Partnerzy serwisu:

Nabór na prezesa UTK rozstrzygnięty

Jakub Madrjas 22.06.2022 2,3k

Nabór na prezesa UTK rozstrzygnięty
fot. UTK
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki naboru na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zostanie nim na kolejną kadencję dr inż. Ignacy Góra.
Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Kancelaria premiera wszczęła w styczniu tego roku w związku z kończącą się kadencją w urzędzie. Od kandydatów wymagano polskiego obywatelstwa, wyższego wykształcenia, kompetencji kierowniczych i niekaralności. Kandydat musiał posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UTK lub innych organów właściwych w sektorach sieciowych.

Centrum Informacyjne Rządu podczas naboru nie chciało podawać informacji na temat biorących w nim udział; jak poinformowano "Rynek Kolejowy" prezesa UTK wybierał zespół składający się z "trzech członków, niezależnych finansowo i organizacyjnie od ministra właściwego do spraw transportu, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów".

Po zamknięciu konkursu prezes UTK zostanie w najbliższym czasie powołany na kolejną kadencję. Dr inż. Ignacy Góra od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa UTK, a 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa UTK. Następnie, w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym ponownie powołany, tym razem na 5-letnią kadencję Prezesa UTK w dniu 30 marca 2017 roku.

dr inż. Ignacy Góra – doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport. Pracę doktorską obronił na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe na: Politechnice Śląskiej – Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej – Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej – Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie – Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies. Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

Od października 2013 roku był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Przeprowadził wiele akcji edukacyjnych w celu ciągłego podnoszenia kultury bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy podróżujących koleją i przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym. Dzięki jego inicjatywie blisko 180 przedstawicieli rynku kolejowego podpisało „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, która zobowiązuje do traktowania bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego. Swoimi działaniami przyczynił się do rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń administracyjnych, szybkiego procedowania spraw, a tym samym rozwoju rynku, co stanowi obecnie dla UTK cel podstawowy. W czerwcu 2016 r. i ponownie w październiku 2021 r. został powołany w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji. W 2017 r. został laureatem nagrody "Lwy Koźmińskiego" w kategorii Administracja. W 2021 r. został powołany w skład Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 oraz zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator Europejskiego Roku Kolei 2021.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony