Partnerzy serwisu:


Specjalista ds. HR
DB
Branża: Kolej
Kategoria: HR, Kadry, Płace
Region: zachodniopomorskie
Data zamieszczenia: Dziś


Specjalista ds. HR (k/m)

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Port Szczecin zadba o Ciebie.

DB Port Szczecin oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Szczecinie:

Obowiązki:
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska robotnicze i administracyjne 
 • Zapewnienie wsparcia dla kierownictwa i pracowników w ramach działań z obszaru HR
 • Współpraca z centralnym działem rozwoju przy planowaniu i realizacji szkoleń
 • Koordynacja i organizacja szkoleń zawodowych i / lub obligatoryjnych
 • Współpraca z centralnym działem kadr i płac oraz relacji społecznych
 • Koordynacja procesu oceny roczne oraz działań rozwojowych
 • Koordynacja obiegu dokumentacji pracowniczej
 • Wdrożenie polityk i procedur z zakresu HR
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe 
 • Minimum 1-2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zakresie rekrutacji
 • Dobra znajomość prawa pracy
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Wysokie zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nastawienie na realizację celu i wysoka efektywność pracy
 • Znajomość lokalnego rynku pracy będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Kompleksowe wsparcie ze strony centralnego HR
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pakiet socjalny
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą przycisku „aplikuj”, a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

Zgoda Kandydata
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacynych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata
na przetwarzanie danych osobowych
(przyszłe procesy rekrutacyjne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacynych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
2) Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: daneosobowe@dbport.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej DB biorącym udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
 dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: daneosobowe@dbport.eu.
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Biznes
Infrastruktura
Pasażer
Prawo i polityka
Zintegrowany transport
Tabor i technika
Innowacje
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony