Partnerzy serwisu:

PLK zleci wykonanie projektu przebudowy linii 203

Michał Szymajda 13.02.2020 147

PLK zleci wykonanie projektu przebudowy linii 203
Stacja kolejowa w Starogardzie GdańskimFot. Michał Szymajda
PKP PLK, w ramach przygotowań do następnej perspektywy unijnej, ogłasza przetarg na projekt przebudowy fragmentu linii kolejowej 203 na odcinku Tczew – Czersk.
Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T". Zakresem projektu objęto linię kolejową nr 203 na odcinku od Tczewa do stacji Czersk, linię kolejową nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk od projektowanego przystanku osobowego i posterunku odgałęźnego Szlachta Zachód w km 44,800 do stacji Bąk w km 78,594 oraz linię kolejową nr 744 od stacji Lipowa Tucholska do posterunku odgałęźnego Szlachta Zachód, obecnie nie eksploatowaną. 

Realizacja projektu ma pozwolić w przyszłości na usunięcie niedogodności jakie zdefiniowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Należy do nich m.in. niedostosowanie linii stycznych i pozostałych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto do prac inwestycyjnych na linii kolejowej nr 201, niezadowalająca prędkość jazdy spowodowana pogarszającym się stanem technicznym linii, niewystarczająca przepustowość odcinków spowodowana zbyt długimi odległościami między stacjami i niewystarczającymi systemami srk, zła lokalizacja stacji i przystanków, czy zły stan przejazdów kolejowo-drogowych i pogarszanie się stanu obiektów inżynieryjnych. Zdaniem PLK problemem jest również brak sieci trakcyjnej na liniach objętych projektem. Z kolei braku łącznic pomiędzy liniami kolejowymi umożliwiającymi sprawne prowadzenie ruchu.Te wszystkie problemy PLK chciałyby wyeliminować, a ponadto skrócić czas przejazdu pociągów poprzez podniesienie prędkości jazdy poprzez elektryfikację (dla pociągów pasażerskich na większości odcinków do 160 km/h) i montaż systemu ERTMS, chcą też ograniczyć wpływ linii kolejowej na środowisko. Odbudowana ma być część stacji, które umożliwią postój pociągów towarowych o długości do 750 metrów, projekt obejmuje też zaplanowanie parkingów przy stacjach. Zadaniem projektanta będzie opracowanie nowej łącznicy w Łęgu.

PLK stawia przezd przyszłym wykonawcą zadanie uzyskania rezultatów studium wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Konieczne będzie też uzyskanie wszelkich decyzji środowiskowych koniecznych do rozpoczęcia inwestycji.

Otwarcie ofert w przetargu PKP PLK zaplanowały na 12 marca 2020. Cena stanowi 80% kryterium wyboru ofert, 20% stanowi kryterium jakości związane z dodatkowym wsparciem kluczowego personelu zespołu projektowego.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony