Partnerzy serwisu:

PKP PLK: Przetarg na rewitalizację kolejnej linii w GOP

Roman Czubiński 10.06.2021 3,7k

PKP PLK: Przetarg na rewitalizację kolejnej linii w GOP
Zdjęcie ilustracyjnefot. PKP PLK
Zarządca infrastruktury ogłosił przetarg nieograniczony na rewitalizację odcinka linii 171 Sosnowiec Dańdówka – posterunek odgałęźny Dorota. Ten 8,3-kilometrowy fragment sieci jest częścią południowo-wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace mają doprowadzić do przywrócenia prędkości 100 km/h dla pociągów towarowych.
Obecnie, według danych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kursuje tamtędy średnio 10 pociągów towarowych na dobę po kierunku nieparzystym i 6 po parzystym. Nawierzchnia, w zależności od fragmentu, pochodzi z lat 80. oraz z początku 90. – wyjątkiem są niektóre rozjazdy i przyległe do nich fragmenty torów, wymienione już w XXI wieku (ostatnio w 2019 r.). Tak duże zróżnicowanie wieku infrastruktury na tak krótkim fragmencie wynika z często występujących i likwidowanych szkód górniczych. Sieć trakcyjna z 1970 r. nie była dotychczas modernizowana. Na szlaku znajdują się 4 wiadukty (z których przebudowie będzie podlegał tylko jeden) i 3 mosty.

Zamówienie ma tryb „projektuj i buduj”. PKP PLK wymaga przywrócenia na całej długości odcinka prędkości jazdy zgodnej z konstrukcyjną (100 km/h). Dopuszczalny nacisk na oś ma wynosić 221 kN (22,5 tony), a maksymalna długość składów towarowych – 700 m. Zakres prac będzie obejmował – między innymi – wymianę szyn i podkładów technologią zmechanizowaną, wymianę rozjazdów w technologii blokowej (wraz z montażem elektrycznego ogrzewania) i oczyszczenie mechaniczne podsypki, a w wybranych miejscach – wzmocnienie podtorza. Podkłady drewniane mają być zastąpione strunobetonowymi z przytwierdzeniem sprężystym. Nowy tor bezstykowy powinien składać się z szyn typu 60E1. Na posterunku bocznicowym Juliusz do likwidacji przeznaczono dwa rozjazdy. Część sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ma zostać wymieniona, a budynek posterunku Juliusz – zmodernizowany.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji. Obejmuje ono rozszerzenie zakresu rewitalizacji o kolejne 5,4 km toru pojedynczego z trzema mostami (opcja 1) i o wymianę urządzeń SRK na podg. Dorota (opcja 2). Prace te będą musiały zostać wykonane w ciągu 22 miesięcy od ewentualnej deklaracji PKP PLK o skorzystaniu z tej możliwości. Zarządca infrastruktury ma na to 15 miesięcy od podpisania kontraktu.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Termin składania ofert upływa 15 lipca. Prace mają zostać wykonane w ciągu trzech lat i miesiąca od daty podpisania umowy.

Początkowo PKP PLK zapowiadała ogłoszenie przetargu na rewitalizację tego odcinka linii 171 w ubiegłym roku. Później, po aktualizacji harmonogramu, nowym terminem stał się marzec roku bieżącego. Również jego nie udało się jednak dotrzymać.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony