Partnerzy serwisu:

PLK przed naprawą linii 25. Pojadą tędy pociągi Rzeszów – Sandomierz – Warszawa

Martyn Janduła 29.12.2016 2,9k

PLK przed naprawą linii 25. Pojadą tędy pociągi Rzeszów – Sandomierz – Warszawa
PLK przygotowuje naprawę linii 25 między Skarżyskiem Kamienną a Sandomierzemfot. Michał Szymajda, Rynek Kolejowy
Rozpisany przez PKP PLK przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania robót na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz. Zadanie to przewidziano do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wykonawca najpierw wykona projekt, a później przystąpi do realizacji robót na prawie 100 km odcinku.
Linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska-Dębica, na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz jest linią zelektryfikowaną, dwutorową, pierwszorzędną i posiada status linii kolejowej znaczenia państwowego. Zadanie pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” to część większego projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”. Zadanie realizowane będzie na terenie dwóch województw – świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Do 120 km/h

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych robót. W kolejnym etapie zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia. Jak podaje zarządca infrastruktury, wspomniany odcinek był w przeszłości wielokrotnie remontowany, dlatego też nawierzchnia przedstawia zróżnicowany stan techniczny.

Zamawiający chce aby wykonawca przygotował projekt odtworzenia wraz z korektą w granicach terenu kolejowego na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz układu torowego celem przywrócenia jak największej możliwej prędkości – 120 km/h dla pociągów osobowych i 80 km/h dla towarowych. Przewidziano kompleksową wymianę nawierzchni wraz z dostosowaniem liczebności torów na stacjach do prognozowanych potrzeb przewozowych.

Także perony

Zakres praz przewiduje również przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych celem osiągnięcia parametrów wymaganych w TSI, budowę kabli telekomunikacyjnych, wymianę zużytych elementów sieci trakcyjnej i dostosowanie jej do ewentualnych zmian w układzie torowym. Zakres prac obejmuje też zastosowanie rozjazdów spawanych i optymalizację połączeń rozjazdowych przy wykonaniu niezbędnego remontu, bez konieczności ich wymiany.

Czas na realizację całego zadania określono na 40 miesięcy. Oferty w przetargu oceniane będą pod kątem czterech kryteriów. Najistotniejszym jest cena, która stanowi 60% oceny. Termin realizacji określono na 10%, dostępność linii kolejowej liczona czasem zamknięć torowych – 10%, a doświadczenie personelu – 20%. Ostatni parametr rozbito na dwie podkategorie. Oddzielnie oceniane będzie doświadczenie kierownika budowy (12%) oraz główny projektant – koordynatora (8%). Termin składania ofert wyznaczono do 7 lutego 2017 roku, a szacunkowa wartość to 361 mln zł brutto.

Więcej na temat inwestycji kolejowych w województwie świętokrzyskim piszemy tutaj. W przyszłości po wyremontowanym odcinku mają pojechać pociągi pospieszne w relacji Rzeszów – Sandomierz – Warszawa
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony