Partnerzy serwisu:

PKP PLK chcą zmodernizować tory od Szczecina do granicy

Roman Czubiński 12.12.2019 4,1k

PKP PLK chcą zmodernizować tory od Szczecina do granicy
fot. Krzysztof Janas, SM42.pl
19 grudnia zostaną otwarte oferty w przetargu na dokumentację przedprojektową dla studium wykonalności modernizacji kilku linii w szczecińskim węźle kolejowym. Poprawa parametrów ciągu łączącego stację Szczecin Główny przez Szczecin Gumieńce z granicą polsko-niemiecką ma poprawić przepustowość linii oraz prędkość pociągów. Szczególnie ważna, wobec położenia linii, wydaje się konieczność dostosowania ich do wymagań międzynarodowych.
Oprócz samych linii 408 i 409 (o przetargu „projektuj i buduj” na ich modernizację pisaliśmy blisko trzy lata temu) opracowanie ma dotyczyć także linii 432 (Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn), 433 (Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce) i 851 (Szczecin Wstowo – Szczecin Gumieńce) oraz fragmentu linii 429 (odcinek Stobno Szczecińskie – Dołuje). Zakres zamówienia obejmuje linie różnych kategorii, wykorzystywane w ruchu mieszanym bądź tylko towarowym, zelektryfikowane i niezelektryfikowane.

Tory do granicy w nie najlepszym stanie

Przedstawiona przez zamawiającego lista mankamentów infrastruktury w obecnym kształcie jest długa. Oprócz złego stanu torów, niezadowalającej prędkości od dworca głównego w Szczecinie do granicy oraz zbyt małej przepustowości PKP PLK zwraca uwagę na niedostosowane do potrzeb przewozowych rozmieszczenie stacji i przystanków oraz nieodpowiadające tym potrzebom (zwłaszcza wymaganiom sieci TEN-T z powodu zbyt krótkich torów głównych dodatkowych) układy torowe. Podobne uwagi dotyczą infrastruktury do obsługi przewozów towarowych. Stworzenie atrakcyjnej oferty utrudnia także brak elektryfikacji odcinka między Gumieńcami a granicą i niemiecką stacją Tantow. Na domiar złego perony oraz przejścia podziemne utrudniają korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.

Celem realizacji projektu jest przede wszystkim skrócenie czasu jazdy pociągów Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica. W najbardziej ambitnym z rozważanych wariantów przepustowość linii po przebudowie ma umożliwić nie tylko wzmożony ruch towarowy, ale także kursowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Dostępność i bezpieczeństwo transportu kolejowego powinna poprawić się dzięki powstaniu dynamicznej informacji pasażerskiej, podniesieniu kategorii przejazdów, a także rozbudowie infrastruktury towarowej. Ważnym motywem jest też chęć zapewnienia interoperacyjności kolei oraz umożliwienie dostępu do infrastruktury kolejowej operatorom zagranicznym bez dyskryminacji. Między Szczecinem Głównym a granicą prędkość pociągów ma zostać podniesiona do 120 km/h, a dla pasażerskich – częściowo 160 km/h. Nowe układy torowo-peronowe powinny uprościć obsługę pasażerów, tak by łatwiejsze było organizowanie skomunikowań, a odjazdy w danym kierunku odbywały się zawsze z tego samego peronu.

Zakres prac

Przewidziano elektryfikację linii 409 i dodanie drugiego toru na odcinku jednotorowym. Ważnym elementem modernizacji węzła będzie odbudowa linii nr 429 na odcinku Dołuje – Dobra i przystosowanie odcinka Stobno Szczecińskie – Dobra do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Część wariantów inwestycyjnych obejmuje też zabudowę systemu ERTMS oraz urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru.

PKP PLK chcą zamówić dokumentację przedprojektową w wersji rozszerzonej w stosunku do przetargu z 2017 r. Inwestycja będzie finansowana wyłącznie ze środków krajowych. „Szczegółowy zakres projektu zostanie doprecyzowany w Etapie III w wyniku Analizy stanu istniejącego – przed szczegółowymi analizami” – zastrzeżono w opisie przedmiotu zamówienia.

Jak przekonuje zarządza infrastruktury, projektowane inwestycje będą miały istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, a także dla spójności terytorialnej Polski. „Projekt wpisuje się w obecnie obserwowany proces inwestycyjny polegający na (…) efektywnej integracji poszczególnych gałęzi transportu w oparciu o zdefiniowane węzły przesiadkowe i integracyjne. Prace na linii przyczynią się do pogłębienia i przyspieszenia procesu integracji przestrzennej i gospodarczej miejscowości znajdujących się w obszarach linii kolejowych nr 408 i 409” – czytamy w uzasadnieniu, choć z innej części dokumentu wynika, że budowę węzłów przesiadkowych przewiduje się tylko w niektórych wariantach. Transport kolejowy między Niemcami a Szczecinem ma stać się bardziej konkurencyjny w stosunku do samochodowego i przejąć z dróg część pasażerów oraz ładunków.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony