Partnerzy serwisu:

Nagrody za tworzenie kultury bezpieczeństwa

inf. pras 17.12.2021 895

Nagrody za tworzenie kultury bezpieczeństwa
Fot. UTK
- Projekt kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ma już 5 lat i widzimy efekty naszych działań, czyli poprawę bezpieczeństwa – tak V Galę kultury bezpieczeństwa otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kapituła konkursu przyznała 6 nagród i 9 wyróżnień. W trakcie gali wręczona została również nagroda publiczności oraz specjalna nagroda związana z Europejskim Rokiem Kolei.
Projekt „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” ma już 5 lat. W dotychczasowych edycjach konkursu zgłoszonych zostało niemal 170 inicjatyw. Kapituła Konkursu brała pod uwagę czynniki sprzyjające rozwojowi bezpieczeństwa kolejowego, innowacyjność i wpływ na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa.

- Pomysł stworzenia projektu „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” pojawił się w 2016 r. i zapoczątkował zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa w środowisku kolejowym. Z nieukrywaną radością obserwuję rozwój „Deklaracji”. Na przestrzeni pięciu lat istnienia naszego projektu widzę, że nie słabnie zainteresowanie sektora kolejowego rozwojem zasad kultury bezpieczeństwa. W 2016 r. zaczynaliśmy od 128 sygnatariuszy, a teraz jest nas dwa razy więcej - tymi słowy galę "Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Nagrody

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała nagrody w trzech kategoriach: czynnik ludzki - edukacja, rozwiązanie systemowe oraz rozwiązanie techniczne.

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymał:

Portal „Raport Kolejowy”, którego wydawcą jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Nagroda została przyznana za wieloletnią działalność edukacyjną i informacyjną o wydarzeniach z branży transportu kolejowego i promocję tematyki bezpieczeństwa transportu kolejowego.
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach za edukację i aktywizację młodzieży poprzez organizację konkursu „Ambasadorzy bezpieczeństwa kolejowego”. Konkurs obejmował test wiedzy z zakresu m.in. bezpiecznego prowadzenia ruchu, sygnalizacji, zestawiania pociągów, zdarzeń kolejowych i organów badających zdarzenia, jak również przedstawienie własnych innowacyjnych projektów uczestników na podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
W kategorii „Rozwiązanie systemowe” nagroda trafiła do Kolei Śląskich sp. z o.o. za wdrożenie systemu „Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych”. Interaktywna mapa zawiera wszystkie najważniejsze dane na temat zaistniałych w wybranym przedziale czasu zdarzeń i wydarzeń na obszarze, po którym poruszają się pociągi spółki Koleje Śląskie. Implementacja tego nowego rozwiązania geoinformacyjnego umożliwia szybką analizę zdarzeń kolejowych i miejsc ich występowania oraz identyfikację newralgicznych z odcinków linii kolejowych.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała PKP ENERGETYKA S.A. za magazyn energii trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach koło Wrocławia. Jest to największy magazyn energii pracujący na potrzeby trakcyjne w Europie. Magazyn energii trakcyjnej wzmacnia bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, bilansuje moc pobieraną z krajowej sieci energetycznej, a w niedalekiej przyszłości pozwoli na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Zielona Kolej.

Drugą nagrodę w tej kategorii przyznano Przedsiębiorstwu Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” sp. z o.o. i Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu za wyprodukowanie i wdrożenie „Systemu ProTV” służącego do automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Do podstawowych funkcji systemu ProTV należy: wykrywanie pojazdów wraz z tablicą rejestracyjną, wykrywanie pociągów, wykrywanie wykroczeń popełnianych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz automatyczne wysyłanie dokumentacji dotyczącej popełnionego wykroczenia.

Zwycięzcą w plebiscycie publiczności również zostało Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” sp. z o.o. oraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu za wyprodukowanie i wdrożenie Systemu ProTV służącego do automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

W tym roku przyznana została specjalna nagroda Europejskiego Roku Kolei 2021. O jej przyznaniu również zadecydowali Sygnatariusze w drodze plebiscytu. Nagroda trafiła do Fundacji ProKolej za opracowanie raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”. Raport promuje zrównoważoną, inteligentną mobilność i podkreśla rolę kolei jako najbardziej ekologicznego i energooszczędnego środka transportu oraz istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej. Raport wskazuje na konieczność głębokich zmian strukturalnych, obejmujących zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i przełamanie dominacji transportu drogowego.

Wyróżnienia

W V edycji konkursu wyróżnienia otrzymali:

  • Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej i Jakub Holcman za pracę dyplomową „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem radarowego systemy zajętości obszaru przejazdu”. W pracy dyplomowej przedstawiono kompleksowy projekt zabudowy samoczynnego systemu przejazdowego z radarowym systemem zajętości obszaru przejazdu dla przejazdu kolejowo-drogowego kat. B, czyli wyposażonego w automatyczne rogatki. Rozwiązanie to ma umożliwić zjazd pojazdom, które dalej znajdują się w obszarze przejazdu po opuszczeniu rogatek wjazdowych.
  • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. za wdrożenie usługi „Komunikacja bez barier”. Jest to bezpłatna usługa tłumaczenia języka migowego on-line pod nazwą „Komunikacja bez barier”, która polega na połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę wraz z podłączeniem do Internetu.
  • Instytut Kolejnictwa za opracowanie „Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei”. W poradniku opisano cyberzagrożenia dla systemów wykorzystywanych w transporcie kolejowym i podstawowe mechanizmy reagowania na nie. W opracowaniu uwzględniono systemy sterowania ruchem kolejowym, jak i te związane ze wspomaganiem bezpieczeństwa i ochroną transportu.
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za opracowanie i wdrożenie ulotek szkoleniowych z akcentami humorystycznymi. Ulotki te wykorzystywane będą jako materiał dydaktyczny w trakcie szkoleń skierowanych do pracowników na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Przypominają one o newralgicznych dla bezpieczeństwa zasadach pracy przy zastosowaniu humorystycznej formy przekazu.

Wyróżnienia trafiły także do pracowników kolei, których postawa i szybka reakcja pozwoliła uratować zdrowie i życie wielu osób. Tegoroczni bohaterowie kolei wykazali się refleksem, trafną oceną sytuacji i umiejętnością podejmowania szybkich i właściwych decyzji. Dzięki ich działaniom udało się uratować ludzi, którzy w brawurowy sposób zakończyli wyścig na torach, człowieka, który w wyniku awarii pojazdu utknął na przejeździe kolejowo-drogowym oraz osoby, które na torach chciały zakończyć swoje życie. Wyróżnienia te są uhonorowaniem profesjonalizmu nagrodzonych i świadczą o zachowaniu najwyższych standardów w codziennej pracy.
  • Dariusz Szymański – maszynista ORLEN KolTrans S.A.
  • Michał Wanecki – maszynista Kolei Mazowieckich
  • Adam Kamiński – maszynista Kolei Mazowieckich
  • Paweł Adamski – maszynista POLREGIO S.A.
  • Jakuba Rólczak – maszynista Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.
O postawie Jakuba Rólczaka we własnym komunikacie poinformowała Łódzka Kolej Aglomeracyjna. - W piątek rano, 23 lipca br., pan Jakub rozpoczął obsługę pociągu relacji Łódź Fabryczna – Sieradz. Po odjeździe ze stacji Łódź Chojny w stronę przystanku osobowego Łódź Pabianicka na linii kolejowej numer 25, uwagę maszynisty zwrócił pozostawiony na poboczu samochód osobowy z włączonymi światłami awaryjnymi. W tym samym momencie dostrzegł również dwóch mężczyzn, którzy biegnąc wzdłuż toru numer 2, dawali wyraźne sygnały ostrzegawcze machając rękoma w kierunku nadjeżdżającego pociągu. Maszynista zaniepokojony zaistniałą sytuacją wdrożył hamowanie i jednocześnie wypatrywał przeszkody lub innego zagrożenia w obszarze toru, po którym się poruszał. Podczas wnikliwej obserwacji otoczenia dostrzegł na przeciwległym torze numer 1 leżącego człowieka. Natychmiast podjął próbę nawiązania łączności z dyżurnym ruchu stacji Łódź Chojny, jednakże po chwili zauważył nadjeżdżający po torze numer 1 - od strony przystanku osobowego Łódź Pabianicka - pociąg towarowy. Pan Jakub bez chwili wahania starał się nawiązać łączność z prowadzącym pociąg towarowy, jednocześnie - w obawie o zdrowie i życie człowieka leżącego na torach - podjął zdecydowaną decyzję o nadaniu sygnału ALARM poprzez urządzenie „radio stop” (system, który umożliwia zatrzymanie pojazdów trakcyjnych będących w ruchu w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu). Nadanie sygnału spowodowało zatrzymanie się pociągu towarowego przed osobą leżącą na torze. Wówczas, dzięki reakcji maszynisty, wspomniane wcześniej osoby postronne mogły bezpiecznie udać się na miejsce zdarzenia i przenieść leżącego człowieka poza skrajnię toru. Gdyby nie pomoc osób postronnych oraz prawidłowe zachowanie maszynisty łódzkiej kolei, doszłoby do najechania przez pociąg towarowy na poszkodowanego, który jak się okazało, był osobą o ograniczonej sprawności ruchowej - poinformowała ŁKA. 
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony