Partnerzy serwisu:

Nowe procedury dotyczące certyfikacji pojazdów kolejowych. Co się zmieniło?

Kasper Fiszer 09.09.2021 1,7k

Nowe procedury dotyczące certyfikacji pojazdów kolejowych. Co się zmieniło?
Lokomotywa Dragon fot. Travelarz, lic. CC BY-SA 3.0
Nie tylko prezes UTK, ale i Agencja Kolejowa rozpatruje teraz polskie wnioski dotyczące wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych. Tegoroczna nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która jest konsekwencją rozwiązań wspólnotowych, przyznaje europejskiemu organowi nowe kompetencje i wprowadza nowe zasady m.in. w zakresie formuły składania wniosków. Te należy kierować wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej.
Jakie zmiany dla rynku taborowego przynosi nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 30 marca 2021 r.? Nowe przepisy dotyczą m.in. wprowadzenia do obrotu pojazdów kolejowych. – To warunek użytkowania nowego bądź zmodernizowanego pojazdu kolejowego. Mamy do czynienia z zezwoleniem na typ pojazdu bądź na pojedynczy pojazd zgodny z dopuszczonym wcześniej typem. Zezwolenie to wydaje albo Agencja Kolejowa UE, albo prezes UTK lub inny organ krajowy – mówił podczas Europejskiego Forum Taborowego dr Mariusz Rypina z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Radcowie Prawni.

Rodzaje zezwoleń wydawanych przez UTK i agencję europejską

Podstawową różnicą wprowadzoną nowelizacją jest to, że jeśli pojazd ma być eksploatowany w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek powinien zostać skierowany do AK UE. – W przypadku, w którym pojazd będzie eksploatowany tylko na terenie Polski, wnioskodawca decyduje, czy wystąpi do organu unijnego, czy do prezesa UTK – stwierdził prawnik. Proces udzielania zezwolenia jest przy tym w obu przypadkach jednakowy. Sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu czterech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. – Przysługuje oczywiście wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – podkreślał prelegent.

Wnioskodawca musi określić, o jaki rodzaj zezwolenia się ubiega. – To kwestia kluczowa – ocenił przedstawiciel kancelarii prof. Wierzbowskiego, zwracając uwagę, że rodzaje zezwoleń wymienione są nie w aktach prawa krajowego, a unijnego, których implementacją jest wspomniana nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Najważniejszym dokumentem wydaje się zezwolenie dla nowego typu pojazdu. Osobnym rodzajem jest odnowienie zezwolenia dla typu, które wydawane będzie w przypadku zmian w normach TSI lub wymogach krajowych.

Co stałoby się, gdyby nowelizacji nie wprowadzono?

Nowe zezwolenie – wbrew nazwie – dotyczy nie nowego typu pojazdu, a modernizacji dopuszczonego wcześniej typu. Możliwe jest także wnioskowanie o rozszerzenie zakresu użytkowania (na inną sieć kolejową kraju UE). Ostatnim rodzajem jest zezwolenie dotyczące pojazdu zgodnego z dopuszczonym wcześniej typem, które jest wymagane dla każdego kolejnego egzemplarza. – Po uzyskaniu zezwolenia informacje o typie są dostępne publicznie – mówił panelista Europejskiego Forum Taborowego. Wnioski składa się za pośrednictwem tzw. Punktu Kompleksowej Obsługi – narzędzia informatycznego Agencji Kolejowej.

– Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym jest istotna także dlatego, że pozwala Agencji Kolejowej na realizację uprawnień przyznanych jej na szczeblu unijnym. Bez niej mielibyśmy do czynienia ze stosowaniem bezpośrednio przepisów unijnych, a niektórych z nich nie dałoby się w ten sposób stosować – wskazywał Mariusz Rypina. Dotyczyłoby to np. Punktu Kompleksowej Obsługi, który nie miał wcześniej umocowania w prawie krajowym.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony