Partnerzy serwisu:

PKP Cargo: Spadek przewozów nawet o jedną czwartą

Roman Czubiński 11.05.2020 5,9k

PKP Cargo: Spadek przewozów nawet o jedną czwartą
fot. PKP Cargo
Zmniejszenie zużycia węgla, pogorszenie koniunktury w budownictwie i wstrzymanie pracy dużej części przemysłu spowodowało spadek przewozów o 20-25% rok do roku – wynika z informacji PKP Cargo na temat efektów pandemii na działalność przewoźnika. Aby ratować swoją sytuację ekonomiczną, spółka zamierza obniżyć zatrudnionym wymiar czasu pracy i skorzystać ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Spółka przyznaje, że negatywny wpływ pandemii COVID-19 jest dla niej odczuwalny. Jednym z powodów jest spowodowany przez pandemię ok. 10-12-procentowy spadek zużycia energii elektrycznej w całej gospodarce. Przełożył się on na zmniejszenie zapotrzebowania na przewozy węgla do elektrowni. W marcu – miesiącu, w którym zaczęły obowiązywać restrykcje w zakresie aktywności gospodarczej i poruszania się – pogorszeniu uległa także koniunktura w budownictwie (jej wskaźnik spadł z +0,1 w lutym do -1,9). – Występuje wysokie prawdopodobieństwo, że COVID-19 przyczyni się do pogłębienia opóźnień realizowanych inwestycji oraz przesunięcia w czasie nowych inwestycji publicznych i prywatnych, a tym samym do zmiany zapotrzebowania na przewozy kruszyw – informuje przewoźnik.

Jak dodaje spółka, pandemia była również główną przyczyną podjętej w marcu decyzji koncernu ArcelorMittal Poland o przełożeniu planowanego wcześniej ponownego uruchomienia wielkiego pieca w zakładach w Krakowie. Taki krok ze strony jednego z kluczowych klientów również pogorszył wyniki przewozowe i finansowe PKP Cargo. Zakładów, które zawiesiły działalność z powodu pandemii, było jednak o wiele więcej. Wraz z zamknięciem sieci handlowych spowodowało to spadek importu i eksportu, w tym – na kluczowym dla PKP Cargo Nowym Jedwabnym Szlaku łączącym Europę Środkowo-Wschodnią z Chinami. Z drugiej strony – konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom (wdrożenie nowych form organizacyjnych, opartych w miarę możliwości na pracy zdalnej, a także dostarczenie środków ochrony osobistej) wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Wszystkie wymienione zjawiska spowodowały znaczący spadek przewozów rok do roku. – Grupa PKP Cargo odnotowała spadek masy przewozowej w samym I kwartale 2020 r. o ok. 20% r/r., a wstępne dane za kwiecień 2020 r. wskazują na pogłębianie się spadku masy do ponad 25% r/r – informuje przewoźnik. Według przewidywań zarządu PKP Cargo najbliższe miesiące mogą przynieść kontynuację negatywnego trendu. Jak informowaliśmy, według szacunków Grupy PKP Cargo strata za I kwartał 2020 roku wyniosła 114,4 mln złotych

Spółka zapowiedziała złożenie wniosku o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników, których wymiar czasu pracy musiał zostać zmniejszony. Podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi przewiduje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 10%, jednak nie więcej, niż do pół etatu, z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport