Partnerzy serwisu:

Wreszcie naprawią wąskie gardło między Dęblinem a Radomiem

jar, Rynek Kolejowy 27.10.2016 181

Wreszcie naprawią wąskie gardło między Dęblinem a Radomiem
fot. Rafał Jasiński
Na trasie o dużym ruchu kolejowym od wielu lat wszystkie pociągi muszą zwalniać przed przejazdem kolejowo-drogowym w km 72,146. Jednak jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, problem ten rozwiązany zostanie wiosną przyszłego roku. Ponadto do 2020 r. zniesione zostaną inne, mniej uciążliwe ograniczenia prędkości na tym odcinku.
Linia kolejowa nr 26 Łuków – Radom na odcinku między posterunkiem odgałęźnym Wisła a drugim z wymienionych miast jest linią pierwszorzędną znaczenia państwowego, dwutorową i zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna trasy wynosi 120 km/h i taka jest ustalona dla pociągów pasażerskich. Wyjątek stanowi fragment „drogi żelaznej” w pobliżu Wisły, gdzie prędkość ograniczono do 90-100 km/h. Pociągi towarowe na tym odcinku mogą przemieszczać się z maksymalną prędkością 70-80 km/h. Jednak występują tam liczne ograniczenia prędkości, głównie na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczególnie uciążliwe ograniczenie funkcjonuje od lat w km 72,1, gdzie od lat dziesiątki pociągów musi zwalniać (dziś, we czwartek 27 października przejedzie m.in. 26 pociągów osobowych Kolei Mazowieckich i 12 pociągów TLK) – w tym ciężkie pociągi towarowe łączące Kopalnię Węgla Kamiennego Bogdanka z Elektrownią Kozienice.

Do wejścia w życie nowego rozporządzenia przejazdowego pociągi przed skrzyżowaniem linii kolejowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 691 zwalniały do 20 km/h, obecnie prędkość została tam podniesiona. Mimo to ograniczenie ma negatywny wpływ na przepustowość tej trasy, z uwagi na konieczność rozpędzania składów generuje również dodatkowe koszty dla przewoźników oraz ma negatywny wpływ na środowisko z powodu zużycia dodatkowej energii. Warto podkreślić, że mimo realizacji ogólnopolskiego „projektu przejazdowego”, w ramach którego zainwestowano w ponad 230 przejazdów na 68 liniach kolejowych, feralne skrzyżowanie linii kolejowej z drogą nie znalazło się wśród nich.

Za kilka miesięcy zniknie ograniczenie

Łukasz Kwasiborski z Wydziału Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych potwierdza „Rynkowi Kolejowemu”, że obowiązuje ograniczenie prędkości na przejeździe kategorii „C” w km 72,146 linii nr 26. Przez dłuższy czas, do wejścia w życie nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami ich usytuowania, wynikało ono z przekroczonego iloczynu ruchu. Po zmianie przepisów zostało ono odwołane, natomiast w tym momencie występuje ograniczenie z innego powodu.

– Obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 40 km/h po torze nr 1 i 2 spowodowane jest złym stanem technicznym nawierzchni torowej w przejedzie – wyjaśnia przedstawiciel narodowego zarządcy linii kolejowych. Taki stan potrwa do wiosny przyszłego roku. – Planowany termin remontu nawierzchni i przywrócenie prędkości rozkładowej 120 km/h przewidywany jest na kwiecień /maj 2017 r. – wyjaśnia Kwasiborski. 

Będą prace na innych przejazdach LK 26

Na omawianym odcinku występują również inne przejazdy z ograniczeniami prędkości. Są one jednak mniej „dolegliwe” dla płynności ruchu kolejowego. Maszyniści pociągów pasażerskich muszą przed nimi zwalniać do 100 km/h. Jednak jak zapowiada udzielający nam informacji, planowane są prace na takich przejazdach.

– Pozostałe przejazdy na linii nr 26, na których występują ograniczenia prędkości spowodowane ograniczonymi warunkami widzialności, zgłoszone zostały do zmiany kategorii w ramach środków inwestycyjnych z programu POIiŚ na lata 2017-2020. Do czasu zmiany kategorii przejazdów ograniczenia pozostaną z uwagi na brak możliwości poprawy widoczności spowodowanej w głównej mierze geometrią torów – wyjaśnia Kwasiborski.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony