowie Małopolskim, a także w Boguchwale, gdzie parking zostanie oświetlony. Natomiast w Stalowej Woli na stacji o tej samej powstaną sanitariaty (Miasto Stalowa Wola).Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony