Partnerzy serwisu:

Nadchodzi kres masowej wycinki drzew przy torach kolejowych w miastach

Michał Szymajda 03.09.2019 6,4k

Nadchodzi kres masowej wycinki drzew przy torach kolejowych w miastach
Miejska zieleń przy stacji ZgierzFot. ms, rynek-kolejowy
Posłanka Małgorzata Pępek zwróciła uwagę na problem wycinki drzew przy liniach kolejowych. Podając przykład Bielska-Białej uzasadnia, że wycinka drzew przy torach może mieć też bardzo negatywne następstwa.
Posłanka zwraca uwagę na sytuację, jaka wytworzyła się w Bielsku-Białej, po ogłoszeniu planu wycinki drzew zgodnie z obowiązującym prawem, przez PKP PLK. Zieleń miałyby zniknąć w pasie 15 metrów po obu stronach torowiska. Zdaniem posłanki, a także piszących protesty mieszkańców, taka wycinka w centrum miasta, gdzie planuje się inwestycję kolejową, to przesada.

"Wycinka zdemoluje zieleń w Bielsku-Białej"

– Do akcji protestacyjnych włączyli się również artyści z Teatru Polskiego z uwagi na fakt, że drzewa do likwidacji usytuowane są w centrum miasta w ścisłym towarzystwie teatru. Wizualizacja zmiany zagospodarowania tego terenu (...) pokazuje skutki usunięcia drzew. Wycinka odkryje fasady kamienic i bloków, które nie są atrakcyjne wizualnie. Usunięcie drzew może również doprowadzić do osuwisk w centrum, przez co zagrożony jest budynek teatru. Ponadto wzrośnie temperatura oraz poziom hałasu w centrum – argumentuje posłanka i zaznacza, że choć wycinka jeszcze się nie rozpoczęła (wymiana pism między posłanką a ministerstwem miała miejsce w lipcu i sierpniu), to PLK oznaczyła już drzewa do wycięcia.

Ministerstwo Infrastruktury oświadcza, że zmiany przewidujące ochronę drzew i zieleni w bliskim sąsiedztwie linii kolejowych, są już bliskie.

– Projekt rozporządzenia zmieniającego zakłada między innymi, że poza lasami drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych – napisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.
Dodaje, że, według procedowanych zmian w przepisach, w lasach drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane tuż za zewnętrzną krawędzią bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy.

– Oznacza to, że obecnie obowiązująca odległość, na jakiej mogą występować zadrzewienia zostanie zmniejszona z 15 m do minimum 6 m – napisał przedstawiciel ministerstwa. Kiedy możemy oczekiwać zmian w przepisach, oczekiwanych przynajmniej od początku 2019 roku?

Nowelizacja przepisów jeszcze w 2019 roku

– Obecnie projekt rozporządzenia zmieniającego czeka na akceptację Rządowego Centrum Legislacji, po uzyskaniu którego nastąpi podpisanie rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury, (…) przez Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewidywany termin ogłoszenia zmiany rozporządzenia w Dzienniku Ustaw to najpóźniej IV kwartał 2019 r – oświadcza ministerstwo.

Mając na uwadze liczne protesty, głównie mieszkańców i samorządów miast, gdzie linie kolejowe przebiegają w sąsiedztwie zieleni, Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do PKP PLK o wstrzymanie lub częściowe wstrzymanie zaplanowanych wycinek drzew i krzewów w przypadkach, gdy jest to możliwe. Chodzi o sytuacje, gdy nie kolidują one z realizacją podpisanych już umów na roboty budowlane czy wstrzymanie się od wycinki nie zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Ministerstwo zwraca też uwagę, że istnieje możliwość uzyskania odstępstw od oczyszczania gruntów z drzew 15 metrów od linii kolejowej.

– Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo winien być złożony do właściwego terenowo starosty, który po uzyskaniu uzgodnienia zarządcy infrastruktury, mając na względzie bezpieczeństwo ruchu kolejowego, udzieli stosownej zgody – poinformowało ministerstwo.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony