Partnerzy serwisu:

Będzie kolejna modernizacja linii E30 Rzeszów – Medyka?

Jakub Madrjas 15.01.2020 67

Będzie kolejna modernizacja linii E30 Rzeszów – Medyka?
fot. Honza Groh (Jagro), lic. CC BY-SA 3.0 Wikimed
PKP PLK ogłosiła przetarg na studium wykonalności dla prac na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) wraz z liniami przyległymi. Kolejna modernizacja linii mogłaby się odbyć w kolejnej perspektywie unijnej. 
Magistrala E30 Rzeszów – Medyka modernizowana jest od 2010 roku. Jak informował w sierpniu ubiegłego roku wiceminister Andrzej Bittel, w odpowiedzi na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka, w ramach prowadzonych prac została wymieniona nawierzchnia kolejowa na długości około 150 km, przebudowano i zrewitalizowano 121 szt. obiektów inżynieryjnych, przebudowano 6 szt. peronów wyspowych i 22 szt. peronów jednokrawędziowych z dostosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wykonano prace na 50 przejazdach kolejowo-drogowych. Zostały również zrealizowane niezbędne prace związane z wymianą nawierzchni torowej, w branży sterowania ruchem kolejowym i energetyce. Do zrealizowania pozostały prace w stacji Munina, Żurawica i Hurko. Ich realizacja planowana jest na lata 2020–2021. Planowanym efektem robót będzie podniesienie prędkości jazdy pociągów do 120 km/h oraz nacisków na oś wynoszących 221 k/N.

Planowana jest już jednak kolejna modernizacja. PLK właśnie ogłosiła przetarg na studium wykonalności dla tych prac. Przedmiotem analiz studialnych jest linia kolejowa nr 91 należąca do korytarza transportowego E30 wraz z infrastrukturą służącą przeładunkom. Chodzi o linie normalno- i szerokotorowe będące w zarządzie PKP PLK nr: 92, 68, 101, 102, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 612, 613, 614, 615, 861, 988 oraz 989. Dodatkowo niezbędne jest ujęcie wyników dotychczas przeprowadzonych dokumentacji przedprojektowych, m.in. projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Jak czytamy w dokumentach, obecnie na tym odcinku jest niezadowalająca prędkość jazdy spowodowana złym stanem infrastruktury (to obecnie, zgodnie z założeniami trwającej od 2010 roku modernizacji, 120 km/h – przyp. JM), niewystarczająca przepustowość ze względu na brak możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów towarowych przez pociągi pasażerskie, nieodpowiednie parametry techniczne infrastruktury dla przewozów towarowych, w tym niespełniające wytycznych sieci bazowej TEN-T, w szczególności w zakresie długości pociągów towarowych (min. 750 m) oraz nacisków osi 221 kN. Również infrastruktura pasażerska jest w złym stanie – oraz źle rozmieszczona względem celów podróży. Do tego niewystarczająca jest infrastruktura w obszarach nadania/ odbioru ładunków oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym – uważa zarządca sieci. 

Realizacja projektu ma pozwolić na dostosowanie przepustowości linii do spodziewanego obciążenia ruchem pasażerskim i towarowym przy zapewnieniu wymaganej rezerwy przepustowości, zwiększenie przepustowości dla ruchu towarowego poprzez zapewnienie możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów towarowych o długości min. 750 m przez pociągi pasażerskie (tor normalny 1435 mm), zwiększenie przepustowości dla ruchu towarowego poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania pociągów towarowych o długości min. 1050 m (tor szeroki 1520 mm), zapewnić możliwości realizacji rozkładu cyklicznego pociągów regionalnych i dalekobieżnych (w tym związanych z obsługą PKA oraz CPK).

Planowane jest też zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym poprzez budowę nowych przystanków i korektę położenia istniejących, dostosowanie linii do wymogów sieci TEN-T, w szczególności osiągnięcie dopuszczalnego nacisku osi 221 kN, umożliwienie kursowania pociągów towarowych o długości min. 750 m (tor normalny), dostosowanie linii do wymogów sieci OSŻD, w szczególności osiągnięcie dopuszczalnego nacisku osi 245 kN, umożliwienie kursowania pociągów towarowych o długości min. 1050 m (tor szeroki), uwzględnienie połączenia linii nr 91 z planowaną linią CPK Łętownia – Rzeszów w okolicy Rzeszowa, optymalizacja infrastruktury służącej celom przeładunkowym, wyposażenie linii w system ERTMS/ETCS oraz centralizację sterowania w ramach LCS.

Jedynym kryterium zamówienia jest cena. Przy wyborze wykonawcy wykorzystana zostanie aukcja elektroniczna.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony