Partnerzy serwisu:

Jest porozumienie ze związkami w PKP Cargo. Czas pracy w dół o 10 procent

Jakub Madrjas 08.05.2020 172

Jest porozumienie ze związkami w PKP Cargo. Czas pracy w dół o 10 procent
Fot. Bartosz Jasiński, SM42.pl
Zarząd PKP Cargo poinformował o podpisaniu wczoraj (7 maja) ramowego porozumienia z organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Chodzi o działania w trakcie kryzysu wywołanego pandemią. 
Jak poinformował zarząd spółki, ramowe porozumienie będzie stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy i regulaminu spółki – a są nimi poszczególne zakłady i centrala spółki. Porozumienia będą obowiązywać przez 3 miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Jak podano w komunikacie, "w następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki spółki", strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP Cargo o 10%, nie więcej niż do połowy etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak poinformowano, intencją PKP Cargo jest zawarcie odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, nie później niż do 15 maja 2020 roku. Spółka szacuje, że w okresie obowiązywania porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, które zostaną zawarte z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, natomiast wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, może wynieść ok. 23 mln zł.

Zarząd PKP Cargo opublikował wczoraj szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP Cargo za I kwartał 2020 roku. Pojawiła się strata na poziomie 114,4 mln złotych. 
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport