Partnerzy serwisu:

Newag zakończył modernizację lokomotyw dla PKP Cargo

Jakub Madrjas 10.03.2016 1,4k

Newag zakończył modernizację lokomotyw dla PKP Cargo
Fot. Paweł Bąbik, SM42.pl
Newag zakończył modernizację 30 lokomotyw serii SM48 dla PKP Cargo do typu 15D. Wszystkie spalinowozy są już na stanie przewoźnika.
W drugiej połowie lutego do PKP Cargo przekazana została ostatnia z 30 lokomotyw spalinowych serii SM48 zmodernizowanych przez Newag dla giełdowego przewoźnika na podstawie umowy z maja 2013 r. wartej 139,2 mln złotych. Po modernizacji loko­mo­tywy otrzymały oznaczenie ST48 (typ 15D). 

Zgod­nie z zało­że­niami tech­nicz­nymi ostoja, ramy wóz­ków, sil­niki trak­cyjne, zbior­niki paliwa oraz urzą­dze­nia cięgłowo-zderzne poddane zostały napra­wie głów­nej wraz z modernizacją. Natomiast całe nadwozie lokomotywy jest nowe.

W lokomotywach zamontowany został sil­nik spa­li­nowy 3512C firmy Caterpillar, nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasi­la­nia, układ hamulcowy Knorr Bremse oraz nowoczesne pod­ze­społy mecha­niczne pozwa­la­jące na znaczne zre­du­ko­wa­nie zuży­cia paliwa i oleju sil­ni­ko­wego. Zbudowana została nowa kabina maszy­ni­sty, wypo­sa­żona w dwa pul­pity ste­row­ni­cze, po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy, kli­ma­ty­za­cję, część socjalną wypo­sa­żoną w kuchenkę, lodówkę i umywalkę. Ponadto pojawiły się nowe osłony przedziału maszynowego. 

Jak zapewnia producent, moder­ni­za­cja zapewniła znaczne pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści i niezawodności oraz zwięk­szyła moc loko­mo­tywy wraz ze zmniejszeniem kosztów obsługi. – Dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych pod­ze­spo­łów zre­du­kowano szko­dli­wy wpływ loko­mo­tywy na środo­wi­sko naturalne – podkreśla Łukasz Mikołajczyk z Newagu.

Już 16-17 marca w Warszawie kolejna edycja Europejskiego Forum Taborowego. Jak co roku, konferencja podejmie tematykę zakupów i modernizacji taboru kolejowego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. To już trzecia edycja największej i najbardziej prestiżowej konferencji w regionie, poświęconej wielowątkowej dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości branży dostawców kompletnych pojazdów szynowych, producentów komponentów i podzespołów, poddostawców, dostawców usług i urządzeń służących utrzymaniu taboru kolejowego.

Więcej informacji na temat wydarzenia - program i możliwość rejestracji

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony