Partnerzy serwisu:

PKP Cargo uruchomi ze współwłaścicielem AWT projekt taborowy. Jest porozumienie

Martyn Janduła 21.06.2017 2,5k

PKP Cargo uruchomi ze współwłaścicielem AWT projekt taborowy. Jest porozumienie
fot. AWT
Giełdowej spółce PKP Cargo udało się zawrzeć porozumienie z Minezit SE, którego przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy PKP Cargo i MSE nad wspólnym projektem joint venture dotyczącym wynajmu i leasingu taboru kolejowego.
Wcześniej strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 20 czerwca 2017 r. porozumienia, w którym zostaną określone zasady realizacji projektu. Jak poinformowano, wspólny projekt ma być sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE stanowiących 20% kapitału zakładowego Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie. W ubiegłym miesiącu czeska spółka wezwała PKP Cargo do odkupienia tych udziałów w AVT, o czym informowaliśmy tutaj.

Jak informuje PKP Cargo w komunikacie giełdowym, udało się wypracować już stosowne porozumienie. Zgodnie z treścią umowy strony potwierdziły, że są zainteresowane utworzeniem wspólnego joint venture zajmującego się wynajmem i leasingiem taboru kolejowego. Jak podaje polska spółka, Minezit SE zgadza się na odroczenie rozliczenia ceny opcji sprzedaży 20% udziałów w AWT. W pierwszym przypadku do 30 września 2017 roku, gdy to do tego czasu nastąpić ma zakończenie negocjacji warunkowej umowy wspólników. Strony określą wkład niepieniężny (aport), który ma być wniesiony do joint-venture przez PKP Cargo, a także zakończą negocjacje warunkowej umowy najmu zwrotnego, która ma być zawarta pomiędzy spółką joint venture a PKP Cargo.

Odroczenie w drugim przypadku ma nastąpić do 31 grudnia 2017 roku. Do tego czasu strony mają zawiązać spółkę joint-venture, zawrzeć umowę wspólników, zaś PKP Cargo wniesie aport do joint-venture, oraz doprowadzi do zawarcia umowy najmu zwrotnego pomiędzy nią a spółką joint venture. Zrealizowanie tych założeń będzie oznaczało wypełnienie projektu.

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika także, że każda ze stron może odstąpić od realizacji projektu, jeśli nie zostaną osiągnięte cele wyznaczone do 30 września lub 31 grudnia. Odstąpienie będzie możliwe jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2017 r. Jeżeli którakolwiek strona zadecyduje o wycofaniu się z projektu, PKP Cargo będzie musiało skorzystać z opcji i zapłacić 27 milionów euro za 20 procent akcji AWT w terminie 20 dni roboczych.

Ponadto, strony ustaliły, że w przypadku podjęcia decyzji o zbyciu firmy budowlanej AWT Rekultivace a.s. z siedzibą w Havířov, MSE przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub przedsiębiorstwa tej spółki za cenę wynegocjowaną z osobą trzecią zainteresowaną nabyciem AWT Rekultivace a.s.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Giełda
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony