Partnerzy serwisu:

Modernizacja linii nr 8 zgodnie z przyjętym harmonogramem

Martyn Janduła 12.09.2017 5,7k

Modernizacja linii nr 8 zgodnie z przyjętym harmonogramem
fot. Kasper Fiszer
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, na wniosek posła Kosztowniaka, przedstawiło szczegółowy harmonogram prac na linii kolejowej nr 8. Resort podkreśla ponadto, że cyklicznie odbywają się spotkania z udziałem kierownictwa ministerstwa oraz PKP PLK w sprawie zagadnień problemowych oraz postępu w realizacji zadań z Krajowego Programu Kolejowego.
Poseł Andrzej Kosztowniak przypomniał, że 11 kwietnia 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dwie umowy dotyczące modernizacji trasy linii kolejowej z Radomia do Warszawy. Jedna dotyczy modernizacji trasy z Czachówka Południowego do Warki, druga przebudowy trasy z Warki do Radomia. Wartość obu umów określono na 646 milionów złotych. Poseł zapytał m.in. o postęp prac i ewentualne opóźniania przy inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podaje, że planowany termin zakończenia prac nie jest zagrożony.

Linia modernizowana etapami

Obecnie modernizacja linii kolejowej nr 8 jest prowadzona w ramach dwóch projektów. Jednym z nich jest „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F), Faza II”, zaś drugim „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”. Umowy zostały zawarte na prowadzenie robót w formule "projektuj i buduj”. – Prace przebiegają dotychczas zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w MIB. – Obecnie najbardziej zaawansowana jest realizacja koncepcji programowo-przestrzennej, której projekt został przedłożony do weryfikacji przez PKP PLK – wyjaśnia.

Jak podaje resort, zaktualizowano już koncepcje programowo-przestrzenne, które zostały złożone do PKP PLK w celu ich zatwierdzenia. Ponadto opracowywane są obecnie projekty budowlane, mapy do celów projektowych, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, które są konieczne do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę.

Szczegółowy harmonogram

Harmonogram prac nie uległ zmianie od zawarcia umów z wykonawcami. Dla odcinka Czachówek Płd. – Warka (LOT B) w III kwartale 2017 roku powinno nastąpić opracowanie map do celów projektowych. Kwartał później powinna być już gotowa dokumentacja geologiczno-inżynierskiej, a także dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W I kwartale 2018 roku wykonawca powinien uzyskać decyzję lokalizacyjną, by w II kwartale 2018 roku uzyskać pozwolenie na budowę.

W przypadku odcinka Warka – Radom (LOT C,D,E) terminy te minimalnie się różnią. W III kwartale 2017 roku powinno nastąpić opracowanie map do celów projektowych. Jednak gotowa dokumentacja geologiczno-inżynierskiej, a także dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej powinna powstać w I kwartale 2018 roku. W II kwartale wykonawca powinien uzyskać decyzję lokalizacyjną, by w IV kwartale 2018 roku uzyskać pozwolenie na budowę.

Nie obejdzie się bez ZKA

Zgodnie z treścią podpisanych umów, po uzyskaniu pozwoleń na budowę wykonawcy przedstawią harmonogramy dla etapu robót budowlanych zawierające szczegółowe informacje w zakresie fazowania robót i zamknięć torowych. Na obecnym etapie zakłada się, że podczas realizacji robót na odcinku Czachówek Płd. – Warka ruch pociągów będzie prowadzony po jednym torze i nie jest przewidywane wprowadzenie komunikacji zastępczej. Natomiast na odcinku Warka – Radom ruch pociągów ma być częściowo utrzymany w początkowej i końcowej fazie robót. W pozostałych fazach, ze względu na to, że jest to odcinek jednotorowy, przewoźnicy kolejowi zapewnią zastępczą komunikację autobusową na odcinku Warka – Dobieszyn w III kwartale 2019 r. oraz na odcinku Warka – Radom od II kwartału 2020 r. do IV kwartału 2020 r.

– Zakończenie realizacji umowy dla odcinka Czachówek Płd. – Warka jest planowane do końca 2020 r., natomiast dla odcinka Warka – Radom do połowy 2021 r. – podaje ministerstwo. Resort podkreśla ponadto, że w ramach monitoringu postępów w realizacji projektów kolejowych, odbywają się cykliczne spotkania z udziałem kierownictwa MIB i PKP PLK, gdzie na bieżąco omawiane są m.in. zagadnienia problemowe oraz postęp w realizacji zadań KPK.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony