Partnerzy serwisu:

Newag nadal na minusie, ale poprawia wyniki za pierwsze półrocze

Martyn Janduła 19.09.2017 3k

Newag nadal na minusie, ale poprawia wyniki za pierwsze półrocze
fot. Martyn Janduła
Grupa Newag opublikowała raport finansowy za pierwsze półrocze 2017 roku. Wynika z niego, że ten znany polski producent taboru kolejowego i tramwajowego wychodzi powoli z marazmu na polskim rynku. Mimo że nadal spółka zanotowała minusowy wynik to i tak znacząco poprawia wyniki.
Grupa Newag z ponad pół mln zł straty

W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku wartość przychodów całej Grupy Newag ze sprzedaży wyniosła 282,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 63,5 mln zł (+29%). Grupa zanotowała jednak stratę w wysokości 0,57 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego strata Grupy wyniosła 4,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 12,8 mln zł (+167%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 66,3 mln zł (7,5%) do kwoty 950,7 mln zł.

Wszystkie wskaźniki rentowności w porównaniu do I półrocza 2016 roku uległy poprawie. Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację zwiększyła się w porównaniu z I półroczem 2016 roku o 3,7% punktu procentowego. Z kolei wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł w Grupie o 4,9 punkta procentowego. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 62,9 mln zł, głównie z tyt. kredytów i pożyczek.

Newag ze stratą 3,7 mln zł straty

Znaczną poprawę wyników zanotowała firma dominująca w Grupie, czyli sam Newag. Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła w pierwszym półroczu tego roku 281,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 63,7 mln zł (+29%). Spółka oczywiście zanotowała w I półroczu stratę na poziomie 3,65 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego strata wyniosła blisko 8 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 16,1 mln zł i była wyższa o 9,9 mln zł (+163%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 45,3 mln zł (+4%) do kwoty 1,18 mld zł. W efekcie wartość księgowa na jedną akcję wzrosła z 7,23 zł do 7,47 zł.

Wśród najważniejszych pozycji kosztów operacyjnych wymienia się naliczone Newagowi kary umowne w wysokości 1,9 mln zł. Z kolei Przychody operacyjne z tytuły również naliczonych kar umownych to z kolei 528 tys. zł. Newagowi udało się także pozyskać 1,118 mln zł ze sprzedaży złomu oraz 1,14 mln zł z rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących aktywa. Na koniec analizowanego okresu zatrudnienie w Newagu wyniosło 1563 osoby w porównaniu z 1593 na koniec 2016 roku

Grupa wychodzi z luki inwestycyjnej

Jako główne czynniki wpływające na wyniki finansowe całej grupy wskazuje się realizację kontraktów pozyskanych w okresie luki inwestycyjnej, co przełożyło się na niższą marżę w porównaniu do lat 2013-2015. Mimo wszystko wzrosła wartość przychodów ze sprzedaży o 63,5 mln zł (+29%) w porównaniu do 1 półrocza 2016 r. Spółka wskazuje także na poprawę marży brutto na sprzedaży o 2,7 punktów procentowych z 10,65% do 13,39% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Działalność operacyjna grupy była na minusie i wyniosła 608 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowano zysk na poziomie 3,5 mln zł. Na ogólny wynik emitenta wpływ miały także niższe koszty finansowe o 1,2% (98 tys. zł).

Newag wskazuje także na szereg wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy, a które miały duży wpływ na wyniki finansowe Grupy. W lutym zakończono przede wszystkim dostawy Impulsów dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W trasy województwa małopolskiego wyjechało 6 czteroczłonowych i jeden pięcioczłonowy ezt. Ostatni przekazany Impuls był także setnym elektrycznym zespołem trakcyjny wyprodukowany przez Newag.

Z kolei 29 maja roku Newag przekazał pierwsze trzy Impulsy z siedemnastu zamówionych w 2016 roku przez urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego. W czerwcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. W tym samym miesiącu rozpoczęta także prace nad pierwszą na świecie 4-osiową lokomotywą z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi, zgodną z TSI 2014. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Rezultatem będzie uzupełnienie oferty Grupy o czteroosiową lokomotywę, zdolną do poruszania się po pod różnymi systemami trakcyjnymi prądu stałego i zmiennego funkcjonującymi w Europie, jak też po niezelektryfikowanych odcinkach z wykorzystaniem jazdy na silniku spalinowym umożliwiając tym samym realizację lekkich prac manewrowych i jazd po bocznicach oraz zjazdów ze szlaku w przypadku braku zasilania trakcyjnego. Dysponując tego rodzaju lokomotywą Newag będzie w stanie rozszerzyć działalność w zakresie lokomotyw na rynku europejskim, oferując niedostępny dotychczas na rynku produkt. W ocenie spółki zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt, poza Polską, istnieje w szczególności w krajach takich jak Republika Czeska, Słowacja i Niemcy. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 31,2 mln zł. Realizację zaplanowano do lutego 2020 r.

W lipcu Newag otrzymał od województwa zachodniopomorskiego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji na dostawę kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym sześciu trzyczłonowych i czterech czteroczłonowych. W tym samym miesiącu udało się także podpisać umowę z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, której przedmiotem jest wykonanie modernizacji 10 lokomotyw spalinowych.

Newag ocenia możliwości rynku

Spółka przewiduje, że w najbliższych miesiącach może nastąpić ogłoszenie postępowań na dostawę nowych pojazdów dla województwa małopolskiego, lubelskiego i pomorskiego oraz dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. W sumie producent spodziewa się przetargów w zakresie nawet łącznie 60 sztuk nowych pojazdów w różnych konfiguracjach. Oczekiwane jest także rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia umowy ramowej na dostawę do 71 nowych ezt dla Kolei Mazowieckich. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji do kontraktów z województwem opolskim i włoskim FSE. W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych Grupa nie spodziewa się licznych postępowań przetargowych w Polsce, z uwagi na duże nasycenie rynku pojazdami tego typu.

W segmencie wagonów osobowych do końca 2017 roku oczekiwane jest rozstrzygnięcie toczącego się postępowania na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity. Z kolei w przypadku lokomotyw spalinowych, Newag spodziewa się pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42, SM48 i ST44 od klientów z grupy PKP jak i z rynku przewoźników prywatnych. Do końca roku rozstrzygnięte zostanie postępowanie na modernizację 9 lokomotyw SM42 dla PKP Intercity. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji zwiększającego wielkość zamówienia do zawartej umowy z Orlen Koltrans.

W segmencie lokomotyw elektrycznych rozstrzygnięte powinno zostać postępowanie na dostawę 20 (wraz z opcją o kolejne 10) nowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity. Kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw 4- i 6-osiowych. Ponadto Grupa będzie kontynuować proces wyprodukowania i dopuszczenia lokomotywy 6-osiowej w pełni zgodnej z TSI. Nadal nierozstrzygnięte pozostaje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Region Sycylii na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, gdzie wciąż Newag oczekuje na rozpatrzenie skarg złożonych do sądu.

Newag zapowiada także, że zamierza poszerzać swoją obecność na włoskim rynku. Po realizacji kontraktu dla FSE będzie dysponować pojazdem w konfiguracji najczęściej kupowanej we Włoszech przez regiony i przewoźników prywatnych.

Transport publiczny na oku

Newag ciągle zapowiada większy udział w segmencie pojazdów miejskiego transportu. Spółka podaje, że oczekuje na rozstrzygnięcie toczącego się przetargu na dostawę do 45 pojazdów do obsługi II linii metra w Warszawie. Miałoby to nastąpić do końca tego roku.

W przypadku rynku tramwajowego, Newag podkreśla, że stale i intensywnie pracuje nad przystąpieniem do ogłaszanych postępowań na dostawę tramwajów, samodzielnie lub we współpracy z partnerami działającymi na tym rynku. Największym z oczekiwanych przetargów będzie ponowne ogłoszenie zamówienia na 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich. Niestety, warto przypomnieć, że inne próby pozyskania kontraktów w Częstochowie i Krakowie nie były udane dla spółki.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony