Partnerzy serwisu:

Kto przygotuje kolejną modernizację E30 Rzeszów – Medyka? [oferty]

Jakub Madrjas 15.04.2020 128

Kto przygotuje kolejną modernizację E30 Rzeszów – Medyka? [oferty]
fot. Honza Groh (Jagro), lic. CC BY-SA 3.0 Wikimed
PKP PLK otworzyła oferty w przetargu na studium wykonalności dla prac na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) wraz z liniami przyległymi. Kolejna modernizacja linii mogłaby się odbyć w kolejnej perspektywie unijnej. 
Magistrala E30 Rzeszów – Medyka modernizowana jest od 2010 roku. Jak informował w sierpniu ubiegłego roku wiceminister Andrzej Bittel, w odpowiedzi na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka, w ramach prowadzonych prac została wymieniona nawierzchnia kolejowa na długości około 150 km, przebudowano i zrewitalizowano 121 szt. obiektów inżynieryjnych, przebudowano 6 szt. peronów wyspowych i 22 szt. peronów jednokrawędziowych z dostosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wykonano prace na 50 przejazdach kolejowo-drogowych. Zostały również zrealizowane niezbędne prace związane z wymianą nawierzchni torowej, w branży sterowania ruchem kolejowym i energetyce. Do zrealizowania pozostały prace w stacji Munina, Żurawica i Hurko. Ich realizacja planowana jest na lata 2020–2021. Planowanym efektem robót będzie podniesienie prędkości jazdy pociągów do 120 km/h oraz nacisków na oś wynoszących 221 k/N.

Planowana jest już jednak kolejna modernizacja. PLK właśnie ogłosiła przetarg na studium wykonalności dla tych prac. Przedmiotem analiz studialnych jest linia kolejowa nr 91 należąca do korytarza transportowego E30 wraz z infrastrukturą służącą przeładunkom. Chodzi o linie normalno- i szerokotorowe będące w zarządzie PKP PLK nr: 92, 68, 101, 102, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 612, 613, 614, 615, 861, 988 oraz 989. Dodatkowo niezbędne jest ujęcie wyników dotychczas przeprowadzonych dokumentacji przedprojektowych, m.in. projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Jak czytamy w dokumentach, obecnie na tym odcinku jest niezadowalająca prędkość jazdy spowodowana złym stanem infrastruktury (to obecnie, zgodnie z założeniami trwającej od 2010 roku modernizacji, 120 km/h – przyp. JM), niewystarczająca przepustowość ze względu na brak możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów towarowych przez pociągi pasażerskie, nieodpowiednie parametry techniczne infrastruktury dla przewozów towarowych, w tym niespełniające wytycznych sieci bazowej TEN-T, w szczególności w zakresie długości pociągów towarowych (min. 750 m) oraz nacisków osi 221 kN. Również infrastruktura pasażerska jest w złym stanie – oraz źle rozmieszczona względem celów podróży. Do tego niewystarczająca jest infrastruktura w obszarach nadania/ odbioru ładunków oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym – uważa zarządca sieci. 

Realizacja projektu ma pozwolić na dostosowanie przepustowości linii do spodziewanego obciążenia ruchem pasażerskim i towarowym przy zapewnieniu wymaganej rezerwy przepustowości, zwiększenie przepustowości dla ruchu towarowego poprzez zapewnienie możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów towarowych o długości min. 750 m przez pociągi pasażerskie (tor normalny 1435 mm), zwiększenie przepustowości dla ruchu towarowego poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania pociągów towarowych o długości min. 1050 m (tor szeroki 1520 mm), zapewnić możliwości realizacji rozkładu cyklicznego pociągów regionalnych i dalekobieżnych (w tym związanych z obsługą PKA oraz CPK).

Planowane jest też zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym poprzez budowę nowych przystanków i korektę położenia istniejących, dostosowanie linii do wymogów sieci TEN-T, w szczególności osiągnięcie dopuszczalnego nacisku osi 221 kN, umożliwienie kursowania pociągów towarowych o długości min. 750 m (tor normalny), dostosowanie linii do wymogów sieci OSŻD, w szczególności osiągnięcie dopuszczalnego nacisku osi 245 kN, umożliwienie kursowania pociągów towarowych o długości min. 1050 m (tor szeroki), uwzględnienie połączenia linii nr 91 z planowaną linią CPK Łętownia – Rzeszów w okolicy Rzeszowa, optymalizacja infrastruktury służącej celom przeładunkowym, wyposażenie linii w system ERTMS/ETCS oraz centralizację sterowania w ramach LCS.

Jedynym kryterium zamówienia jest cena. Przy wyborze wykonawcy wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

PKP PLK otworzyła oferty w postępowaniu w ubiegłym tygodniu. Zgłosiło się osiem podmiotów. Złożyły je: konsorcjum Arcadis, Infra CD i Instytut Kolejnictw (12,2 mln zł brutto), Schuessler-Plan (7,2 mln zł), BBF (12,9 mln zł), WYG (10,3 mln zł), IDOM i HIQE (12,3 mln zł), Multiconsult (14,9 mln zł), TPF (8,8 mln zł) oraz Fehlings Krug (11 mln zł).

Budżet zamówienia wynosi 14,145 mln zł brutto. 
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Przetargi
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony