Partnerzy serwisu:

PKP Cargo: Spadek udziałów w rynku, brak dywidendy i zmiany w statucie

Jakub Madrjas 03.07.2020 5,8k

PKP Cargo: Spadek udziałów w rynku, brak dywidendy i zmiany w statucie
Fot. Mariusz Tuszyński, SM42.pl
Nie ustaje proces spadku udziałów PKP Cargo w rynku przewozowym. Zgodnie z rekomendacją zarządu, przewoźnik nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok. Operator przegrał też w sądzie apelacyjnym sprawę o 14,2 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Aktualności dotyczące giełdowego przewoźnika, które napłynęły w bieżącym tygodniu, wpisują się w dotychczasowe trendy. Prawdopodobnie najważniejszą, choć spodziewaną informacją jest brak wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za ubiegły rok. Zdecydowało o tym w tygodniu Walne Zgromadzenie – zgodnie z rekomendacją zarządu, o której informowaliśmy. Poniesioną w 2019 roku stratę netto w wysokości 8,3 mln zł postanowiono pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Zmiany statutu spółki

Walne Zgromadzenie, oprócz kwestii dywidendy oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki, zajmowało się również zmianami w jej statucie. Część zmian dotyczy kwestii kadrowych – umożliwiono oddawanie głosu na piśmie w kwestii powoływania i odwoływania członków zarządu oraz usunięto obowiązek przekazywania akcjonariuszom raportu z postępowań kwalifikacyjnych (choć będą one dalej tworzone). Warto odnotować, że ogłoszony w kwietniu konkurs na członka zarządu ds. handlowych został unieważniony po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Akcjonariusze nie wyrazili natomiast zgody na zmianę przepisów dotyczących powoływania członków zarządu z Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku na przepisy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 roku. Przyjęto też nową "Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PKP Cargo”.

Inna wprowadzona zmiana dotyczy nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości – działania w tym zakresie nie będą teraz wymagały uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wciąż spadają udziały w rynku

Przewoźnik podsumował w tym tygodniu swoje wyniki przewozowe za maj. Grupa PKP Cargo przetransportowała na krajowym rynku łącznie 6,1 mln ton towarów (-23,8 proc. r/r), a wykonana praca przewozowa wyniosła 1,6 mld tkm (-22,0 proc. r/r). Przewoźnik podkreśla wzrost o 0,5 proc. przewozów Grupy i o 3,7% pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca; pod kątem pracy przewozowej jest on jednak niższy, niż średnia rynkowa (wzrost o 8,2% względem kwietnia).

Przewoźnik odnotował w maju zwiększone w stosunku do poprzedniego miesiąca przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,3 proc.), intermodalne (+11,5 proc.) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,7 proc.).– Maj napawa lekkim optymizmem, ale jeszcze długo kolejowa branża towarowa będzie odczuwać skutki lockdownu w polskiej i europejskiej gospodarce – skomentował Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo w komunikacie. Prezes podkreśla dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych.

Przegrana przed sądem apelacyjnym

W podsumowaniu minionego tygodnia warto na koniec uwzględnić informację o oddaleniu apelacji PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w grudniu 2015 roku. - W ocenie zarządu spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2 lipca 2020 r. budzi wątpliwości, w szczególności w zakresie braku uwzględnienia zarzutu spółki, iż Prezes UOKiK nie miał prawa wydać nowej decyzji o nałożeniu kary - bez ponownego wszczęcia postępowania, jak również w zakresie faktu, iż Prezes UOKiK pozostawił karę pieniężną w praktycznie tej samej wysokości, pomimo iż we wcześniejszym wyroku sąd nakazał ponowne przeanalizowanie wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary. W związku z powyższym spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej – napisała spółka w komunikacie.

Kara dotyczy nadużywania przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku w regulaminie z 2006 roku. Pierwsza decyzja UOKiK w tej sprawie, nakładająca na przewoźnika karę 60,4 mln zł, została wydana w 2009 roku – przypomina bankier.pl. Więcej na temat tej sprawy pisaliśmy tutaj. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 2 lipca 2020 roku jest prawomocny, ale spółce przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. 
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Wyniki przewozowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony