Partnerzy serwisu:

PKP Cargo: Nowa, mniejsza roczna umowa z PKP PLK

Roman Czubiński 14.12.2020 37

PKP Cargo: Nowa, mniejsza roczna umowa z PKP PLK
fot. PKP Cargo
O ponad 100 mln zł netto mniej, niż w kończącym się roku, spodziewa się zapłacić PKP Cargo za dostęp do infrastruktury PKP PLK w nowym rocznym rozkładzie jazdy – wynika z giełdowego raportu bieżącego, opublikowanego przez zarząd PKP Cargo. Wynika to zapewne ze spowolnienia polskiej i światowej gospodarki, które powoduje spadek zapotrzebowania na przewozy. Pozostałe zapisy umowy z zarządcą infrastruktury nie uległy większym zmianom w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Umowa z PKP PLK dotyczy udostępnienia PKP Cargo przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykonywania przewozów towarowych. Dokument będzie obowiązywał przez cały roczny rozkład jazdy 2020/2021 – od 13 grudnia roku bieżącego do 11 grudnia przyszłego. Określono w nim zamówione trasy pociągów oraz ich parametry, takie jak rodzaj pojazdu trakcyjnego czy masa brutto. Przewoźnik ma jednak prawo do ich zmiany lub rezygnacji z konkretnych przydzielonych tras albo ich części. Zmiany te muszą odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci PKP PLK. Zwiększenie masy pociągu nie może być większe, niż o 1000 ton.

– Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez Przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu – głosi raport giełdowy. PKP PLK będą też zapewniać dostęp do obiektów infrastruktury usługowej oraz wspierać PKP Cargo przy przewozach ładunków niestandardowych.

Według przewidywań w okresie obowiązywania umowy PKP Cargo zapłaci PKP PLK łącznie 499 mln zł netto (613,8 mln zł brutto). Szacowana wartość umowy może zmniejszyć się lub zwiększyć do 15%. Większe zmiany będą już uważane za zmianę umowy, wymagającą formy pisemnej. Opłaty będą naliczane w oparciu o obowiązujący cennik. Obejmują one opłatę za minimalny dostęp (podstawową, w tym – rezerwacyjną, manewrową i za postój) oraz opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej.

Umowa jest zawierana cyklicznie co roku. W ubiegłym roku jej wartość wynosiła 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto), a przed dwoma laty – 690,6 mln zł netto (849,5 mln zł brutto).
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport