Partnerzy serwisu:

Nowy szlak jedwabny napędza transport intermodalny w Polsce

lk, Rynek Kolejowy 09.02.2016 661

Nowy szlak jedwabny napędza transport intermodalny w Polsce
Fot. Łukasz Malinowski
W czwartym kwartale 2015 r. wzrosła liczba jednostek intermodalnych oraz TEU przewożonych pociągami w Polsce. Na wynik ten wpłynął wzrost połączeń tranzytowych na kierunku Europa – Chiny.
W IV kwartale ubiegłego roku polskie koleje przewiozły 208 tys. jednostek intermodalnych i 323 tys. TEU. W całym 2015 r. przewieziono 745 tys jednostek, czyli o 6,6% więcej niż w 2014 r. oraz 1,152 mln TEU (wzrost o 3,4%).

Transport intermodalny coraz ważniejszy

W 2015 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony masą ładunków osiągnął poziom 4,6%. Był wyższy o 0,4 pkt. proc. niż w 2014 r. W wykonanej pracy przewozy intermodalne stanowiły 7,3% (wzrost udziału w porównaniu z 2014 r. o 0,5 pkt. proc.).

Udział przewozów multimodalnych w całym kolejowym transporcie towarowym ciągle jednak jest w Polsce stosunkowo niski. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy są bariery na regulacyjne, o którym powiedział w rozmowie z Rynkiem Kolejowym Dariusz Stefański.

Koleje przewożą więcej jednostek

Biorąc pod uwagę dane za lata 2014-2015, dynamika wzrostu masy i pracy przewozowej zmalała w 2015 r. względem 2014 r. do poziomu 8-9%, ale zwiększyła się dynamika wzrostu liczby jednostek (z 1,5% do 6,5%). Liczba TEU wzrosła w 2015 r. względem 2014 r. o 3,4 pkt. proc.

Zwraca uwagę duży wzrost liczby jednostek intermodalnych oraz TEU w IV kwartale 2015 r. Wynika on ze zwiększenia ruchu tranzytowego, w szczególności z Chin. Dodatkowy wzrost odnotowano w zakresie eksportu i importu oraz w komunikacji krajowej, gdzie wzrósł transport biomasy przy wykorzystaniu kontenerów.Mniejszy udział PKP Cargo

Z roku na rok zauważalny jest spadek udziału w rynku głównego gracza PKP Cargo S.A. Wzrasta rola pozostałych przewoźników. W 2012 r. udział PKP Cargo S.A. w rynku przewozów intermodalnych kształtował się na następującym poziomie: wg masy 64,7% oraz wg pracy przewozowej 71,5%. W 2015 r. wyniósł natomiast odpowiednio: 44,9% i 50,4%.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że masa i praca przewozowa wzrosła między 2014 i 2015 r. odpowiednio o ok. 8,2% i 9,3%, wzrosła również liczba jednostek i TEU.Więcej kontenerów standardowych

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. zmieniła się struktura wielkości przewożonych kontenerów. Jednocześnie zwiększyła się ich masa. Wzrósł udział kontenerów 20-stopowych z poziomu 40,4% do poziomu 42,6%, a spadł największych kontenerów (40- i 45-stopowych) z 51,6% do 47,1%. Udział ładunków nieskontenerowanych jest niski, ale wzrósł za sprawą niemal dwukrotnego wzrostu liczby przewiezionych naczep i przyczep samochodowych.

Polski transport intermodalny według bieżących danych uzyskanych od terminali przeładunkowych oraz z informacji zamieszczanych przez nie na oficjalnych stronach internetowych wykorzystuje czynnie 31 terminali.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony