Partnerzy serwisu:

PLK przedstawia plany inwestycyjne do 2040 roku i uruchamia konsultacje społeczne

Jakub Madrjas 15.10.2020 14,3k

PLK przedstawia plany inwestycyjne do 2040 roku i uruchamia konsultacje społeczne
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały wstępną wersję planów inwestycyjnych na lata 2021 – 2030 (z perspektywą do 2040 roku) i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. Teraz rozpoczynają się konsultacje społeczne dokumentu.
Jak czytamy w informacji, dokument „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu. Dla dokumentu opracowana została prognoza odziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i zostaną przeprowadzone w terminie od 16 października do 6 listopada 2020 r. Możliwość udziału w konsultacjach zapewniają formularze dostępne na stronie internetowej PLK, plk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/. Uwagi można również składać drogą pisemną lub osobiście.

Jak czytamy w dokumencie, priorytety inwestycyjne PKP PLK S.A. "ustalono w związku z identyfikacją projektów inwestycyjnych" dla realizacji głównych celów:
1) spełnienie wymogów dla sieci bazowej infrastruktury transportu kolejowego określonych w Rozporządzeniu w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T);
2) stworzenie spójnej sieci połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich zapewniających bezpośrednie połączenia ze stolicami województw oraz pomiędzy pozostałymi miastami powiatowymi;
3) modernizacja i rozbudowa linii kolejowych międzyaglomeracyjnych i aglomeracyjnych poprzez poprawę przepustowości węzłów miejskich, poprawę czasu przejazdu, integrację ośrodków miejskich w układy aglomeracyjne tworzenie
powiązań sieciowych pomiędzy istniejącymi ośrodkami miejskimi w zagrożonych marginalizacją obszarach peryferyjnych;
4) podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie kluczowych parametrów technicznych: nacisk osiowy, zwiększenia długości torów użytecznych likwidację punktowych ograniczeń prędkości (zły stan drogi kolejowej, przejazdy – drogowe w poziomie szyn, rozjazdy itd.), w szczególności na liniach i odcinkach jednotorowych;
5) zapewnienie(usprawnienie) dostępu do portów morskich;
6) stopniowe wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) Sterowanie oraz GSM-R;
7) likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci kolejowej w ramach inwestycji multilokalizacyjnych, w tym wpływających na wzrost bezpieczeństwa oraz zwiększających multimodalność;
8) zapewnienie obsługi potrzeb związanych z obronnością w zakresie transportu wojsk
 
Na liście inwestycji ponadregionalnych jest 120 pozycji. Znalazło się w nich wiele nowych odcinków sieci kolejowej: Podłęże - Piekiełko, Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileńska Marki, Pyskowice Miasto - Pyskowice, północnej obwodnicy Białegostoku, Lubin - Polkowice - Głogów, Stworzenie nowego szybkiego ciągu pomiędzy Olsztynem - Elblągiem i Trójmiastem, z uwzględnieniem obsługi Elbląga Zdroj, Budowa odcinka nowej linii w celu obsługi Garwolina, Stworzenie nowego ciągu transportowego (Lublin) - Kraśnik - Ożarów - Opatów - Daleszyce - Sitkówka Nowiny - (Kielce). Kolejne linie mogłyby powstać jako projekty związane ze szprychami CPK. Lista zawiera też 187 propozycji inwestycji regionalnych.   
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony