Partnerzy serwisu:

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z podpisem prezydenta

inf. prasowa Kancelarii Prezydenta 10.03.2020 105

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z podpisem prezydenta
Fot. Marcin Kucięba, SM42.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj (9 marca) nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument wdraża unijną dyrektywę dot. transportu kolejowego, które celem jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do infrastruktury.
Celem ustawy jest dostosowanie krajowych regulacji prawnych dotyczących transportu kolejowego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Ustawa dokonuje również korekty wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Istotą zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Zmiany wprowadzone do ustawy w tym zakresie, dotyczą możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom, sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu, zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury, zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej, elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury, zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi.

Ponadto regulacje wprowadzone do ustawy mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej o przepisach pisaliśmy tutaj. Ustawa rozszerza również uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Większość przepisów wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony