Partnerzy serwisu:


Specjalista ds. rozliczeń produkcji (k/m)
DB
Branża: Kolej
Region: śląskie
Data zamieszczenia: Dziś


Specjalista ds. rozliczeń produkcji (k/m)

 (rekrutacja otwarta)

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.

 Aplikuj teraz!

DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Rybniku  w dziale Rozliczeń Produkcji:

 Obowiązki:
 • Wprowadzanie oraz kontrola poprawności danych w systemie SAP
 • Obsługa zleceń klienta w systemie SAP ISI
 • Przygotowanie planów oraz raportowanie danych produkcyjnych i ekonomicznych w obszarze Utrzymania Taboru Kolejowego
 • Inicjowanie działań rozwojowych i zaradczych w celu poprawy poziomu jakości danych
 • Współpraca z działami odpowiedzialnymi za realizację napraw taboru kolejowego

 
Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie
 • Praktyczna znajomość programu SAP w szczególności moduły MM (gospodarka materiałowa) i moduł PM (gospodarka remontowa)
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel i PowerPoint w stopniu zaawansowanym) – warunek konieczny
 • Minimum 1 rok pracy na stanowisku związanym z planowaniem, analizą i wprowadzaniem danych do systemu SAP
 • Samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz pod presją czasu
 • Otwartość

 
Oferujemy:
 • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV) . z podaniem nazwy stanowiska w tytule na adres email: rekrutacja.pl@deutschebahn.com, a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych  w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych
udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych
udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.

2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
 • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. 
 • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji. 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Biznes
Infrastruktura
Pasażer
Prawo i polityka
Zintegrowany transport
Tabor i technika
Innowacje
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony