Partnerzy serwisu:

Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center

art. sponsorowany 09.09.2019 5,5k

arrow
arrow
Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center
Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center
Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center
Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center
Rewolucja w podejściu do szkolenia maszynistów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego - nowa stacja trainER Center
Z roku na rok rośnie liczba zdarzeń kolejowych, wśród przyczyn których wskazuje się tzw. „czynnik ludzki”. Wielu z nich można było uniknąć, poprzez redukcję czynników sprzyjających wystąpieniu poszczególnych zdarzeń kolejowych. Okazuje się jednak, że pracownicy zawodów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego są tylko w nieznacznym stopniu badani, a co ważniejsze szkoleni w związku z cechami poznawczymi takimi jak spostrzegawczość czy odporność na stres. Badania natomiast dowodzą, że to w tym obszarze często leży sedno „czynnikludzki”.
Uruchomienie Centrum Doskonalenia Personalnego Maszynistów trainER Center jest efektem prac nad projektem Maszynista 5.0 zespołów zatrudnionych w INFRACERT TSI, psychologów behawioralnych, ekspertów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz przewoźników. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik diagnostycznych i form treningowych szykuje się rewolucja w bezpieczeństwie transportu kolejowego.

Głównym celem systemu „Maszynista 5.0” jest użycie go do diagnostyki i szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego.

Naukowcy, badacze i kolejarze wchodzący w skład zespołu projektu Maszynista 5.0 są zgodni, że bezpieczeństwo ruchu kolejowego zależy w dużej mierze od cech takich, jak:
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • szybkości reakcji,
 • orientacji przestrzennej, odporności na frustrację i zmęczenie,
 • pamięci i uwagi wzrokowej,
 • oceny szybkości i przestrzeni.
Dzięki zastosowaniu najnowszych zdobyczy w dziedzinie behawiorystyki analitycznej i psychologii możliwe było opracowanie programu badań opartych na mierzeniu cech poznawczych i szybkości reakcji na bodźce. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu kolejnictwa zespół INFRACERT TSI układa program badań dostosowany do charakterystyki pracy na stanowisku maszynisty. Przełożenie na rzeczywiste warunki pracy są tutaj czynnikiem decydującym o wyjątkowości projektu Maszynista 5.0.

Przyglądamy się z uwagą wnioskom z badania zdarzeń kolejowych – szczególną uwagę poświęciliśmy pladze pominięć semafora wskazującego sygnał „stój” skutkującymi incydentami lub wypadkami, z którymi słusznie walczy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Pierwsze testy modułu badania czasu postrzegania i reakcji na sygnał dają nam pewność, że będziemy w stanie eliminować nieprawidłowe zachowania będące przyczyną tego typu zdarzeń. – wyjaśnia Andrzej Maciejewski, Prezes INFRACERT TSI.

Gdzie patrzy Maszynista?

Co zauważa maszynista? Jakie rzeczy przeszkadzają mu w kabinie? Na jakie aspekty prowadzenia pociągu zwrócić większą uwagę podczas szkoleń? Na te pytania będziemy mogli już szybko odpowiedzieć.

Pierwszym etapem jest stworzenie profilu psychologicznego z wykorzystaniem kilku metod. Obejmują one funkcjonowanie osobowościowe i temperamentalne maszynistów. Są ukierunkowane na identyfikację predyktorów odpowiedzialnych za bezpieczne zachowania w prowadzeniu pojazdu szynowego. Równolegle do tego badania zostaną oszacowane czynniki ryzyka, które mogą towarzyszyć zdarzeniom niepożądanym w ruchu kolejowym.

Drugi etap badań ocenia potencjał poznawczy maszynisty – polega on na zebraniu danych opisujących maszynistę w zakresie cech:
 • Potencjału do przetwarzania informacji,
 • Rozwiązywania problemów,
 • Podejmowania decyzji.
Wybór diagnozowanych cech wynika z analizy najnowszych doniesień z badań naukowych oraz wniosków płynących z raportów międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Trzecim etapem są badania okulograficzne, wykonywane przy użyciu technologii eye-tracking. Polega ono na śledzenia ruchu gałek i reakcji źrenicy na czynniki zewnętrzne, w tym obserwacji np. szlaku, urządzeń, itp. Obrazy z obu tych kamer są następnie przetwarzane i analizowane.
Jak zaznacza Prezes INFRACERT TSI Andrzej Maciejewski: Najtrudniejszym elementem było oprogramowanie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego składników – klatka po klatce oznaczaliśmy semafory, wskaźniki czy przejazdy.

Analizowanie tego, na co patrzy badany ma niezliczoną ilość zastosowań. W przypadku maszynistów można użyć go np. do sprawdzenia co może wpływać na ich uwagę już w samej kabinie i przy jej konstruowaniu eliminować elementy rozpraszające osobę kierującą.

Trening czyni dobrego Maszynistę

Drugą, równie ważną częścią projektu jest program treningu specjalistycznego ukierunkowanego na poprawę wartości poszczególnych mierzonych parametrów. Na przykład ćwiczenie kontroli reakcji na bodźce pozwala poprawić wyniki badania odporności na frustrację i czynniki stresogenne.
Wierzymy, że indywidualny dla każdego maszynisty zestaw ćwiczeń będzie w przyszłości obligatoryjnie stosowany w procesie szkolenia i przygotowania zawodowego pracowników. – wyjaśnia Prezes Andrzej Maciejewski.

Co zyskuje maszynista? Co zyskuje przewoźnik? Jaka jest korzyść dla pasażera?

System Maszynista 5.0 przekłada się na korzyści, które zasadniczo podzielić można na 4 sektory: Maszynistów, Przewoźnika, Pasażera oraz bezpieczeństwo systemu transportu kolejowego w ujęciu ogólnym.

Maszyniści uczestniczący w programie trenują i podnoszą swoje kompetencje poznawcze. Ćwiczenia pozwalają zachować również wysoki poziom kompetencji niezależnie od wieku. Jest to o tyle istotne, iż najliczniejszą grupę wśród maszynistów stanowią pracownicy w wieku 55-60 lat, ponad połowa maszynistów ma 50 lat. Może to korzystnie wpłynąć na sytuację na rynku maszynistów kolejowych w czasie gdy zastępowalność pokoleń jest jednym z ważniejszych wyzwań na kolei.
Zarządy Przewoźników kolejowych uzyskują wiedzę na temat poziomu kompetencji swoich pracowników oraz wnioski w zakresie ewolucji i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także w zakresie dostosowywania systemu szkoleń do potrzeb pracowników. Długofalową korzyścią dla firmy jest również obniżenie wskaźników wypadków, incydentów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
Najważniejszym beneficjentem projektu jest jednak pasażer – on bowiem otrzymuje gwarancję, że obsługę pociągu cechują najwyższe standardy zachowania, co dodatkowo wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

Pierwszy z modułów systemu –jest już w fazie wdrożeniowej. Jego działanie było prezentowane na targach Innotrans 2018 w Berlinie. Zainteresowanie specjalistów z branży przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Maszynista 5.0 został bardzo ciepło przyjęty. – Wspomina Prezes Maciejewski.

System był także prezentowany w czasie konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2018”, która odbyła się w listopadzie w Zakopanem, a także na forum Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych w Łodzi.
Aktualnie realizowany jest projekt w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Cieszymy się, że pierwsze wdrożenie naszego projektu jest realizowane w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – przewoźnik ten słynie bowiem z wysokiego poziomu dbałości o nowoczesne podejście do bezpieczeństwa transportu kolejowego, jak również z troski o swoich pracowników – podkreśla Prezes INFRACERT TSI, Andrzej Maciejewski.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna stawia na innowacje w zakresie bezpieczeństwa realizacji przewozów, a w szczególności bezpieczeństwo Pasażerów. Co istotne, zainteresowanie projektem wyraziła również Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych – dostrzegając potencjał proaktywnego podejścia i zmniejszenia liczby zdarzeń kolejowych w przyszłości.

Drzemiący potencjał

Aktualnie Jednostka INFRACERT TSI planuje uruchomienie Centrum Doskonalenia Personalnego Maszynistów trainER Center . Jest to konsekwencją prowadzonych prac nad systemem Maszynista 5.0, który stanowi nowy wymiar w kształtowaniu czynnika ludzkiego zapewniając diagnostykę i szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego na najwyższym poziomie. Wykorzystywany w Centrum system stanowi przełom w zasadach oceny oraz doskonalenia zdolności fizycznych i psychicznych pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Centrum będzie stanowić ważny element system zarządzania bezpieczeństwem z punktu widzenia organizacji i działań przyjętych przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa.

W ramach Centrum wdrażana jest platforma systemowa składająca się z:
 • Systemu diagnostyczno-szkoleniowego Maszynista 5.0 dającego możliwość diagnostyki prowadzonej w warunkach laboratoryjnych, wykorzystującego technologię okulograficzną, jak również w wersji rozszerzonej testy PST oraz technologię Mixed Reality (VR+AR). Bardzo interesujące jest wykorzystywanie w procesie treningu zdolności poznawczych metody biofeedback. W wersji rozwojowej system udostępni możliwość wsparcia maszynisty w miejscu jego pracy poprzez wirtualnego asystenta maszynisty:
 • Systemu informatycznego zarządzania danymi Systemu Maszynista 5.0,
 • Platformy szkoleniowa do prowadzenia szkoleń i treningów realizowanych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.
Możliwości, jakie otworzył system Maszynista 5.0 zostały dostrzeżone przez wielu specjalistów w branży. Wynikom prac zespołu naszych ekspertów z rynku kolejowego, ale również psychologów przygląda się cały rynek kolejowy, dlatego jesteśmy pewni, że jest to rewolucja w bezpieczeństwie transportu kolejowego, która ma miejsce już dziś, na naszych oczach. – Podsumowuje Prezes jednostki INFRACERT TSI, Andrzej Maciejewski. Czujcie się również Państwo zaproszeni do odwiedzenia naszego stoiska podczas zbliżających się targów TRAKO 2019. Zwracamy się z propozycją spotkania oraz dyskusji z naszymi ekspertami, w tym w szczególności do nawiązania współpracy oraz bliższych relacji biznesowych. Znajdą nas Państwo w hali C, stoisko 20. Miło nam będzie również spotkać się z Państwem w czasie tegorocznego seminarium poświęconego Neurotechnologii w kształtowaniu czynnika ludzkiego – przyszłość bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w czasie którego przedstawione zostaną najnowocześniejsze rozwiązania systemów diagnostyczno-szkoleniowych bazujące na wiedzy o procesach poznawczych z technologią identyfikacji rozkładów uwagowych.

PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony