Partnerzy serwisu:


Specjalista ds. zaopatrzenia (k/m)
DB
Branża: Kolej
Region: śląskie
Data zamieszczenia: Ponad 2 tygodnie temu

Specjalista ds. zaopatrzenia (k/m)

 rekrutacja otwarta 

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.

DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony około 2 lat w Rybniku w dziale Zaopatrzenie

 

Obowiązki:
 • Realizacja zakupów materiałów i usług
 • Organizowanie i opracowywanie postępowań przetargowych, zapytań ofertowych i aukcji elektronicznych
 • Przygotowywanie i organizowanie przetargów zakupowych
 • Organizacja i prowadzenie negocjacji handlowych
 • Przygotowywanie umów handlowych
 • Obsługa zgłoszeń i zamówień zakupu w SAP 450 lub SAP R3/K oraz systemu rozliczeń faktur WINI
 • Sporządzanie analiz i raportów w zakresie zakupu materiałów i usług oraz monitorowanie generowanych oszczędności
 • Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z dostawcami usług i materiałów

 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 2-letnie doświadczenie w obszarze zakupów lub zaopatrzenia
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel w stopniu zaawansowanym)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP, platform aukcyjnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka orientacja na klienta
 • Otwartość na nowe inicjatywy, projekty, zadania

 
Oferujemy:
 • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV) do dnia z podaniem nazwy stanowiska w tytule na adres email: rekrutacja.pl@deutschebahn.com, a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych  w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych
udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych
udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
 • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. 
 • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Biznes
Infrastruktura
Pasażer
Prawo i polityka
Zintegrowany transport
Tabor i technika
Innowacje
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony