Partnerzy serwisu:

Pociągi między Kluczborkiem a Wrocławiem mają przyspieszyć

Martyn Janduła 27.06.2017 4,6k

Pociągi między Kluczborkiem a Wrocławiem mają przyspieszyć
Linia 143fot. (GRAD) CC BY-SA 3.0
PKP Polskie Linie Kolejowe poszukują wykonawcy projektu dla prac na linii kolejowej nr 143. Roboty obejmą dolnośląski oraz opolski odcinek. W ramach inwestycji zarządca planuje powstanie nowych przystanków kolejowych.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” to przedmiot kolejnego postępowania przetargowego prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zadanie to podzielono na dwie odrębne części ze względu na obszar województwa, przez który przebiega linia. I tak część A obejmuje swym zakresem odcinek Kluczbork – Namysłów – gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego, z kolei część B odcinek gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego – Oleśnica – Wrocław Mikołajów. Szacunkowa wartość opracowania wszystkich prac oraz pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych została określona na 54,6 mln zł brutto.

Część A z nowym przystankiem

Cześć A zamówienia ma obejmować opracowanie prac w zakresie branży torowej, obiektów inżynieryjnych, energetyki, przejazdów w poziomie szyn, srk, obiektów obsługi podróżnych oraz sieci kablowych i energetycznych. Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla pociągów towarowych na odcinku Kluczbork – granica województwa opolskiego/dolnośląskiego. PLK przewidują ponadto w tej części budowę przystanku osobowego w miejscowości Pielgrzymowice w km 116,758. Powstaną tam dwa perony o długości 150 m i wysokości 0,76 m. Z kolei na stacji Wołczyn powstanie drugi peron. Wykonawca będzie musiał go zaprojektować jako dwukrawędziowy pomiędzy torami nr 2 i 4, co wiązać się będzie z korektą przebiegu torów parzystych.

Zamówienie w części A realizowane będzie w podziale na cztery odcinki. Pierwszy dotyczy inwestycji na długości od miejscowości Kluczbork (wraz ze stacją Kluczbork) do miejscowości Wołczyn (bez stacji Wołczyn). W kolejnym etapie prace obejmą stację Wołczyn, w następnych zaś odcinek Wołczyn – Namysłów (bez stacji Namysłów) i samą już stację Namysł wraz z torami do granicy województwa.

Część B z nowymi peronami

Część B zamówienia ma obejmować te same branże, co poprzednie zamówienie. Tutaj również PKP PLK zakładają te same wartości prędkości pociągów dla odcinka od granicy województwa opolskiego/dolnośląskiego do stacji Wrocław Mikołajów. W tej części planowana jest budowa przystanku osobowego w miejscowości Mirków – na zewnątrz torów szlakowych w układzie naprzeciwległym przy przejeździe w km 150,170 od strony stacji Długołęka. Wykonawca projektu będzie musiał zaproponować wygląd dwóch peronów o długości 150 m z możliwością wydłużenia ich w przyszłości do długości 200 m. Perony zyskają szerokość 4 m i wysokości 0,76 m.

Ponadto PLK wymagają przygotowania w tej części dwuwariantowych koncepcji układu torowego dla stacji Bierutów, Długołęka, Wrocław Psie Pole oraz Wrocław Sołtysowice. Dla pierwszej stacji wykonawca w przypadku pierwszej stacji wykonawca ma zaprojektować układ torowy w koncepcji zgodnej ze studium wykonalności oraz uzupełnionej o budowę dodatkowej krawędzi peronowej przy torze nr 3. To samo w przypadku stacji Długołęka. Drugi wariant ma być uzupełniony o likwidację rozjazdu krzyżowego podwójnego w torze nr 2 oraz budowę dwukrawędziowego peronu przy torach nr 2 i 4. Dodatkowy wariant dla stacji Wrocław Psie Pole ma zakładać cztery tory główne, z których jeden nie będzie posiadał krawędzi peronowej, zaś dla stacji Wrocław Sołtysowice drugi warian ma zawierać dodatkowo przeniesienie trapezowego przejścia rozjazdowego przed perony od strony st. Wrocław Psie Pole oraz przekwalifikowanie toru nr 5 na główny dodatkowy wraz z optymalizacją jego długości użytecznej. Zlikwidowana zostanie również nastawnia na stacji Wrocław Nadodrze. Nowa jej lokalizacja zostanie wskazana przez projektanta.

Realizacja części B prowadzona będzie w podziale na trzy odcinki. Pierwszy realizowany będzie od granicy województwa – Oleśnica (wraz ze stacją Oleśnica) – Łukanów (bez posterunku odgałęźnego Łukanów), drugi na odcinku posterunek odgałęźny Łukanów – Sołtysowice (wraz ze stacją Sołtysowice) zaś trzeci na odcinku Sołtysowice – Wrocław Mikołajów.

Prace na 6 lat

Część A oszacowano na 24,31 mln zł netto, zaś część B na 30,29 mln zł netto. Projektowanie wraz z nadzorem autorskim ma trwać 2051 dni. Oferty mają być oceniane pod kątem ceny (60%) oraz terminu wykonania zamówienia (40%). Listę oferentów powinniśmy poznać 4 sierpnia. Inwestycja zdaniem PLK ma przynieść poprawę w zakresie skrócenia czasu jazdy pociągów oraz przepustowości linii.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Przetargi
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony