Partnerzy serwisu:

PLK szukają wykonawcy modernizacji linii 62 z Charsznicy do Wolbromia

Martyn Janduła 02.11.2016 697

PLK szukają wykonawcy modernizacji linii 62 z Charsznicy do Wolbromia
Fot. PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „projektuj i buduj” na modernizację odcinka na linii kolejowej nr 62. Chodzi o fragment od miejscowości Charsznica do miejscowości Wolbrom. Wykonawca najpierw będzie musiał wykonać projekt, a potem zabierze się za prace modernizacyjne. Jak można wyczytać z dokumentacji, obecnie odcinek ten jest w złym stanie technicznym.
Przedmiotem umowy ma być wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja na podstawie tejże dokumentacji robót budowlanych dla modernizacji fragmentu linii kolejowej nr 62 od miejscowości Charsznica do miejscowości Wolbrom. To ok. 15 km dwutorowej i zelektryfikowanej linii. Zamawiający określa jej stan techniczny jako zły. Prędkość na tym odcinku spada nawet do 40 km/h na jednym z torów.

Zakończenie w 639 dni

Jak podają PKP PLK, na przewidzianym do modernizacji odcinku, nawierzchnię stanowią szyny bezstykowe, typu S60 (zabudowane w roku 1980) na podkładach drewnianych oraz INBK-7 (zabudowane w roku 1980). Perony nie spełniają standardów technicznych w zakresie wysokości i szerokości. Stan techniczny obiektów inżynieryjnych na wskazanym do modernizacji odcinku jest w większości niedostateczny, z kolei podsypka jest znacznie zanieczyszczona.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie musiał najpierw opracować niezbędne dokumenty do wykonania wszystkich wymaganych robót – koncepcje projektowe, projekt budowlany i projekt organizacji ruchu. Na samo opracowanie koncepcji firma będzie miała 31 dni. Z kolei na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla robót budowlanych na szlaku Charsznica – Wolbrom dotyczących wymiany nawierzchni i przebudowy peronów – 104 dni od daty podpisania umowy. 198 dni od daty podpisania umowy firma będzie miała na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla robót budowlanych na stacji Wolbrom oraz opracowanie projektów dla robót budowlanych na szlakach Charsznica – Wolbrom i Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski. W skład prac wchodzi budowa apo, budowa kanalizacji kablowej i kabla teletechnicznego.

Zakończenie wszystkich robót ma nastąpić do 568 dni od daty podpisania umowy. Do 639 dni wykonawca będzie musiał przekazać zamawiającemu wszystkie dokumenty poświadczające odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

Cena tylko 60%

Firmy ubiegające się o umowę w przetargu muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat dokonały wymiany nawierzchni torowej na odcinku co najmniej 10 km na linii jedno- lub dwutorowej zelektryfikowanej, mają doświadczenie w przebudowie peronu co najmniej jednokrawędziowego od długości min 150 m na linii oraz w zabudowie komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji kolejowej.

Składanie ofert odbywa się do 9 grudnia 2016 roku do godz. 12:00. PKP PLK oceniają oferty pod kątem ceny, która stanowi 60% wagi, a także okres gwarancji (waga 10%) i zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę (waga: 30%). Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 70% swojego personelu w oparciu o umowę o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje naliczenie większej liczby punktów.

Realizacja projektu ma pozwolić na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej, a tym samym zapobieganie wprowadzaniu kolejnych obostrzeń eksploatacyjnych.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony